تحلیلی بر استعفای جمعی از اعضای شورای اجرایی هلال احمر شهرستان پاوه

بدنبال عزل رئیس هلال احمر پاوه؛

تحلیلی بر استعفای جمعی از اعضای شورای اجرایی هلال احمر شهرستان پاوه

تحلیلی بر استعفای جمعی از اعضای شورای اجرایی هلال احمر شهرستان پاوه

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، تغییر و تحول امری است محتوم و همواره بنا به تشخیص مدیریت محترم دستگاه در جهت اصلاح امور صورت می گیرد. تغییر و تحول در مدیریت هلال احمر شهرستان پاوه نیزاز این قاعده مستثنی نیست و با دیده ی احترام به موضوع می نگریم و برای شاغلین سمت های اسبق و جدید نیز آرزوی توفیق می نمائیم.

علی ایحال گویا جابجایی مدیران هلال احمر شهرستان پاوه همچنان برخلاف رویه ی معمول درحال جریان است وظاهراً برای آن پایانی هم وجود ندارد.

قبل ازهر بحث ونظری، نقد وارده درخصوص عزل ونصب رؤسای هلال احمر را در وهله ی اول متوجه مدیرعامل محترم هلال احمر استان ومتعاقب آن نیز شورای اجرایی هلال احمر شهرستان می دانیم که برای کارکرد خویش هیچ ارزشی قائل نیستند، شورایی که مستند به شرح وظایف عمل ننموده و یا تاکنون به دلایلی نتوانسته است درقبال سوکندی که بخاطر آن تقبل وظیفه نموده اند پاسخی درخور شایسته داشته باشند.

اگر رجوعی به اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وظایف و اختیارات شوراى اجرایى شهرستان داشته باشیم به صراحت انتخاب مدیر شعبه را منوط به معرفی دونفر مدیر واجد شرایط توسط شورای اجرایی به مدیر عامل استان تاکید می نماید.

آمدن و رفتن سید مسعود حسینی به عنوان سکاندار هلال احمر شهرستان پاوه برخلاف رویه ی معمول صورت گرفته است، همان نقدی را در زمان انتصاب ایشان وارد دانستیم اینک نیز با رفتنش به نوعی دیگر وارد می دانیم و صدالبته این کارکردها را به هیچ وجه به صلاح ومصلحت جامعه ندانسته ونمی بینیم.

دراینجا نیز بحث شخص مطرح نیست هرچند که الحق والانصاف جناب آقای حسینی در دوران تصدی هلال احمر شهرستان علاوه به اشتهار به اخلاق حسنه دربُعد مدیریتی نیز فردی توانمند بود ودرکمتر زمانی توانست جایگاهی در سطح شهرستان بیابد واعتماد مردم ومسئولین محترم امر را در ادامه به دست آورد.

بدون تردید اعمال غیرقانونی ، نه تنها اعتمادسوزند بلکه درتنزل جایگاهی مدیریتی صاحب نفوذ تأثیر سویی دارد، رجاء واثق داریم که تخلف مذموم است اما میزان تخلف در افرادبه تناسب حدود انتظار متفاوت خواهد بود، قطعاً در این میان مجریان ومقننین درمقام اولی قرار دارند.

به هرحال پذیرفتنی نیست هریک از ما به جهت اعمال امیال شخصی خویش هزینه های گزافی را متوجه نظام نمائیم، نظامی که برای قوام و دوام آن هزاران هزار کبوتر سفیدجام  سینه سرخی برایش عروجی آسمانی داشتند تا با تقدیم جان مایه ی حیات خویش ازتقدس نظام اسلامی کیاست وحراست نمایند.

رهبران انقلاب درگذر تاریخ به ما آموختند، انقلابی بودن دراطاعت از قوانین مصوب و اجتناب از کج روی هاست، بیائیم معیار و ملاک در ارزشگذاری را عمل به قوانین بدانیم، امری که تضمین کننده ی امنیت وآسایش جامعه است وهیچگاه قانون را تا سرحد نظرات خویش تعدیل ننمائیم که این امر به جزء دلسردگی وافسردگی نتیجه ی خاصی را در ادامه به وجود نمی آورد.

علی ایحال ، شنیده ها حکایت برآن دارد، در جریان تودیع و معارفه روسای فعلی و قبلی هلال احمر شهرستان پاوه، بعضی از اعضای محترم شورای اجرایی هلال احمر شهرستان پاوه به عنوان اعتراض در مراسم مورد نظر حضور نداشتند، اعضایی که می بایست خود پیشنهاد دهنده انتخاب رئیس جدید باشند. !!!

این اعتراض فقط به عدم حضور اعضای صدرالذکر منتهی نگردید و گویا در ادامه سه عضو از اعضای شورای اجرایی هلال احمر شهرستان درچارچوب شرح وظایف، از وظایف محوله مستعفی گردیدند تا اگر در آینده نیز مقرر به عزل مدیری دیگر وجود می داشت، نیازی به دور زدن قانون …. وجود نداشته باشد.

جان کلام این است اگرمقرر است، اعتنایی به شورای اجرایی هلال احمر شهرستان نشود، سوال این است چرا باید به شعور مردم توهین شود وبا برگزاری انتخابات صوری ، نقش فرمالیته ای را برای شورای اجرایی شهرستان فرض وتصور نمائیم.

سنجیده وپسندیده آن است سلایق وعلایق خویش را فراتراز قانون نپنداریم وبیش از این اجازه ی ذهنیت های قانون گریزی را درجامعه تقویت ننمائیم.

تضعیف خودساخته ویا آمرانه مدیران ارشد و زیر سوال بردن منتخبان مردم درحیطه ی اختیارات ذیربط نمی تواند برای آن توجیهی داشته باشیم. هرچند که اعضای مستعفی شورای اجرایی شهرستان به درستی نشان دادند که شایسته انتخاب اصلح بودند.۴ دیدگاه

  نوری فروردین ۱, ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲
  0
  0

  چند سالی بود که هلال احمر فعال شده بود و از این به بعد دوباره کمرنگ خواهد شد

  حیدری اسفند ۳۰, ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۴
  0
  0

  از مدیر مورد تایید خودشون حمایت کردن بنظر بنده کار خوب و درستی بود

  سارا اسفند ۳۰, ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶
  1
  0

  متاسفانه این روز ها نمایندگان در عزل و نصب سرایدار ؛درسه نقش آفرینی می کنند،چه برسه به رئیس یک اداره!!!!!!
  ……

  محمودی اسفند ۲۹, ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۹
  1
  0

  آفرین بر شورای اجرایی
  کار شایسته ای کردین حداقلش مخالفت خود رو با دخالت در کارهای هلال احمر نشان دادید

نقد و بررسی

مهمترین اخبار