شورای اسلامی شهر پاوه بلاخره، سخنگوی خویش را شناخت.

شورای اسلامی شهر پاوه بلاخره، سخنگوی خویش را شناخت.

شورای اسلامی شهر پاوه بلاخره، سخنگوی خویش را شناخت.

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر و به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل پیشنهاد، طرح ها و برنامه های ارجاعی به شوراهای موضوع این آیین نامه و در راستای کارآمدی و انجام صحیح تر وظایف قانونی، شورای اسلامی شهر در نشست رسمی خویش تشکیل کمیسیون ها کاری را در دستور کار خویش قرار داد.

به گزارش خبرنگار پاوه پرس، درچهارمین نشست کمیسیون شورای اسلامی شهر، پس از بحث وتبادل نظر اعضای شورا، در نهایت خط ومشی شورای شهر در سال اول فعالیت با تعیین اعضای تشکیل دهنده ی کمیسیون های مختلف شورای اسلامی شهر پاوه تعیین گردید وبر همین اساس فعالیت های شورای شهر دردو کمیسیون ۱- کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری ۲- کمیسیون حقوقی ، فرهنگی واجتماعی دنبال می گردد

اسلامی نیا در خصوص سخنگوی شورای شهر پاوه نیز افزود: برای اولین بار سخنگوی شورای اسلامی شهر پاوه تعیین گردید اعضای شورای شهر پاوه باتفاق آراء حیدر اسلامی نیا را به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرمعرفی نمود و منبعد نیز کلیه ی موضعگیری ها و ابلاغ برنامه ها و کارکردهای شورای اسلامی شهر پاوه از جانب ایشان به سمع و نظر همشهریان محترم رسانده می شود.

وی یکی دیگر از سمت های کلیدی شورای اسلامی شهر را نماینده شورای پاوه در شورای شهرستان عنوان نمود ودر ادامه افزود: مجموعه ی اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق آراء جهانبخش لطف الهی را به عنوان نماینده ی شورای شهر پاوه در شورای شهرستان معرفی نمود.

اسلامی نیا از دیگر تصمیمات جلسه چهارم شورای شهر را معرفی سید احسن احمدی دیگر عضو شورا به عنوان نماینده شورا در کمیسیون معاملات ونیز عضو کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ عنوان نمود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر دیگر اعضای کمیسیون ها را سامان مرادی عضو کمیسیون ماده ۷۷ و حیدر اسلامی نیا را کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان نمود.

گفتنی است، در سنوات گذشته شورای شهر بنابه دلایلی حاضر به معرفی سخنگو نبودند و هیچگاه رئیس شورا نیز نتوانست نقش سخنگوی شورای شهر را ایفاء نماید، امیدواریم ، این بابی نیکو برای شفاف سازی وپاسخگوی به افکار عمومی تلقی گردد.
نکته ی دیگر نقش شورای شهرستان که متاسفانه در طول پنج دوره ی گذشته هیچیک از شوراهای شهرستان پاوه نتوانستند نماینده شایسته ای برای مردم پاوه باشند، امیدوار است در این دوره ارجمندی که به استان معرفی می گردد توانمندی حضور در شورای عالی استان ها را داشته باشد، ظرفیتی که اگر به درستی از آن استفاده شود، به دلیل ارتباطات با مقامات طراز اول اجرایی کشور می تواند تاثیرگذاری بیشتری از آن انتظار داشته باشیم.یک دیدگاه

    شهروند شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶
    0
    1

    به امیداینکه اقای لطف الهی برای ریاست شورای شهرستان انتخاب گردد

نقد و بررسی

مهمترین اخبار