آغاز پروژه آزادراه قازانچی-شوشمی 
پاوه پرس
آغاز پروژه آزادراه قازانچی-شوشمی


عکس و فیلم