دیدار با استاندار، معاون سیاسی استانداری وتنی چند از مقامات مسئول استان

پیگیری مطالبات مناطق جنگی :

دیدار با استاندار، معاون سیاسی استانداری وتنی چند از مقامات مسئول استان

دیدار با استاندار، معاون سیاسی استانداری وتنی چند از مقامات مسئول استان

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، هیئت پیگیری کننده ی مطالبات جنگی کانون بازنشستگان آموزش وپرورش پاوه به جهت پیگیری امور صبح روز گذشته با دکتر رازانی استاندار کرمانشاه، دکتر شاه حسینی معاونت سیاسی امنیتی استانداری، دکتر پیری مشاوراستاندار ومدیرکل حوزه ی استانداری، دهنوی و حیدری مشاورین استاندار در امور اقلیت ها ومعین اورامانات و صفری معاون برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی، امیرخانی رئیس اداره امور اداری اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه، دیدار وگفتگو نمودند.

موضوع دیالوک مطروحه ، مستند بر جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د-۲۰/۵/۷۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود (اگرچه نام پاوه نیز درجدول مربوطه آمده است) لکن از آنجائیکه درمفاد بخشنامه مورد نظر شمول پذیری مزایا را تنها به نیروهای اعزامی موکول نموده بود، اراده ای برای عملیاتی شدن خواست برحق کارکنان ادارات ونهادها وارگان های دولتی منطقه علی رغم پیگیری های متعدد وجود نداشت،

تا اینکه مصوبه ی شماره ۵۰۶۳۹ /ت/۴۹۱۸۵/ه – ۹۴/۰۴/۲۵ هیئت محترم وزیران که دربهمن ۹۵ اجرایی گردید درتبصره یک «ت» گروه چهارم بند نهم از سند مذکور به صراحت آمده است : آن دسته از کارکنان دولت که در اجرای وظایف سازمان متبوع خود در طول جنگ تحمیلی در شهرهای مناطق جنگی ویا منطقه جنگی حضور داشته اند حسب مورد با تایید دستگاه/ سازمان مربوطه رزمنده موظف تلقی می شود، بارقه ی امیدی را به وجود آورد که بابی برای برخورداری از مزایای جنگی  مردم این دیار در دوران جنگ تحمیلی باز شود…

هدف از رایزنی ها و تشریک مساعی با نیروهای حمایتگر در شهرستان و استان درهمراهی از نمایندگان مردم پاوه (معتصم حسنی، امیر حاتمی و محمدفاروق یوسفی) را باید ضرورتی اجتناب ناپذیر درهمسویی وهمگامی دانست تا با اراده ی جمعی با مقامات مسئول در مرکز بتوان به یک همگرایی در حصول اهداف مورد انتظارداشته باشیم.

دکتر رازانی استاندار محترم و معاونت محترم سیاسی ایشان هریک ضمن اعلام حمایت و همراهی توصیه هایی را امر به مرحمت فرمودند که ان شاءالله با اجابت وعملیاتی نمودن آن ها مراتب در اوایل هفته ی آتی تقدیم نماینده عالی دولت در استان خواهیم نمود، تا با اهتمام نیکوی بزرگواران وعنایت خاصه ی امام جمعه محترم و نماینده شریف مردم منطقه درمجلس شورای اسلامی دیدارهای فرآیند محوری با مقامات مسئول در تهران به عمل آید و در فرآیندی مطلوب، نتیجه مساعی ها به کرم نشیند ورضایت مندی خلق الله را در پی داشته باشد. ان شاءاللهیک دیدگاه

    معلم شهریور ۱۹, ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۴
    0
    0

    کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها

نقد و بررسی

مهمترین اخبار