مسیر هموار برای جهانی شدن اورامانات

مسیر هموار برای جهانی شدن اورامانات

مسیر هموار برای جهانی شدن اورامانات

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، انتشار خبر قرار گرفتن برنامه‌ی ثبت جهانی محور ساسانی و منظر فرهنگی اورامانات در برنامه‌ریزی‌های سازمان میراث فرهنگی در ابتدای سال جاری از سوی زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشوراعلام شد.

پیرو آن محمد‌حسن طالبیان، معاون میراث ‌فرهنگی، در نشستی درون سازمانی، اظهار داشت: ‘پرداختن به موضوعات مرتبط با حوزه میراث ‌فرهنگی در استان‌های مرزی برای این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر همین اساس موضوع تهیه پرونده ثبت‌ جهانی منظر فرهنگی اورامانات در دستور کار سازمان میراث‌ فرهنگی قرار گرفته است.’ این زمان بود که مردم استان کرمانشاه باورشان شد که تصمیم مسئولان فرهنگی برای ثبت جهانی چند اثر دیگر در این استان جدی است. تصمیمی که به گفته‌ی کارشناسان زمینه‌ی اجرایش به خوبی فراهم شده است.

همکاری کرمانشاه و کردستان برای ثبت منظر فرهنگی اورامانات
منظر فرهنگی‌ تاریخی اورامانات دره‌ای است که از پالنگان شروع می‌شود و تا حلبچه عراق ادامه می‌یابد و همه‌ی داشته های این منطقه را از معماری گرفته تا خوراک، موسیقی، آداب و رسوم سنت ها، ادبیات، شعر و… در بر می گیرد.

ثبت جهانی هورامان از تغییر بافت معماری و اصیل آن جلوگیری می کند و سبب حفظ برخی از فرهنگ های غنی مردم منطقه می شود.

پرونده‌ی منظر فرهنگی اورامانات متعلق به ۲ استان کردستان و کرمانشاه است و در مرحله بعدی به ‌احتمال زیاد بخش‌هایی از کشور عراق نیز به این پرونده اضافه خواهد شد، که بنابه گفته‌ی مسئولان میراث فرهنگی کشور این موضوع به نتیجه مذاکرات ما با مقامات عراق بستگی دارد.

معاون میراث‌ فرهنگی سازمان میرا‌ث‌ فرهنگی صنایع ‌دستی و گردشگری، در این باره با با بیان اینکه هدف سازمان تهیه و ارسال یک پرونده یکپارچه و کامل به یونسکو است، گفته است: ‘ ‘مذاکراتی با مقامات عراق آغاز کرده‌ایم و با آنان برای تهیه این پرونده صحبت‌های اولیه صورت گرفته است.’

نعمتی کارشناس میراث فرهنگی کرمانشاه نیز، از آماده شدن پرونده‌ی پایگاه منظر فرهنگی اورامان برای ثبت جهانی خبر داد و گفت: ‘استان کردستان قبل از ما این پروژه را شروع کرده و مناطق خودشان را شناسایی کرده و در حال تکمیل پرونده اش هستند’.

ما هم با تفاهمی که با مسئولان کردستان داشته ایم در پاوه پایگاهی را راه اندازی کرده ایم تا پرونده ی کرمانشاه را با کردستان یک دست کنیم و آن را برای ثبت جهانی پایگاه منظر فرهنگی اورامانات ارائه دهیم«.’این پایگاه به عنوان بانک اطلاعاتی از بخش های فرهنگی، مردم شناسی، بازی های محلی و صنایع دستی عمل می کند و با تهیه و استفاده از این اطلاعات، امکان سنجی برای تقویت هر یک از این بخش ها صورت می گیرد.

نعمتی از شانس بالای منظر فرهنگی اورامانات برای ثبت جهانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد به زودی مردم استان های کرمانشاه و کردستان در این خصوص خبرهای خوبی بشنوند.

