شبی با شعر و موسیقی در پاوه (شه‌وه‌‌ ده‌نگ۱)

شبی با شعر و موسیقی در پاوه (شه‌وه‌‌ ده‌نگ۱)

شبی با شعر و موسیقی در پاوه (شه‌وه‌‌ ده‌نگ۱)

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ “شه‌وه‌‌ ده‌نگ” جدیدترین فعالیت انجمن موسیقی و آموزشگاه موسیقی ده نگ با دکلماتوری اشعاری منتخب از میرزا عبدالقادر پاوه ای، میرزا محمود مستوفی و میرزا عبدالله پاوه ای توسط عدنان مرادی و نوازندگی فاضل حاتمی(نی)، محمد رشیدی نیا(تار)، اشکان نظری(سه تار) و آرمان خالدی نیا(تنبک) در پاوه به روی صحنه رفت.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار