پیش بینی هواشناسی پاوه در ۱۰ روز آینده / بارش برف در روزهای آتی

پیش بینی هواشناسی پاوه در ۱۰ روز آینده / بارش برف در روزهای آتی

پیش بینی هواشناسی پاوه در ۱۰ روز آینده / بارش برف در روزهای آتی

شنبه ، ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

غالباً شفاف

غالباً شفاف

دمای بیشینه و کمینه: ۹+ و ۲- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

یکشنبه ، ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

تا قسمتی ابری

تا قسمتی ابری

دمای بیشینه و کمینه: ۹+ و ۴- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-
دوشنبه ، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

پوشیده از ابر و برف

پوشیده از ابر و برف

دمای بیشینه و کمینه: ۳+ و ۱- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-
سه شنبه ، ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

ابری

ابری

دمای بیشینه و کمینه: ۶+ و ۲- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

چهارشنبه ، ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تا قسمتی ابری

تا قسمتی ابری

دمای بیشینه و کمینه: ۶+ و ۵- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

پنج شنبه ، ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

تا قمستی ابری و رگبار برف

تا قسمتی ابری و رگبار برف

دمای بیشینه و کمینه: ۴+ و ۲- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

جمعه ، ۱۳۹۳/۱۲/۱

ابری و برف سبک

ابری و برف سبک

دمای بیشینه و کمینه: ۳+ و ۵- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-
شنبه ، ۱۳۹۳/۱۲/۲

ابری

ابری

دمای بیشینه و کمینه: ۲+ و ۶- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

یکشنبه ، ۱۳۹۳/۱۲/۳

تا قسمتی ابری

تا قسمتی ابری

دمای بیشینه و کمینه: ۳+ و ۷- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

دوشنبه ، ۱۳۹۳/۱۲/۴

تا قسمتی ابری

تا قسمتی ابری

دمای بیشینه و کمینه: ۴+ و ۵- درجه سانتی گراد

—————————————————————————-

 

هواشناسی

 

هواشناسی1

 

تهیه و تنظیم: پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس
برگرفته از سایت های هواشناسی wunderground و foreca


بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار