نقد وبررسی نتایج تحلیلی کنکور ۹۶ پاوه با حضور کارشناسان امر

نقد وبررسی نتایج تحلیلی کنکور ۹۶ پاوه با حضور کارشناسان امر

نقد وبررسی نتایج تحلیلی کنکور ۹۶ پاوه با حضور کارشناسان امر

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، گروه مطالعاتی کتابخانه های عمومی پاوه ، با همراهی آموزش وپرورش شهرستان پاوه و سایت های محلی (پاوه پرس و سلام پاوه ) دریک نشست تعاملی به تجزیه وتحلیل پیامدهای کنکور ۹۶ شهرستان پاوه با حضور فرهنگیان، صاحب نظر ودانشجویان … پرداختند.

کنکور با همه تبعات مثبت ومنفی اش واقعیتی است که باید آن را پذیرفت، اگرچه بودند، حذف آن را با متدهایی خواستار شدند، لکن علی رغم بعضی کاستی های ممکن، کماکان بهترین شیوه وگزینش افراد نخبه جامعه را در کنکور می یابند.

هرپیامدی بروندادی دارد وکنکور ۹۶ نیز از این قاعده مستثنی نیست ، خیلی ها پیامد قیاسی نتایج رتبه های برتر کنکور شهرستان های پاوه و جوانرود (زیر ۱۰۰۰ ) را به جهت اشتراک های فراوان مبنایی برای مقایسه مستقیم دانستند ومتناسب با فراوانی رتبه های برتر گروه آزمایشی علوم تجربی جوانرود به چرایی جایگاه پاوه پرداختند .

گروه آزمایشی علوم تجربی :
اگرچه کیفیت وتعداد رتبه های علوم تجربی جوانرود با پاوه قابل مقایسه نیست ، بطوریکه ۵ نفر دانش اموز پاوه ای موفق به کسب رتبه های زیر هزار شده اند لکن جوانرود تقریباً سه برابر پاوه یعنی ۱۵ نفر رتبه برتر دارد که نفر اول پاوه در واقع پس از نفر پنجم جوانرود جای گرفته است.

گروه آزمایش ریاضی فیزیک:
۴ نفر رتبه برتر زیر ۱۰۰۰ کسب نموده اند که در مجموع صددرصد پذیرفته شدگان این گروه آزمایشی به شهرستان پاوه تعلق دارد.

گروه آزمایشی ادبیات علوم انسانی:
در رشته ادبیات علوم انسانی ، مجموع این دو شهرستان ۵ نفر پذیرفته شده دارد که شهرستان پاوه با ۴ نفر (۸۰درصد ) و نفر وجوانرود با ۱ نفر(۲۰ درصد) رتبه زیر ۱۰۰۰ کسب نموده اند.

گروه آزمایشی زبان های خارجه :
در مجموع ۹ نفر پذیرفته شدند که سهم پاوه ۴ نفر وسهم جوانرود ۵ نفر رتبه زیر ۵۰۰ را کسب نموده اند. اگر واقعی به قضیه بنگریم

گروه آزمایشی هنر:
دراین گروه آزمایشی تنها دو نفر رتبه ی زیر ۵۰۰ دارد که هر دو نفر به شهرستان پاوه تعلق دارد.

جمعبندی تعداد پذیرفته شدگان کنکور ۹۶ :
تعداد پذیرفته شدگان رتبه های برتر پاوه و جوانرود به ترتیب پاوه ۱۹ نفر وجوانرود ۲۱ نفر می باشد، اگرچه ۴ نفر دانش آموزان جوانرودی همزمان در دو رشته ی انتخابی پذیرفته شده اند، به عبارتی در پاوه ۱۹ نفر رتبه برتر دارند وجوانرود ۱۷ نفر….

در بررسی مقایسه ای اگر مبنا را بر علوم تجربی متمرکز نمائیم ۶۶ درصد پذیرفته شدگان مربوط به جوانرود و۳۳ درصد به پاوه تعلق دارد. لکن اگر از زوایای دیگر به موضوع بنگریم موفقیت پاوه را چشمگیرتر می بینیم به عبارتی در گروههای آزمایشی ریاضی وهنر ۱۰۰ وادبیات علوم انسانی ۸۰ درصد پذیرفته شدگان به دانش اموزان پاوه تعلق دارد. زبان خارجه پاوه ۴۵ درصد(۴ نفر)  پاوه و۵۵ درصد جوانرود (۵ نفر) می باشد. اگر بطور واقعی به پذیرفته شدگان رشته زبان خارجه نظری جامع بیفکنیم  در واقع جوانرود تنها یک نفر پذیرفته شده دارد ، چرا که ۴ نفر دیگر همزمان در علوم تجربی پذیرفته شده اند ومحال است در این گروه آزمایشی به تحصیل بپردازند ، بنابراین درصد زبان پاوه درقیاس با جوانرود خود به خود  ۸۰ به ۲۰ خواهد شد.

