شب برفی پاوه به روایت تصویر

شب برفی پاوه به روایت تصویر

شب برفی پاوه به روایت تصویر

پایگاه تلیلی خبری پاوه پرس؛ بارش برف، این نعمت زیبا و بلورین الهی شب زیبایی را برای مردم شهرستان پاوه رقم زد. فصل زمستان با کالسکه بلورین خود از زیبا شهر پاوه گذر کرد و گوهرهای سپید چندگوش خود را مشت مشت، سبد سبد یا خروار خروار بر دشت و دمن ریخت. در این راستا میلاد یوسفی شب برفی پاوه را در دوازدهم دی ماه با خلق تصاویری، به زیبایی هرچه تمام تر به نمایش گذاشته است.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار