هشدار دادستانی به جایگاه داران عرضه مواد سوختی شهرستان پاوه

هشدار دادستانی به جایگاه داران عرضه مواد سوختی شهرستان پاوه

هشدار دادستانی به جایگاه داران عرضه مواد سوختی شهرستان پاوه

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، در راستای استعلام شهروندان محترم، دادستانی پاوه ضمن بازدید از جایگاههای عرضه ی مواد سوختنی شهرستان و صحه برتخلف احتمالی تنی چند از جایگاه داران، به میزان کم فروشی ویا اختلاط مواد سوختنی هشدار داد.

به گزارش پاوه پرس، مسلم الماسی در تماس با پاوه پرس در خصوص تخلفات احتمالی عرضه ی مواد سوختنی افزود: چندی است شهروندان محترم ، کم فروشی و نیز اختلاط مواد سوختنی را با دیگر مایعات ( آب آب ویا سایر حلال ها ) را گزارش می نمایند.

الماسی در ادامه خاطرنشان ساخت: متاسفانه دستگاه مورد استفاده در جایگاه های سوخت شهرستان، متناسب با استانداردهای مورد نظر نبوده وهمین نیز در ادامه سبب گردید تا همواره عرصه مواد سوختنی کمتر از مقدار واقعی نشان داده شود.

وی در توجیه ادعای خویش تصریح نمود: برای مثال دستگاه ، فروش چهل لیتر بنزین را نشان میدهد، این در حالی است که اگر بنزین موجود درباک وسیله نقلیه اندازه گیری شود، کمتر از میزان فوق  را نشان می باشد.

دادستان پاوه تصریح نمود: با یک محاسبه اجمالی مشخص می گردد که اگر در هر ده لیتر، یک لیتر کمتر فروخته شود، چه مبلغی به زیان مردم خواهد بود.

الماسی به اختلاط مواد سوختنی با دیگر حلال ها اشاره نمود وگفت:  متاسفانه مشاهده شده بعضی از جایگاه داران نسبت به مخلوط کردن آب در بنزین اقدام می نمایند.

وی به کلیه جایگاه داران عرصه مواد سوختی درسطح شهرستان پاوه هشدار داد و گفت: جایگاه داران شایسته است به اصلاح وبررسی دستگاه های موردنظر درپمپ بنزین خویش مبادرت نموده ودر صورت نقض، اهتمام لازم را بمنظور اصلاح رویه معمول نمایند.

الماسی، مهلت اعطاء شده توسط این مرجع به مراکز موصوف را حداکثر یک ماه دانست وگفت:  بعدازانقضای مهلت مقرر، و حسب وعده ی داده شده ، به اندازه گیری مواد سوختنی مبادرت نموده وبا متخلف برخورد شایسته به عمل می آید.

وی در پایان ضمن اعلام یک ماه فرجه ی زمانی خاطر نشان ساخت: رویه ی نظارتی ازنظر اختلاط آب…ونیز اندازه کمی سوخت تحویلی از طریق آزمایشگاه های معتبر وظروف استاندارد پیوسته ومستمر مورد سنجش قرار می گیرد.

 بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار