نکته ای از مقایسه زلزله بم و ازگله / عابد یوسفی

نکته ای از مقایسه زلزله بم و ازگله / عابد یوسفی

نکته ای از مقایسه زلزله بم و ازگله / عابد یوسفی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، یکی از پارامترهای مهم مشخصات زلزله شتاب قائم آن است. با وجود بزرگی و شدت بسیار کمتر زلزله بم نسبت به زلزله ازگله ، قدرت تخریبی زلزله بم بیشتر  از ازگله بود و در آن بیش از نود درصد سازه ها تخریب شدند. که علت این امر شتاب قائم بسیار زیاد زلزله بم بود.

شتاب زلزله بم ۹۸. برابر شتاب ثقل زمین بود در حالیکه زلزله ازگله دارای شتاب ۱۲. برابر شتاب ثقل بوده. یعنی شتاب زلزله بم بیش از هشت برابر شتاب زلزله ازگله بود.

با توجه به شدت بسیار زیاد زلزله ازگله اگر شتاب ان نیز بیشتر می بود خرابی ها بسیار گستره تر می شد. که خوشبختانه شتاب آن نسبتا کمتر بوده است.

از سخت گیرانه ترین آیین نامه های زلزله در جهان آیین نانه زلزله ژاپن است که در طراحی ها مقدار شتاب قائم را ۵۰. در نظر میگیرد. که تقریبا نصف زلزله بم است‌. یعنی اگر زلزله بم در کشور ژاپن هم اتفاق می افتاد با خرابی های گسترده ای همراه می بود.

در زلزله بم ،شتاب بسیار زیاد زلزله باعث شده که در لحظه زلزله هر آنچه روی زمین است با نیروی ۹۸. برابر  g در جهت خلاف نیروی گرانشی (یعنی به هوا) پرت شود . . . . .

 

عابد یوسفی/ کارشناس ارشد عمران‌.یک دیدگاه

    عبداله آبان ۲۳, ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴
    0
    0

    جالب بود. تشکر

نقد و بررسی

مهمترین اخبار