پذیرش مقاله فرهنگی پاوه ای در کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین پژوهشی در کشور مالزی

پذیرش مقاله فرهنگی پاوه ای در کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین پژوهشی در کشور مالزی

پذیرش مقاله فرهنگی پاوه ای در کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین پژوهشی در کشور مالزی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ مقاله فرهنگی پاوه ای در چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین پژوهشی در علوم انسانی در شهر کولالامپور مالزی پذیرش شد.

به گزارش خبرنگار پاوه پرس، مقاله شاهرخ محمدی از فرهنگیان شهرستان پاوه تحت عنوان اهمیت مطالعه تجارب ژرف‌نگری معلمان متخصص با روش روایت نگری در چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین پژوهشی در علوم انسانی در شهر کولالامپور مالزی پذیرش و ارائه شد.

محمدی در این مقاله در پی تبیین این موضوع بود که معلمان در طول تدریس خود با رخدادها و وقایعی روبرو می‌شوند که بسیاری از این رخدادها برای معلمان دیگر نیز تکرارپذیر است، بنابراین روایت گری تجارب یعنی انتقال دانش و تجربه، آن‌هم از نوع دانش تجربی نه دانش گزاره‌ای.

گفتنی است شاهرخ محمدی از فرهنگیان پژوهشگر و مربی پرورشی مدارس شهرستان پاوه و دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی می باشد و این مقاله مستخرج از رساله دکتری نامبرده با استاد راهنمایی پرفسور محمود مهر محمدی ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور و مشاوره دکتر مصطفی قادری ودکتر مجید علیعسگری در این کنفرانس ارائه گردید.یک دیدگاه

    سعدی سپنجی مرداد ۳۱, ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۸
    1
    0

    تبریک میگم به کاک شاهرخ عزیز امیدوارم که موفق و سرافراز باشند.

نقد و بررسی

مهمترین اخبار