نه به قرآن سوزی / اله مرادمحمدی

نه به قرآن سوزی / اله مرادمحمدی

نه به قرآن سوزی / اله مرادمحمدی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، چند روزپیش با دیدن صحنه آتش زدن قران توسط فردی بنام هه لمت  گوران سخت متاثرشدم واین عمل را ازدوحالت خارج نمیدانم . اولا این کارتحت تاثیرشدید تفکرات ناسیونالیستی وازروی احساسات بوده که دراینصورت برای این شخص ازخداوند متعال طلب عفو وبخشش مینمایم .

درحالت دوم امکان دارد که تفکری خاص پشت این جریان خودرا مخفی نموده وبااستفاده از احساسات مردم شریف ومتدین کرد در قبح حمله دولت اسلامی ترکیه به عفرین بخواهند سوء استفاده نموده وملت کرد رابه عنوان ملتی بی دین وضد ارزشهای اسلامی معرفی کنند ودراصل هدف اصلی خودراکه اسلام ستیزی است پیش ببرند. / همه ما براین مطلب واقفیم که

اسلام به خود ندارد عیبی    هرعیبی هست ازمسلمانی ماست

حاکمان اسلامی هم مانند یک میلیارد واندی مسلمان بوده ومانندهر انسانی ممکن الخطا میباشند..اعمال و رفتار آنها عین اسلام نیست ونمیتوان عملکرد ظالمانه آنها رابه پای اسلام نوشت .اسلام به صراحت میفرماید لاتظلم ..نه ظالم باش ونه ظلم راقبول کن .

در ذیل لازم میدانم برای این دسته افراد معاند و بی خبر از اسلام مطالبی را ازسیره نبوی بیاورم که درآن شخص رسول الله درمقام فرماندهی کل قوا هنگام جنگها منشوری را اعلام فرموده اند که در آن ازتعرض به افراد ضعیف وبی گناه وحتی حیوانات وجمادات به شدت نهی شده است وپس از۱۴۰۰ سال غربیان مدافع حقوق بشر وفعالان زیست محیطی رابه تحسین وا داشته است

طبق آموره های قرآنی ظلم وستم تحت هرنام و هرفکر و از سوی هرکسی به شدت محکوم و قرارگرفتن ومبارزه باظالم ودفاع ازمظلوم وظیفه هرانسان مسلمانی است.

تمام دستورات اسلام که درقرآن به تفصیل آمده وآورنده این پیام آسمانی پیامبرمهربانی محمد (ص) درقول وعمل کاملا به تشریح آن پرداخته وهدف ازارسال رسل وپیامبران الهی را بندگی خدا و رهایی انسانها ازقید وبند بندگی انسانهای دیگرمینامد.ولاغیر.

درسنت وسیره نبوی حتی درجنگهاحفظ عزت وکرامت انسانی انسانها شعار اسلام بوده که ذیلا به نمونه ای ازآنها اشاره میکنم .

درهرجنگی پیامبرمسلمانان رابه رعابت حقوق ذیل امرفرموده وتخلف ازآن را حرام وجرمی نابخشودنی اعلام فرموده است

از جمله آموزه های اسلام و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ:

لا تقتلوا إمرأه  «زنی را نکشید».

 لا تقطعوا شجره « درختی را قطع نکنید».

 لا تقتلوا صبیا «کودکی را نکشید».

 لا تقتلوا مریضا «بیماری را نکشید».

 لا تقتلوا ولیدا «نوزادی را نکشید».

 لا تقتلوا راهبا « راهبی را نکشید ».

 لا تقتلوا شیخا فانیا « شخص پیری را نکشید».

 لا تهدموا معبدا أو صومعه « معبد یا کلیسایی را ویران نکنید».

 لا تجهزوا على جریح « بر شخص زخمی سخت نگیرید ».

  لا تسرفوا فی القتل « در کشتن زیاده روی نکنید».

 لا تمثلوا بالجثث وأدفنوا القتلى «جنازه مردگان را مثله نکنید و کشته شدگان را دفن کنید».

 لاتهدموا بناءً ولا تخربوا عامراً

« ساختمانی را ویران نکنید و جای آبادی را خراب نکنید».