به هرحال باید به همت وغیرت جوانان جوانرودی تحسین گفت، اگرچه معتقدم هدایت یکسویه به جوانان شایسته ی جوانرود ودرنهایت کل منطقه آسیب می رساند ، اگر به آمارهای صدرالذکر وپیام گویای آنها بنگریم ، جوانرود تنها در رشته ی تجربی موفقیت حاصل نموده است واین برای آینده ی این دیار نه تنها به مصلحت نیست بلکه لطمات جبران ناپذیری را درپی دارد، واین وظیفه متولیان آموزشی آن دیار را سنگین تر از پیش می نماید، چه بسا تعدادی از جوانان جوانرودی در سایر گروههای اموزشی مشغول به تحصیل می شدند قطعاً رتبه های تک ویا دورقمی را از آن خود می نمودند وافتخار دیگری را برای منطقه به ارمغان می آوردند.

این در شرایطی است که جمعیت بالای دانش آموزی جوانرود که تقریباً بیش از دو برابر پاوه تخمین زده می شود ، تعداد پذیرفته شده ی آن شهر را به نوعی توجیه می نماید.

اما همچنانکه یادآور شد: به نفسه معتقد است نباید شرایط پاوه را بحرانی دانست وبخشی از کارکردها را به نوعی زیر سوال برد، چه بسا همانطوریکه دربالا بدان پرداخته شد، پذیرش رتبه های برتر در تعدادی از گروههای آزمایشی ، برتری پاوه را نشان می دهد. بنابراین اگر مقرر به بیان کاستی هاست ، سنجیده ومعقول نیز آن خواهد بود که موفقیت ها را هم درکنار ضعف ها  دید.

اگرچه نباید از نظام آموزشی بیمار کشور غافل شد ، چرا گرایش جوانان به شاخه های فنی حرفه ای برخلاف رویه ی معمول دنیا به حداقل ممکن رسیده است؟ وچرا باید در شاخه نظری بیشترین تمایل به شاخه علوم تجربی باشد؟ دردناکتر آن خواهد بود ، وقتی مشاهده گردد دانشجوی موفق خواجه نصیر طوسی به جهت پذیرفته شدن در رشته های پزشکی مجدد مجبور به انتخاب رشته می گردد ، پرت هزینه های کلان را در نهایت به دنبال دارد، رشد غیرمتوازن رشته ها توسعه همه جانبه را در پی ندارد ومشخص ومعلوم نیست با این یکجانبه نگری به کجا خواهیم رفت….

علی ایحال ضمن تشکر از مجموعه عوامل تشکیل دهنده نشست مورد نظر بلاخص جناب آقای سیروس امین زاده که مساعی فراوانی را در این راستا مبذول داشته اند،  برونداد مثبت فعل مورد نظر، سعه صدر حاضرین، نقدپذیری گروههای هدف، تضاد وتقابل درعین متانت مخاطبین، مجادله های جذاب وشیرینی را به وجود آورد، که هریک حکایت بر دغدغه های ارزنده مدعوین محترم را می رساند، باید استمرار چنین نشست ها را بصورت کلی وتخصصی دربرنامه ریزی آتی محور فعالیت های مثبت گروه مطالعاتی کتابخانه های عمومی پاوه درنظر گیریم  وبه جهت هم افزایی بیشتر بر بانیان وهمراهان برنامه درود و احسنت نثار نمود.

بدیهی است، آموزش وپرورش پاوه باید بازخورد نتایج کنکور وتجزیه وتحلیل محتوایی کنکور را به تفکیک رشته ، درس ودبیر بطور جدی در دستور کار قرار دهد وبا تقدیر از دبیران تاثیرگذار به پویایی بیشتر آنان در استمرار توفیقات مبادرت نماید، این در شرایطی است کهً بازخواست محترمانه ومحرمانه نیروهای کم کارنیز می تواند آنان را به فرایند یادگیری ویاددهی حساس نماید.

در ادامه بدون نام بردن از هریک از عزیزان حاضر در نشست مورد نظر تنها به طرح سوالات جمع حاضر بسنده می نمائیم اگرچه پاسخ های هم در پی آمد، لکن مدیران، مشاورین ودبیران گرانمایه بلاخص کارشناسان گروههای آزمایشی هریک را درقالب دستور کارمورد نقد وبررسی قرار دهد قطعاً تلنگر به وجود آمده می تواند به جهت دهی مطلوب منتهی گردد:

