آخرین تصاویر از نبرد سنگین در کوبانی
آخرین تصاویر از نبرد سنگین در کوبانی

عکس و فیلم

آمار
  • 418
  • 5,848
  • 91,304
  • 509,744
  • 4,863,561
  • 9,898,860