کنسرت شهرام و حافظ ناظری در کرمانشاه برگزار شد

کنسرت شهرام و حافظ ناظری در کرمانشاه برگزار شد

کنسرت شهرام و حافظ ناظری در کرمانشاه برگزار شد

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ کنسرت شهرام و حافظ ناظری با اجرای اثر “ناگفنه” و قطعاتی کردی شامگاه شنبه (۲۶ دی ماه) در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه برگزار شد.

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607433.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607432.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607431.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607430.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607439.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607438.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607437.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607435.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607454.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607451.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607447.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607445.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607467.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607460.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607457.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607485.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607473.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607487.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607470.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607489.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951026/3396616/n3396616-5607491.jpg

منبع: ایرنا / عکاس: بهمن زارعیبدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار