ئاوەڐان_بی_وەڵاتەکەم
ئاوەڐان_بی_وەڵاتەکەم
  • ئاوەڐان بی وەڵاتەکەم / اسرا ازکات

    icon ئاوەڐان بی وەڵاتەکەم / اسرا ازکات

    پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ دلێ ڕەگاو ئێمەنە جیای ونێ فەرهەنگ،ئێنسانیەت،ئەشق و تاریخ ڕەوانەن.نامێما بە نەتەرس و نەبەز ڕازیانوە،وەختیە کەلیمێ ...

عکس و فیلم