آخرین تصاویر از نبرد سنگین در کوبانی
آخرین تصاویر از نبرد سنگین در کوبانی

عکس و فیلم

آمار
  • 5,868
  • 11,966
  • 94,530
  • 386,524
  • 4,540,862
  • 11,931,112