عادت های سازنده و مخرب ارتباطی/ دکتر مختار عارفی

عادت های سازنده و مخرب ارتباطی/ دکتر مختار عارفی

عادت های سازنده و مخرب ارتباطی/ دکتر مختار عارفی

پایگاه تحلیلی حبری پاووه پرس، ویلیام گلاسر شخصیت سالم را شخصی دارای هویت توفیق می شمارد کسی که دیگران را دوست دارد و دوست داشتنی ست.

وی معتقدست شخصیت های سالم هفت عادت و خصلت نیکوی ارتباطی دارند حامی هستند، اهل تشویق و ترغیب هستند، به خوبی گوش می کنند، اهل پذیرش هستند، به دیگران اعتماد می کنند، در اختلاف نظرها اهل مذاکره هستند و به دیگران احترام می گذارند و چنین ویژگی هایی سبب شکل دهی شبکه گسترده ای از روابط دوستانه و قابل اعتماد با دیگران در آنها می شود.

اما شخص مختل که هویت شکست خورده ای دارد به سختی می تواند صمیمی شود و مایوس و تنهاست و هفت عادت ناکارآمد و مخرب ارتباطی دارد: بسیار اهل انتقادست،

بیشتر وقت ها کلامی سرزنشگرانه دارد، اهل گله و شکایت ست، مرتب نق می زند و می نالد، دیگران را تهدید می کند و گاه با کلام و عمل دیگران را تنبیه می کند و برای کنترل دیگران باج می دهد.

برای ارزیابی عادات رفتاری خویش می توانیم در دو کارت جداگانه این عادت های مثبت و منفی را لیست کنیم و در طی روز در تعامل با نزدیکان و ملاقات هایمان رفتار خویش را بازبینی کنیم و عادات غالب خویش را بشناسیم.

 

دکتر عارفی درمانگرخانواده ازدواج

@khanevadeh94یک دیدگاه

    شهریار شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵
    0
    0

    ترسیم یک آدم کوکی به عنوان شخصیت مثبت و سازنده چه معنایی می تواند داشته باشد؟

نقد و بررسی

مهمترین اخبار