 

محور ساسانی
به گفته‌ی کارشناسان میراث فرهنگی پرونده‌ی محور ساسانی هم برای ثبت جهانی در حال آماده شدن است و گرچه در لیست انتظار نیست اما در حال تکمیل می باشد. این محور از کرمانشاه شروع می شود و تا قصرشیرین ادامه دارد.

منبع: گزارش بنفشه رضایی / هفته نامه شهر من ، کرمانشاه۲ دیدگاه

  حق گو تیر ۲۲, ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۳
  0
  0

  با تشکر وسپاس از مدیر کل میراث فرهنگی استان ……که در راستای میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی نهایت دلسوز ی داشت موفقیت روزافزون ایشان با فرماندار محترم حاج آقا موستا قادری از خداوند منان خوارستارم

  ۲۲/٤/۹٦پاوە تیر ۲۲, ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰
  0
  0

  دەس وەش بیەو سەرجــــــــەم کاربەدەساو ئی هەرمانـــــــــــــــــە گەورێ کــــــــەرمێ.

  وەڵ جە کــــــــــــــــوڵ چـــێـــــــــوێ
  پەنە وازەن کاربەدەساو ئی هەرمانێ،چالاکی فەرهەنگی وساپۆرتی ماڵی،پــــــــــــــــــــــەی ئەشناسای خاستەرو وەڵاتو هەورامـــــــــانی بە یاگای تەری پەی مەردمیما ڕۆشن کـــــــەرا.

  نیازو دمایین جە”سەبتـــــــــــــو جهانی دیدگاو فەرهەنگـــــــــی
  هەورامانی”بیە وهەرپاســــــــە پارێـــــــــــــــــــزناو ئی دیدگـــــــــــــای
  فەرهەنگیەنە کە بە ڕاســـــــــــێ هەنگامێ خاسێش پــــــــــــــــــەی
  هۆرنەگیریان!

  چن فاکتــــــــــۆرێ ڕیــــــــــــشەیی وئەسڵی جە وەرچەم گێرتەی دمایـــــــین چــــــــــــــــــــــی بابەتەنە پەنەوازەن.
  پسەو:
  ۱بابەتو بینـــــاسازی ومێعماری
  (architecture)هــــەورامانی.
  یانــــــــــــــــــەســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازی تــــــــــــوەنیــــــــــــــــــــــن(stone) و وشکەچین تایبەتو مەحاڵـــــــــو هەورامانی.

  ۲بابەتو بـــــــــــــــــــــــاخ(garden)و باخـــــــــــــــــــــەوانی(gardening)هەورامانی وتایبــــــــــــــــەتی ئی جۆر باخانە جە زەمینـــــــــــــــــەو شێواز ومودلو تراس بەنـــــــــــی (کەڵەک نیای)وجۆرە شێوازو ئاودارای و هەرپاســـــــــــــــــــــــــــــە
  کاری گەری چۆئـــــــــــــــــــــــــــــــــــامه
  (محصولات باغی) جــــــــــــــــــــــــە سیستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو بازرگــــــــــــــــــــــــــــانی(economy) وژیــــــــوای مەردمومەحــــــــــــــاڵو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەورامانــــــــــی.

  ۳بابەتو پوشتەو پۆشاکــــــــــــــــــــ هەورامی(clothing/clothes)جە جۆرو چۆخەڕانـــــــــــــــــــــــــــک وهەرپاسە کــــــــــــــــڵاش(گیوە)و دهها پێشەی دەسی وشناسی نەتەوەیی وجـــــــــــــــــــــهانی ئی هۆنەرە دەسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانە وکاریگەری کۆمەڵگاشناســـــی وساختارشناسی(پێک ئامــــــــە) ئی پۆشتانە سەرو ژیــــــــــــــــوای هەورامـــانی و نەتـــــــــــــــــــــەوەو هۆرامـــــــــــــــــــــــــــــــانی .

