قناعت در اوج نیازمندی صفت مردان بزرگ روزگار است

عیادت از نانوای دیروز وبیمار امروز

قناعت در اوج نیازمندی صفت مردان بزرگ روزگار است

قناعت در اوج نیازمندی صفت مردان بزرگ روزگار است

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس،  فرماندار پاوه به مناسبت روز کارگر در معیت جمعی از همراهان به دیدار وعیادت کارگری نمونه رفتند که سالها در حرفه ی خویش نمونه والگوی عملی همقطاران خویش بود و اینک به دست تقدیر در بستر بیماری به سر می برد.

دنیای پرزرق وبرق امروزی حرف وحدیث های بسیاری را درخود جای دارد، شادی وغم ، دارا وندار کم وبیش در جامعه به وفوریافت می شوند، دراین گیرودار که جلوه ای از نمادهای متفاوت رنگاورنگ خود را نشان می دهد، هستند که دیده نمی شوند وبه چشم نمی آیند،نه به جهت آنکه در دسترس نمی باشند …

بنابراین نگران کننده خواهد بود ، دراین گیرودار انسان هایی را بیابیم وعلی رغم داشتن کوهی از کاستی ها راحت از کنارشان بگذریم، راوی حکایت ما کسی جز کاک شریف نانوا نیست، خیلی ها این مرد شریف را به نیکی می شناسند، ارجمندی که علی رغم نداشتن سواد چندان، چنان از قانون ومقررات آگاه ومتبحر بود که هر مسئول قانونگریزی را به چالش می کشاند.

چندسالی است به جهت عارضه سکته مغزی به نوعی زمین گیر گردیده وخانه نشین گردیده است (قدرت حرکتی پاها سلب گردیده است)، هرچند که مصائب فراوانی را در زندگی تجربه نموده وبیماری همسر وفرزندان رنج مضاعفی را به وجود آورده است، اما آنچه که حائز اهمیت است ، همچنان سرشار از ایمان به آینده می نگرد واز چرخ گردون گله ای به خود روا نمی بیند.

بدیهی است، آزمایش وامتحان الهی درزندگی آدمی همچنان اتفاق می افتد، اما مهم آن است که در این آزمون بتوانیم سربلند بیرون آئیم ، امری که کاک شریف سعادت چنین توفیقی نصیب اش گردیده بود.

فرماندار اخلاقمدار وساعی شهرستان درمعیت بخشدار محترم مرکزی وجمعی از دهیاران بخش مرکزی علی رغم تراکم کاری وتمهید مقدمات انتخابات پیش رو، فرصت را مغتنم دانسته تا به سرای یکی از کارگران ساعی دیارمان راهی شوند ودقایقی چند را به مصافحه ودرددل این ارجمند بنشینند.

این حرکت انساندوستانه شور واشتیاق زایدالوصفی درسیمای نگران مردی به وجود آورد که توصیف اش در نوشتار نمی کنجد ودر ادامه تصریح نمود: همچنانکه مستحضرید وضعیت ام چندان با یک زندانی تفاوتی ندارد ، توان برون رفت از منزل نیز به دلایلی چند( بلاخص شیب تند پله ..) فراهم نیست وازفضای پشت پنجره به نظاره امور می پردازم….

هوشیار عبدالله زاده نیز درسخنانی به تشریح موقعیت شغلی وخانوادگی نامبرده پرداخت ودر ادامه خاطرنشان ساخت که با مشاهده وضعیت بیماری وسایرمشکلات جنبی نامبرده وبا رایزنی وهمراهی تعاونی دهیاران بخش مرکزی تسهیلاتی را فراهم نمودیم که به واسطه ی آن باایجاد بالابری تردد کاک شریف را به نوعی تسهیل بخشیدیم ورضایت نسبی وی را فراهم آوردیم.

پرویز ایده پور نیز با دلجویی از کاک شریف ، هنگامیکه متوجه گردید ، وی چندی است قطعه زمینی را به جهت خرید ماشینی به فروش رسانده است ، لکن شرایط جسمانی ایشان منجر به  بلاستفاده شدن وسیله ی نقلیه مورد نظر گردیده است،   به جهت تنوع بخشی در زندگی نامبرده دستورات لازم را به جهت اتوماتیک نمودن سیستم کنترل دستی را به کارگزاران همراه  وعده نمود.

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، ضمن تمجید اقدام شایسته جناب آقایان ایده پور وعبدالله زاده وجمعی از اعضای تعاونی دهیاران بخش مرکزی که موجبات خشنودی خانواده ای را فراهم آوردند برای این خانواده دردمند و معزز نیز شفای عاجل وبرون رفت از وضعیت فعلی را همچنان آرزو مندیم.یک دیدگاه

    ناشناس اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰
    0
    0

    با تشکر از فرماندار محبوب و فعال شهرستان پاوه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار