روستای هدف گردشگری هجیج از توابع شهرستان پاوه

روستای هدف گردشگری هجیج از توابع شهرستان پاوه

روستای هدف گردشگری هجیج از توابع شهرستان پاوه

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ روستای پلکانی هجیج از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه با معماری خاص، دره‌ای زیبا و جنگلی انبوه باعث جذب بسیاری از مسافران داخلی و خارجی به این روستا است.

 

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091167.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091165.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091162.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091158.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091174.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091173.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091171.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091169.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091180.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091178.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091176.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091175.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091185.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960722/3529678/n3529678-6091182.jpg

 

منبع: ایرنا – عکاس: سامان رحمتیانبدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار