آمپول دگزامتازون 
پاوه پرس
آمپول دگزامتازون


عکس و فیلم