خانواده ها از چه آسیبی می ترسند؟ / دکتر محمدرضا ابراهیمی

خانواده ها از چه آسیبی می ترسند؟ / دکتر محمدرضا ابراهیمی

خانواده ها از چه آسیبی می ترسند؟ / دکتر محمدرضا ابراهیمی

ناتوانی والدین در شناخت رفتار های فرزندان

 

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛  خانواده مقدمه حیات اجتماعی است و از یک سو مرکز تندرستی، بهداشت جسمی و عقلی و مرکز پرورش و رشد روان و از سوی دیگر محلی برای آماده کردن فرد جهت زندگی اجتماعی و اولین و احیا و شکوفایی مهم ترین کانون پرورش صحیح استعدادهاست.

 

هرگونه تحول و تغییر اجتماعی باید از خانواده آغاز شود، هرچند این روزها با توجه به این که جامعه درحال گذر است شاهد تغییر نظام ارزش ها بین والدین و فرزندان هستیم.

 

ناسازگاری، اختلافات والدین، مشکلات در رابطه با فرزندپروری، ناتوانی والدین در شناخت رفتارهای فرزندان و سازگاری با آنها ازجمله آسیب های اعتیاد یکی از والدین، اعتیاد خانواده های امروز است.

 

فرزندان، مشکلات و معضلات جنسی نوجوانان و جوانان، دغدغه بسیاری از خانواده هاست، علاوه بر این باید مسأله عدم برداشت صحیح از میزان تفاوت و تشابهات بین والدین و فرزندان و شکاف نسل ها را به این موارد افزود

 

در شرایط فعلی مهم ترین مسأله خانواده ها، ناتوانی در کنترل فرزندان است که به شکل های گوناگون افراطی خود را نشان می دهد. هم کنترل افراطی و هم رهاسازی بیش از حد و عدم کنترلی که در خانواده ها دیده می شود هر دو آسیب زننده است.

 

امروزه مسائل معیشتی، اقتصادی و معضلات مالی به نحو مستقیم و غیرمستقیم بر کارکرد خانواده تأثیر سوء دارد لذا ناتوانی والدین در رفع نیازهای قتصادی کودکان، باعث ایجاد آسیب در روابط عاطفی بین والدین و فرزندان می شود. درواقع چنانچه وضع مالی خانواده همراه با مشکلات بیشتری باشد، میزان درگیری های عاطفی بیشتر می شود و ارکان خانواده با آسیب های بیشتری دست و پنجه نرم می کند.

 

تحوات اجتماعی و تفاوت بین دو نسل در جامعه کنونی آسیب دیگری است که خانواده ها با آن مواجهند. کودکان با پدیده های جدید و فناوری نوین ماهواره و رسانه ها روبه رو هستند از این رو همواره شاهدیم بین دو نسل شکاف عمیقی ایجاد شده است.

 

نظر والدین، با توجه به نگاه سنتی و اولیه و مطابق با ارزش های خودشان آنان حقشان می دانند که نسل جدید راه آنها را بروند و مطابق میل آنها رفتار کنند و از دید فرزندان، آنها مجبورند در دنیای پر رقابت کنونی راه قدیمی ها را کنار بگذارند و برای عقب نیفتادن از قافله هم سن و ساان خود، از سنت ها فاصله بگیرند و اینجاست که به بنیان خانواده آسیب می رسد.

 

والدین و فرزندان دو جریان رشد متفاوت را تجربه می کنند و این امر منجر به ایجاد فاصله بین اعضای خانواده می شود و خودش در ساده ترین فرم بیان باعث ایجاد شکاف بین دو نسل می شود.

 

نگاه سنتی والدین تضعیف می شود و نسل جدید بر آنها غلبه می کنند که این امر را در تغییر نظام آموزش و پرورش از معلم محوری به سمت شیوه های دانش آموز محوری شاهدیم. در سطوح اجتماعی هم همین روند ادامه می یابد و والدین به مرور از نگاه سنتی به سمت نگاهی مبتنی بر تکنولوژی های نوین تغییر می کنند این امر خود به خود آسیب به نظر تغییرنمی رسد که بخواهیم به دنبال راه حل برای آن باشیم، زیرا آسیب وقتی است که تنش به منازعه جدی بین والدین و فرزندان منجر شود و فشار وارده به افسردگی فرزندان و اضطراب والدین بینجامد.

 

تفاوت نظام ارزشی بین فرزندان و والدین یک فرایند اجتماعی است. در صورتی که خانواده ها بتوانند از عوامل مختلف اجتماعی مانند مدرسه، خانواده، گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی کمک بگیرند و راهکارهای مناسبی برای مواجهه با این پدیده اجتماعی اتخاذ کنند، در روابطشان با فرزندان موفق خواهند بود وگرنه جدال بین والدین و فرزندان مخرب می شود و اجازه می دهد افزایش کشنده و مخرب اعتیاد و نزاع های درون خانواده و افزایش ناسازگاری، ترک تحصیل، ازدواج های زودرس و دیررس و به نحوی جدال بین دو نسل ریشه بگیرد.

 

این نسل به دلیل جدید بودن آسیب ها نیاز بیشتری به مشاوره و کارشناسان مسائل تربیتی دارد زیرا کاستی در تجربه و نداشتن مهارت منجر به ایجاد مشکل در سطوح گوناگون روانی و اجتماعی و به تبع آن بروز آسیب های روانی می شود.

 

در حقیقت بخشی از آسیب های روانی خانواده مربوط به ماهیت ذاتی نسل جدید است که پرتوقع، عجول، طغیانگر و سرکش هستند که به دامنه جدال و تنش بین این نسل با نسل قدیم می انجامد.

 

در گذشته هم شکاف نسل ها وجود داشته اما سرعت زیر پاگذاشتن قواعد و سنت ها و آداب کم بوده و آن قدر شدت منازعات خفیف بوده که به طورطبیعی حل می شده است اما درحال حاضر، «زمان» معضلی جدی است و گذشت زمان وجود ندارد.

 

درواقع تحول و نوسازی خانواده به طرز فجیعی سرعت دارد لذا در نتیجه کاستی زمان، هجوم آسیب ها منجر به آسیب های رفتاری در نسل جدید می شود.

 منبع: روزنامه شهروند

 بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار