روز جهانی معلولین با شکوه خاصی در پاوه برگزار شد/ گزارش تصویری

با اهتمام انجمن احیاء :

روز جهانی معلولین با شکوه خاصی در پاوه برگزار شد/ گزارش تصویری

روز جهانی معلولین با شکوه خاصی در پاوه برگزار شد/ گزارش تصویری

پایگاه خبری تحلیلی خبری پاوه پرس،انجمن احیاء پاوه شهرستان پاوه همزمان با روز جهانی معلولین ، با بزرگداشت آئینی درسالن اجتماعات آموزش وپرورش شهرستان پاوه ، وبا فلسفه ی آگاهی بخشی وارتقاء رشد اذهان عمومی، پیوستن افراد معلول جامعه را با همراهی وهمیاری اقشارمختلف اجتماعی، به زندگی عادی نویدی مبارک داشته باشد.

به گزارش پاوه پرس، انجمن احیاء شهرستان پاوه قبل از آنکه هدفگذاری خویش را درجهت حمایت از معلولین دیار اعلام و دنبال نماید، همچنان درتلاش است تا با ارتقای بینش فرهنگی جامعه ، سمت سوها را به جهتی هدایت نماید تا خود دگردیسی را در وجود افراد جامعه به وجود آورد بطوریکه هر کدامِ از ماها  در ادامه خود “قانون حمایت از حقوق افراد معلول” شویم.

مردمی که به فراخوان انجمن احیاء شهرستان لبیک گفتند، حضور سبزشان خود حاوی پیامی گیرا بود، آنان با صراحت اعلام نمودند، همچنانکه شما را انتخاب نمودیم، درادامه ی راه نیز تنهایتان نمی گذاریم، بدیهی ست، درک متقابل، مُحرک و به وجود آورنده ی انگیزه وتلاش وافر خواهد شد تا رسیدن به هدف را ممکن سازد.

در این ماه که ذخایر برکات خداوند و نورهاى زیبایى به واسطه ی میلاد رسول خدا (ص) بر زمین فرود آمده است. حلاوت برگزاری چنین آئینی  برکسی پوشیده نیست، هرکلامی دراین میان جاری وساری گردید با ثنا وستایش همراه بود، ستایشی که مداحان تکیه شیخ نصرالدین خالصی پاوه با سرودن اشعاری در قالب مولودی خوانی بر فضای معنوی حاکم بر مجلس دوچندان افزودند.

از دیگر ویژگی این گردهمایی همزات پنداری با زلزله زدگان اخیر بود، همه ی آنهائیکه درجایگاه قرارگرفتند تا به نوعی پیامی را منتقل نمایند، همدردی وهمنوایی خویش را با این واقعه ی دهشتناک از خود نشان دادند، ندای درونی که به جهت تشدید وافزایش تعداد معلولیّت، جز با تاسف همراه نبود.

هوشیار عبدالله زاده بخشدار مرکزی شهرستان پاوه وعضوانجمن احیاء شهرستان به نیابت از همکاران خویش درجایگاه قرار گرفت تا علاوه بر طرح موضوعات روز، پیام آور تبریک جمع حاضر به واسطه ی روزی ( دوازدهم آذرماه) که بنام روز جهانی معلولین معرفی وشناسایی گردیده، باشد.

وی به رسم ادب از همه ی حمایتگران وهمراهان  انجمن احیاء از بدو تأسیس تاکنون به نیکی یاد نمود ودر نتیجه مساعی معمول اینک به حمدالهی حرف هایی برای گفتن داریم

عضو انجمن احیاء درادامه تصریح نمود: اگرچه سازمان رسمی ودولتی بنام بهزیستی بدون سروصدا کار توانبخشی ، ارائه خدمات و… به معلولین را درسطح کشور ومنطقه به شایستگی ساپورت وبدان اهتمام می ورزد، لکن ما نیز به عنوان بازو ومکمل فعالیت های مورد نظر از ظرفیت وتوانمندی خاصی برخورداریم ،قطعاً  همگرایی وهمراهی ما به تقویت اهداف وبروندادها فعالیت ها منتهی می گردد.

عبدالله زاده جایگاه مطلوب شهرستان پاوه درمبحث تشکل های مردم نهاد، را مرهون حمایت وهمراهی مردم خوب دیار دانست ودر ادامه ابراز امیدواری نمود با همراهی های همیشگی مردم فهیم، حرف ها برای گفتن درنشست آتی انجمن احیاء داشته باشیم.

مدیرعامل انجمن  احیاء به تبیین ضرورت وفرآیند تشکیل مردم نهاد مذکور از بدو شکل گیری تا ثبت رسمی فعالیت وعضو گیری پرداخت وازهمراهی ها مقامات مسئول ومردم فهیم وبا کمالات منطقه به نیکی یاد نمود.

یاور حیدری درادامه ازهیئت مؤسس انجمن احیاء،  جنابان، هوشیارعبدالله زاده، مختار برزگرفرد، ناصح محمدی، امیرعبدالهی، امیر طاهرپور، ماموستا مومن نوری ، کامل ولدبیگی ، جمشید ولدبیگی وسرکار خانم نگین یزدانبخش به جهت دغدغه ی وافر وسعی مشکور درطول یکسال مستمرکه با شکل گیری وبه رسمیت بخشیدن انجمن همراه گردید تقدیر وتشکر نمود.

حیدری تصویب اساسنامه، اعلام موجودیت انجمن باحضور اقشار مختلف اجتماعی، تشکیل هیئت امنای انجمن، انتخاب هیئت مدیره واستقرار دفتر در کوچه سنگفرش پاساژ پیام دیگر کارکردهایی بود که صورت گرفت، عشق وعلاقه وافر مجموعه چنان گردید درفرجه ی زمانی مورد نظر(سه ماه تشکیل) تاکنون بالغ بر ۲۰ جلسه ی کاری به عمل آمد تا علاوه بر معرفی انجمن اهداف مورد نظر رصد وپیگیری به عمل آید.

وی با بیان مصادیق خیرخواهی وخیراندیشی مردم پاوه که به تثبیت این جایگاه انجامیده است پرداخت وآن را سرمایه ی بی بدیل برای مردم فهیم دیار برشمرد و نگاه ونگرش جامعه به تشکل های مردم نهاد را مرهون فرهنگی بودن دیار وهمراهی وهمگامی جامعه فرهنگیان شهرستان دانست وبدین سان از بزرگواری مجموعه حاضر ودیگر خیرخواهان دیار تمجید وتجلیل نمود.

مدیرعامل انجمن به سیرانتخاب هیئت مدیره پرداخت وگفت: اولین جلسه هیئت امنای با حضور اردلان حاتمی به نمایندگی از فرمانداری شهرستان رسماً شروع بکار نمود و با معرفی هیئت مدیره: هوشیار عبدالله زاده بخشدار مرکزی شهرستان وشخصیتی تاثیرگذار ، ناصح محمدی مدیر آموزشگاه استثنایی طلوع با ۳۰ سال تجربه کاری، ماموستا ملا زاهد محمدنیا انسانی وارسته ومعتمد مردمی، کامل وجمشید ولدبیگی از دبیران پرتوان که به جهت ارائه خدمات شایان به معلولین زبانزد خاص وعام اند، شاپور یوسفی دبیرموفق آموزش وپرورش به عنوان بازرس واینجانب نیزبا عنایت هیئت مدیره به جهت دانش و تخصص مکفی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدیم تا تیم کاری به وجودآوریم وهدف خاصی را با جدیت دنبال نمائیم.

وی مدعی گردید به هیچ وجه فعالیت انجمن نباید در۵ نفرهیئت مدیره خلاصه شود وقطعاً چنین فکری نیز ره به جایی نخواهد بُرد، بدین سان ازفرصت مورد نظر به جهت مشارکت گسترده اقشار مختلف، بلاخص پوشش افراد واجب التعلیم (زیر ۱۲ سال) بمنظورپوشش حداکثری جامعه معلولی شهرستان استفاده می نمائیم وانتظار همراهی بیشتر را داریم.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان  پاوه درسخنانی به تفسیر ابیات مورد نظر:  گرچه معلولم ولی اندیشه ام معلول نیست ***هیچ مَجهولی برای فکر من مجهول نیست / اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم ***داوَری هایِ غلط درباره ام مَقبول نیست / عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد***با تَرحُّم گر نگاهم می کنی مَعقول نیست،  درباب معلولیت پرداخت وبه تفصیل تفاوت اندیشه معلول تشریح نمود.معلولیت را محدودیت، محرومیت ندانست ودرباب الهی نیز مصداقی برای محبوبیت عنوان نمود.

مختار برزگر فرد به نقش آمار وآثارآموزش وپرورش درسمن های مردم نهاد شهرستان پرداخت وگفت: مردم پاوه درسخاوتنمدی حرفی برای گفتن دارد، این تفکر درمیان فرهنگیان پاوه نیزبه شدت موج می زند ومحرک خیلی از تشکل های مردم نهاد در شهرستان شده اند،  مصداق عینی دگرخواهی فرهنگیان شهرستان رامی توان درپرداخت ماهیانه ۲۰۰ میلیون ریال ودرسال۲٫۴۰۰میلیون ریال یاد نمود.

دکتر پیمان سلیمی دیگر سخنران برنامه بود، این استاد دانشگاه درخصوص معلولیت، تاکید اصلی را برکاهش استقلال دانست وگفت: معلول زمانی معلول شناخته می شود که استقلال آن در زمینه های اجتماعی واقتصادی کاهش یابد، معلول، زمانی به عنوان معلولیت شناخته می شود که با دلسوزی بی مورد وبی جای ما به عنوان فردی مصرف کننده تلقی و مبدل گردد، این درحالی است که معلول نمی خواهد از اینگونه بدان اندیشه شود

 دکتر سلیمی معلولیت را در ظاهر ندید وگفت: براستی خیلی از انسان ها هستند که چشم بینا دارند اما هیچ وقت نمی توانند کارمفیدی را به جامعه ارزانی بخشند، معلول اصلی این ها هستند …

وی عدم شناخت بر وظایف محوله درقبال معلولین اشاره نمود وافزود: یکی از مشکلات اساسی که در جامعه وجود دارد این است که اقشار جامعه وظیفه ی خود را در قبال معلولین نمی دانند متوجه نیستند که چه رفتاری باید ونباید انجام دهند؟!! ، معمولاً با دلسوزی های بی جا وترحم های بی مورد،  شرایط معلولیت را حادترازپیش می نمایند …

سلیمی با ذکر مصادیقی از جامعه معلولین واطرافیان آنان به سخنان مادر معلولی اشاره نمود وگفت: مادری که زندگی خویش را درقبال فرزند معلول اش هزینه نموده است، ازنگاه های اطرافیان گله مند ونالان است ، وی گفت: من با وضعیت موجود فرزند خویش سازگاری دارم، با وی زندگی می کنم، بعضی اوقات حتی بدان عشق می ورزم وخشنودی خویش را ابلاغ می نمایم، ولی گاهی اوقات دیگران از راه می رسند و با اظهارنظراتی …. شما چگونه با ایشان زندگی می کنید؟!! سلب کننده ی انگیزه می شوند….

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان ساخت: معلول وخانواده معلول به ترحم ما نیازی ندارد، بلکه به حمایت ما نیاز دارد، حمایتی که باعث گردد این خانواده  وفرد معلول بتواند همانند انسان عادی در جامعه مستقلاً به زندگی ادامه دهد، همچنانکه در جامعه نیز با همسطح سازی پیاده روها، ایجاد معابری برای معلولین درمحیط های اداری واجتماعی به جهت حضور فعال معلولین حرکت های روبه جلویی شروع شده است….

دکتر پیمان سلیمی درادامه خاطر نشان ساخت:  به هیچ وجه خانواده ها محدودیت را برای فرزندان خویش قائل نشوند ویا به وجود نیاورند ، معلولین در واقع همان انسان های عادی هستند که فقط نیاز به حمایت دارند تا روی پای خود بمانند ، مصداق بارز فیلی که در کودکی با طناب ضخیمی به درختی تنومند بسته شده بود وهرچه تقلی نمود برای رهایی ره به جایی نبرد، زمانیکه به فیل تنومندی مبدل گردید نخی که یکسر آن به پای فیل ودگر سر آن به نهالی بستند،اتفاق خاصی روی نداد، چرا که همان ذهنیت در ذهن فیل به جهت ناتوانی نقش بسته بود واراده ای برای رهایی درخود نمی دید، چون در گذر زمان آموخته بود که نمی تواند کاری انجام دهد بنابراین سعی وتلاشی انجام نمی دهد ، این موضوع در روان شناسی،  به درماندگی آموخته شده اطلاق می گردد، بنابراین خود محدودیت را برای فرزندان مان به وجود نیاوریم.

وی به یکی از مشکلات فرارو با معلولین اشاره نمود وگفت: یکی از مشکلات جامعه ی ما این است که مرتب تکرار می نمائیم نمی توانید، نمی شود ودر روز اول به وی قبولاندیم،  درصورتیکه این از منظر علمی مقبول نظر نیست …

تنی چند از نوآوزان آموزشگاه طلوع پاوه در فواصل بین برنامه ای با اجرای دکلمه ونیزجمع خوانی برنامه های تاثیرگذاری را به نیکی اجراء نمودند که با استقبال همراه گردید، اوج هنرنمایی روشندل را در قرائت مقاله ای سنگین وموزون به زبان کردی توسط  غزل بهرامی دانش اموز آموزشگاه طلوع اشاره نمود که با استقبال جمعی همراهی گردید.