لا تذبحوا بعیرا ولا بقره ولا شاه إلا للأکل « شتر ، گاو و گوسفندی را جز برای خوردن ذبح نکنید».

 لا تؤذوا الأسیر وأحسنوا إلیه « اسیر را آزار ندهید و به او نیکی نمایید».

 لا تغدروا « خیانت نکنید ».

 لا تنقضوا العهد وأوفوا به « پیمان را نقض نکنید و بدان وفا کنید».

 لا تجبروا أحدا على الإسلام « کسی را بر اسلام آوردن مجبور نسازید».

  لا تأخذوا الوالد بذنب و جریره ولده

« پدر را به گناه و جرم فرزند نگیرید ».

 لا تهتکوا حرمه ولا تکشفوا عوره

« هتک حرمتی نکنید و عورتی را آشکار نسازید »

 لا تَغُلُوا ولا تستأثروا « کسی را به غل و زنجیرنکشید..

اینها نمونه های کوچکی از رافت اسلامی حتی درمقابل دشمنان  است . امامتاسفانه امروزه دشمنان اسلام چنان ناجوانمردانه چهره ای زشت وخشن ازاسلام ارائه نموده اند که حتی مامسلمانان نیزگاهی وقتها درحیرت وتعجب وامانده و سرگردانیم.

هرجا قتل وتجاوز وانفجاری روی میدهد فورا شبکه های خبرپراکنی استعماری دربوق وکرنا دمیده واین وحشی بازی و ارهابی گری را عین اسلام نامیده و مسلمانان را با آن سرزنش میکنند و میگویند دین شما مسلمانان جز مرگ ونابودی وکشت وکشتاردست آوردی برای بشریت نداشته وتنها منطق شما درخون ریختن وقتل وغارت و تجاوزبه زنان وکودکان و…خلاصه شده  است.

به هوش باشیم ملت کرد ازامت اسلامی جدا نیست ودرطول تاریخ کردوکردستان هرچه نهضت وقیام آزادیخواهانه درکردستان روی داده نشات گرفته ازتعالیم انسان ساز وظلم ستیزاسلام بوده است مگرنه اینکه شیخ محمود نه مر شیخ سعید پیران ، قاضی محمد وملامصطفی و….پرورش یافته تکایا ومساجد کردستان بوده وازتعالیم همین قرآنی که امروزبا وقاحت کامل توسط یک کرد به آتش کشیده میشود تربیت شده اند

.درپایان توجه شمارابه فرموده ای ازپیامبر مهربانی جلب میکنم که میفرماید:

کشته شدن در راه ملیت وپرچم  مذموم است

عنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَایَهٍ عِمِّیَّهٍ یَدْعُو عَصَبِیَّهً أَوْ یَنْصُرُ عَصَبِیَّهً فَقِتْلَهٌ جَاهِلِیَّهٌ

المصدر : صحیح مسلم الصفحه أو الرقم: ۱۸۵۰ _ المصدر : السنن الصغیر للبیهقی الصفحه أو الرقم: ۴/۱۸۵ _ المصدر : صحیح الن

درپابان این حدیث پیامبرگرامی را رای العین خود قرارداده وبه عنوان یک مسلمان تکلیف خودرا درقبال قرآن روشن نماییم

حضرت رسول(ص): میفرماید : «القرآن حجهٌ لکَ اَو علیکَ»:

از این دو حالت گریزی نیست:قرآن یا مدافع تو خواهد شد و یا شاکی و دشمنت! (مسلم،۲۲۳ و ترمذی،۳۵۱۷)

گاه تصور می کنیم که اگر به قرآن کاری نداشته باشیم،او نیز کاری با ما نخواهد داشت! اما چنین نیست؛ بلکه بسته به نوع رفتار ما با قرآن،یا عامل نجات ما خواهد شد و یا عامل سرافکندگی و تیره روزی ما!

این قرآن هم یاد است و هم یادگار  /  به نازش می دار تا وقت دیدار!

اللهم اجعل القرآن حجه لنا لا علینا!

درپایان ازخداوندمنان خواستارم به همه مافهم صحیح ازقرآن عنایت فرمایدودردنیا وآخرت ماراباقرآن قرین ومحشورفرماید.

۹۶/۱۱/۲۰ پاوه

 اله مرادمحمدی فعال عرصه ی قرآنیبدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار