گزارش جلسه ی شماره ۴۹ انجمن التیام شهرستان پاوه

گزارش جلسه ی شماره ۴۹ انجمن التیام شهرستان پاوه

گزارش جلسه ی شماره ۴۹ انجمن التیام شهرستان پاوه

انجمن التیامخبرگزاری پاوه رس، جلسه ی شماره ۴۹  انجمن التیام راس ساعت ۱۷/۳۰  روز یکشنبه مورخ ۹۳/۲/۱۴ با حضور اعضای هیئت مدیره درمحل دفتر انجمن برگزار گردید. درابتدای جلسه آقای عرفان صالحی هفته ی بزرگداشت مقام شامخ معلم را خدمت همه ی فرهنگیان شهرستان وبه ویژه فرهنگیان عضوهیئت مدیره تبریک عرض نمودند.

 

آنگاه به نقش انکارناپذیرفرهنگیان درشکل گیری این انجمن پرداخت ویادآور شد که این عزیزان از بدو تاسیس تاکنون درزمینه های مختلف با انجمن همکاری های بی دریغی داشته اند وی در ادامه اعلام نمود استمرارفعالیت انجمن درسال های آینده نیز مستلزم همراهی وهمکاری بیشتر فرهنگیان می باشد.

 

صالحی خاطر نشان نمود: درحال حاضر قسمت اعظم کمک های واریزی به حساب این انجمن از طریق مساعدت های مالی فرهنگیان شاغل وبازنشسته شهرستان پاوه صورت می گیرد به طوری که فرهنگیان ارجمند بازنشسته ی مدیریت آموزش وپرورش پاوه ماهیانه مبلغ ۱۹/۲۳۰/۰۰۰ ریال ومعلمان شاغل پاوه مبلغ ۳۲/۵۲۰/۰۰۰ ریال وفرهنگیان بازنشسته وشاغل عزیزنوسود ونودشه مبلغ ۶/۶۶۰/۰۰۰ریال وفرهنگیان گرامی باینگان وبا نه وره مبلغ ۴/۳۹۰/۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه به حساب انجمن واریز می نمایند .

 

شایان ذکر است که این مبالغ هرماه به نسبت ماه قبل افزایش می یابد.لذا ضمن تقدیر وتشکر فراوان از فرهنگیان عزیزپیشنهاد نمودند تااعضای هیئت مدیره با حضور درادارات آموزش وپرورش ومدارس مراتب قدردانی بیماران وانجمن را به این عزیزان ابلاغ فرمایند.

 

درادامه ی جلسه ضمن بررسی وتایید فاکتورهای ارسالی ازطرف بیماران مبلغ شانزده میلیون و هشتصدوده  هزار تومان ازمحل کمک های مردمی به خانواده ی ۲۶بیمار تحت پوشش اهداء گردید. همچنین بعداز انجام تحقیقات لازم وتشکیل پرونده با نظروتایید پزشکان عضو کمسیون پزشکی تعداد ۶ پرونده جدید(( سرطانی ۳نفر ،ام اس ۲نفر ،فلج مغزی ۱ نفر)) از شهرهای  نودشه ۲ نفر ،شهرپاوه ۱ نفر، شهربانه وره ۱ نفر، روستای هیروی ۱ نفر وروستای میرعبدلی ۱ نفر به  بیماران تحت حمایت اضافه گردید.

کمک های اهدایی انجمن التیام به تفکیک محل تولد وسکونت بیماران به شرح ذیل می باشد۰

 

شهرپاوه ۳ بیمارجمعا مبلغ یک میلیون ویکصد هزار تومان    

شهرنودشه ۳ بیمار جمعا مبلغ یک میلیون هشتصدوپنجاه هزارتومان

شهربانه وره۱ بیمار مبلغ یک میلیون ودویست هزارتومان

شهرنوسود ۱ بیمارمبلغ سیصدصد هزارتومان

روستای شمشیر ۱ بیمار مبلغ یک میلیون ودویست هزارتومان

روستای خانقاه ۳ بیمار جمعا مبلغ یک میلیون وهفتصدهزارتومان

روستای داریان ۲ بیمار جمعامبلغ سیصدوده هزارتومان

روستای هجیج ۱ بیمار مبلغ سیصدوپنجاه هزارتومان

روستای بله ای ۱ بیمار مبلغ دومیلیون تومان

روستای میرعبدلی۲ بیمار جمعا مبلغ یک میلیون وپانصدهزارتومان

روستای هیروی ۱ بیمار مبلغ یک میلیون ودویست هزارتومان

روستای شیرخان ۱ بیمار مبلغ دویست وپنجاه هزارتومان

روستای شرکان ۱ بیمار مبلغ سیصد هزارتومان

روستای دوریسان ۲ بیمار جمعا مبلغ دومیلیون وششصدوپنجاه هزارتومان

روستای سرکران ۱ بیمار مبلغ یکصدوپنجاه هزارتومان

روستای دودان ۱ بیمار مبلغ پنجاه هزارتومان

روستای سریاس ۱ بیمار مبلغ هفتصد هزارتومان

بیماران یا خانواده ی محترم آنان می توانند از روزدوشنبه مورخ  ۹۳/۲/۱۵بامراجعه به دفتر انجمن کمک های اهدایی را دریافت نمایند۰ 
یک دیدگاه

    رحمانی اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۸
    0
    0

    از بنیانگزاران انجمن التیام و اداره کنندگان آن بسیار ممنون و سپاسگزاریم. مردمان ما همیشه نوعدوست و خیر بوده و هستند. انشاالله زحمات و نذورات این عزیزان توشه ای باشد برای قیامت آنها.

نقد و بررسی

مهمترین اخبار