 گلشن بهرامی مادراین روشندل نیزبه دُر سرمایه خویش افتخار نمود وخدای سبحان را به نعمت وجود شگرگزار گردید و به نیابت از اولیای دانش آموزان معلول شهرستان درجایگاه قرار گرفت، تا از همراهی های معمول مربیان پرتوان آموزشگاه طلوع پاوه و نیزانجمن مردمی احیاء سپاسی بی بدیل داشته باشد، حضار احساسات پاک فرشته ای را در قالب مادری  نظاره گر بودند که عاطفه ی مادری را درچینش کلمات چنان جاری وساری نمود که اشک از دیده گان حاضرین برگونه ها روان گردید تا حب دگرخواهی وهمدلی را درشب نیکو ومبارک به ارمغان داشته باشیم.

شروع دلنشین برنامه با صدای قاری خوش لحن قرآن ،کاک عالم ازکات واداره برنامه توسط کاک جمال مرادی، نظم وانضباط حاکم برجلسه و ختم جلسه با دعای ختم قرآن توسط ماموستا ملا زاهد محمدنیا اسوه ی اخلاق و عضو انجمن پایان بخش برنامه ای وزین وتاثیرگذار بود، به امید همه ی آنهائیکه این ندا را دریافت می نمایند در حمایت وهمراهی با این مجموعه که فعل نیکویی را دنبال می نمایند داشته باشید.۲ دیدگاه

  احسن احمدی آذر ۱۴, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹
  0
  0

  سلام وعرض ادب
  ضمن تشکرازبرگزارکننده گان این مراسم میخواستم چندنکته عرض کنم
  اول اینکه وقتی فراخوان برگزاری این جشن وبه مناسبت روزجهانی معلولان دیدم خیلی خوشحال شدم چون آخرین باری که روزجهانی معلولان درشهرستان پاوه جشن گرفته شدسال۸۷بود!درصورتی که هر سال برگزاری این مراسم حق مسلم معلولان هست بعداز۹ سال دیدن این خبربه حدی خوشحالم کردبلافاصله پیگیرشدم که بامسئولین این انجمن ارتباط بگیرم واعلام آمادگی وهمکاریم رابه عنوان عضوی کوچک ازفعالان خانواده بزرگ معلولیت به اطلاع برسانم
  من هیج ادعای ندارم بگم موفقم.فعالم و…ولی بامراجعه به سایت من معلولیت محدودیت نیست (شعرهای شاعری توانمند) می توانیدفعالیت هام روپیگیرباشیدخیلی دوست داشتم بعداز گذشت ۹ سال انتظاردربرگزاری جشن روزجهانی معلولان حضورداشته باشم واشعاری روکه به مناسبت این روزنوشته ام بخوانم وگزیده ای توانمندی وفعالیت هام روبیان کنم تارفقای هم نوعم بیشترتلاش کنن چون خودم روزهای سختی پشت سرگذراندم تابه موفقیت هام برسم وقطعاتلاش من ازدیدن کسانی ازطریق تلویزیون بودباوجودمعلولیت موفق بودن ودیدن این موفقیت من راواداربه تلاش جهت رسیدن به آرزوهایم می کردبعدازپیگیری بایکی ازهمکاران محترم انجمن ارتباط گرفتم واعلام همکاریم رادراین زمینه باشوروشوق فراوان به اطلاع رساندم وفرداشب ازطرف انجمن بامن تماس گرفتن ودعوتم کردن اماوقتی گفتم میخوام اشعاری بخوانم هدفم ازحضوردراین مراسم فقط چیزی هست که دراین کامنت نوشتم متاسفانه فرمودن تایم هایشان بسته هست ومن فقط به عنوان مهمان می توانم حضورپیداکنم من خیلی دوست داشتم دراین مراسم حضورداشته باشم چون خوب درک می کنم بهترین انرژی که می توان به معلولین داددیدن موفقیت های هم نوعان شان هست وازاین راه تلاش بیشتری خواهندکردچون خودم این اتفاق باعث تلاش وپیشرفتم بوده به خوبی درکش می کنم نبودنم دراین مراسم خیلی غمگینم کردچون سالهابودانتظاروحسرت می کشیدم چرادرشهرمن روزجهانی معلولان خاموش ترین روزهست امیدوارم درسال های آینده این مراسم برگزاربشه ومجددابه نوبه خودم دست تک تک کسانی که این مراسم رابرگزارکردن می بوسم وسپاس گزارمش

  اقبال ولدبیگی آذر ۱۳, ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۷
  0
  0

  با سلام و عرض ارادت و ادب
  بسیار خبر مسرت بخشی بود ممنون از اطلاع رسانی تان. به همه دوستان و یاوران و نوع دوستان دیارم که در این امر ارزشمند و انسانی فعالیت دارند ادای احترام و دست مریزاد میگویم و برای همه بزرگواران، توفیق خدمت و سلامتی و سربلندی خواهانم.

نقد و بررسی

مهمترین اخبار