آقایان علیرضا رزم حسینی و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استانداران کرمان و کردستان انتخاب شدند.
آقایان علیرضا رزم حسینی و عبدالمحمد زاهدی به عنوان استانداران کرمان و کردستان انتخاب شدند.

عکس و فیلم

آمار
  • 648
  • 3,668
  • 25,962
  • 143,678
  • 4,646,221
  • 10,036,272