آتش سوزی چنگل ها ومراتع 
پاوه پرس
آتش سوزی چنگل ها ومراتع


عکس و فیلم