آغاز عمليات اجرايي گازرساني به شهر باينگان 
پاوه پرس
آغاز عمليات اجرايي گازرساني به شهر باينگان


عکس و فیلم