آخرین تصاویر از نبرد سنگین در کوبانی 
پاوه پرس
آخرین تصاویر از نبرد سنگین در کوبانی


عکس و فیلم