چرا چنین تفاوتی درنتایج شاهد بودیم؟ مقصر اصلی کیست؟ چرا دبیرستان های نمونه نتوانستند برابر حدود انتظارات موفق عمل نمایند؟ چرا انگیزه ی دانش آموزان کم شده است؟ چرا معدل متوسطه ی اول تفاوت ماهوی با معدل پایه ی سوم متوسطه دارد؟ چرا معدل دروس داخلی بسیاربالاتر از دروس نهایی است؟ آموزش دوره ی تحصیلی ابتدایی بسیار غنی وپربارتر از دوره متوسطه می دانیم وبه عبارتی تدریش در متوسطه فشل تر بوده وعدم توفیقات آتی مرهون عدم کارآیی دوره ی مذکور  می دانم، دغدغه معلمان بسیار کمرنگ تر از گذشته گردیده است، تعطیلی زودرس مدارس در ماههای آخر ضعف سیستم آموزشی را می رساند،  چرا به نقش تربیتی وپرورشی در آموزش وپرورش توجه چندانی به عممل نمی آید؟ نقش دنیای مجازی در بروز افت تحصیلی چیست؟ چرا قشر عظیمی از دانش آموزان درهنگام انتخاب رشته ، علوم تجربی را بر می گزینند؟ چرا دانشجوی ممتاز دانشگاه خواجه نصیر طوسی مجدداً مجبور به شرکت در کنکور علوم تجربی می نماید؟ نقش سهمیه ها در کسب رتبه ی برتر، چرایی کاهش انگیزه دبیران، نقش مراکز کمک آموزشی (قلم چی وگزینه ی دو…)،عدم همخوانی محتوی آموزشی مدارس با آموزش قلم چی، علل وعوامل موثر بر تعطیلی کلاس های درس در سال آخر متوسطه، عدم وجود سیستم های نظارتی وکاربست متدهای نوین انتخاب رشته، نقش مدیران مدارس درموفقیت های آموزشی، علت اینکه بیشترین پذیرفته شده کنکور در سال دوم محقق می گردد چیست؟ مکر تمام شرایط برای پاوه وجوانرود بطوریکسان فراهم نیست، چه عاملی سبب می گردد رتبه دانشجویان قلم چی جوانرود با پاوه یکسان نباشد؟ چرایی عدم نمایش (پاورپونت) درصدها وتعدادپذیرفته شدگان ادوار مختلف ومقایسه ی کمی وکیفی داده های مورد نظر، کم انگیزه بودن دانش آموزان وبی تفاوتی آنان به ادامه تحصیل، عدم همراهی سمن های مردم نهاد به سان جوانرود که هزینه های مختلفی را دراین راستا مصرف ممی نمایند، عدم حمایت مسئولین محلی ازنخبه های کنکور شهرستان ، آموزش ورورش تطبیقی وتفاوت آموزش وپرورش مالزی با کشورمان، مهاجرت جوانان به جهت عدم جذب نیروهای متخصص، فلسفله کارکردی آموزش وپرورش با کنکور همخوانی ندارد وآموزش در کشور ما بیشتر حول محور حافظه متمرکز است، بهره گیری از تکنیک های کنکور، ضیق وقت اجازه آموزش تکنیک های کنکوری را نمی دهد،….این موضوعات ودیگر مباحث، محور بحث کارشناسان ومدعوین محترم بود. اگرچه باید جمعی عوامل متعددی( محیطی، فرهنگی، آموزشی، اشتغال، …) را در برونداد نتایج موثر دانست وزوم نمودن بر فاکتوری ظلمی مضاعف قلمداد می گردد.



۵ دیدگاه

  فرهنگی پاوه ای شهریور ۱۸, ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸
  0
  0

  درود بر امین زاده که بعداز کنار رفتن تاریکی، داره نمایان می شود و به امید خدا روز به روز سرافرازتر

  آشنا شهریور ۱۸, ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۰
  1
  0

  وضعیت آموزش وپرورش وتدریس ویاد دهی ویادگیری وکیفیت آموزش وروش تدریس دبیران دبیرستان های پاوه بسیار تاسف بار است .

  صهیب شهریور ۱۷, ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
  0
  0

  این نشست که فقط تجزیه بود هیچ تحلیلی از عدم موفقیت کنکوری. هادر اون نیست اصلا چرا به مقایسه ی پاوه و جوانرود پرداخته و هدفش چیه این کار موجب رقابت نمیشه یکی از هدف های اموزش وپرورش نوین حذف رقابته

  مادر شهریور ۱۷, ۱۳۹۶ - ۰۲:۱۹
  1
  0

  سلام:چرایی افت دانش آموزان در مدرسه نمونه دولتی ……………

  مرشد شهریور ۱۷, ۱۳۹۶ - ۰۰:۴۳
  1
  0

  ضعیف ترین دانش آموزان کارمند بانک وادارات دولتی می شوند.
  دهها نفر دکترا وفوق لیسانس وصدهالیسانس بیکار داریم.
  پس انگیزه از بین می رود.
  تنبل ترین دانش آموزان قاچاقچی و ثروتمندترین افراد این شهر شده و می شوند. مدیران مدارس تنها براساس میزان دست بوسی مقامات بالاتر انتخاب می شوند به دلایل گفته شده والبته زیاد شدن سرگرمیها از جمله عدم استفاده صحیح از موبایل و تکنولوژی نوین افت شدید داریم.
  البته تجدید نظر در شیوه های آموزش هم لازم است.
  آموزشها باید بروز شود.

نقد و بررسی

مهمترین اخبار