آیت اله زرندی درگذشت 
پاوه پرس
آیت اله زرندی درگذشت


عکس و فیلم