  ۴بابەتو یەک یاگە نشینـــــــــــــــــی
  (یکجانشینی) وشارستانیەتـو ئێنسانی هەورامی وسازنـــــای ژیوای کۆمەڵی ناکۆچـــــــــــــەری
  (کوچ نشینی)وکاریگەریـــــــــش سەرو دۆخــــــــــــــــــــــــــــی تایبـەتو کەردەوەی(فعل)نیشــــــــــتەگای
  مەحاڵو هــــــــــــــــــــــــــــــــەورامانی.

  ۵بابەتو زوان وئــــــــــــــــــــــــەدەبی هـــــــــــــــــــــــەورامی(language) وکاریگەریش سەرو مەحاڵو هامســــــای وپۆشنـــــای هاڵیگای فەرهـــــــــــــــــــــەنگی جە درێژیو تاریـــــــــــــــــخو ویـــــــــــــــــــــــەردەو هەورامانی.فاکتۆری مۆهێم و
  کرێڵی جە سازنای تەشــــــــــــکی پانتایی وپیــــــــــــــــــــــــــــــــــرامونی جۆغــــــــــــــــرافیا(geography)
  و مەحاڵو هــــــــــــــــــــــــــەورامانی ولکاو ئی دۆخــــــێ و ڕزبەنی چەرخــــــــــــــــــو دێرین وتاریـخی جە تەشک گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری شارستانیەتو هەورامانی.

  ۶بابەتو کۆساڵان(کوهستان)(mountainous)وئەرەنیای دەسپەنەکەردەو ژیـــــــــــــــــوای
  هەورامــــــــــــــــــــــانی و شێوازی نیشتمان پارێــــــــــــــــــزی وچۆڵ نەویەی شارو ودەگــــــــــــــــــــــــای هەورامی وتەشکی شـــــــــــــــاری بیەو ساختـــــــــــــــارو ژیـــــــــــــــوای کۆساڵانی بەشـــــــــــــــێ فرە جە مەردمو مەحاڵو هەورامـــــانی.

  ۷ بابەتو موســــــــــــیقی(music) وگۆرانی تایبەتی هــــــــەورامی
  (سیاچەمانە وگــــــــــــــــــــۆرانی)و پروسەو ویەری(تاریــــــــــخی)و پەیڵوای کارشـــــــــــــــــــــــــــــــــــناسی دلین(داخلی)وبەرین(خارجی)ونـــــــــــــەتەوەیی چی بارەوە، وجموجوڵی ناتەقیا(حرکت موازی)تاریخی وتەشک گیری تایبەت بە دۆخو کۆمــــــــــەڵگا دلێراسەی هەورامی ونەخشو ئێنسانی هــــــــــــــــــــەورامی چی ساختارو موسیقیە.

  ۹بابەتو قەشەنگـــــــــــــــــــــــــ وینای هــــــــــــــــەورامی جە شکڵ گیری دیـــــــــــــــــــدگای فــــــــــــــــــەرهەنگی وهەمپوشانی ئی شکڵ گـیری چەنـــی ڕێـــک وپێـــــــــــــــــــــــــــــــکی (نظم)شارستانیـــــــــــــــــەتو کۆنو هــــــەورامی وکۆمەڵی پێوەره ژیوای وهۆکارو ئی بابــــــەتیە سـەرو نەشیـــویای وناپژگیایی جەمعیەتی تایبەت جـــــــــــــــــــــە شارستانیەتو مەحاڵـــــــــــــــــــــــــــــو هەورامانی.

  ۱۰نەبیەوگلێرگای(مرکز)گەورە فەرهەنگی زوان وئەدەبو هەورامی جە ئێرانەنە تایبەت جە هەورامانەنە(پاوە ومریوان وسرواباد و…..) وسەقامو زوانی وئەدەبی و…
  وچن ها بابەتی تەر کە چـــــــــی گۆفتارەنە نمەخۆنچیۆ.

  هامنو ساڵەو
  هەزارو یەرەسەو نەوەدٚو شش ڕۆجیاری.

  هەورامان/پاوە

نقد و بررسی

مهمترین اخبار