حضور اعضای شورای شهر و شهردار پاوه در دفتر مؤسسه نسیم فرهنگ هورامان

حضور اعضای شورای شهر و شهردار پاوه در دفتر مؤسسه نسیم فرهنگ هورامان

حضور اعضای شورای شهر و شهردار پاوه در دفتر مؤسسه نسیم فرهنگ هورامان

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ چندی پیش موسسه نسیم هورامان آغاز فعالیت های خویش را با برگزاری مراسمی جشن گرفت، به سبب تعیین قرارملاقات با مدیران محترم کل ادارات استان ولزوم وضرورت انجام امر مذکور وبه تبع تداخل کاری امکان حضور برای مجموعه مدیریت شهری پاوه فراهم نگردید، به همین منظور اعضای شورای اسلامی شهر درمعیت شهردار پاوه به نیابت از مردم در دفتر موسسه حضور یافتند تا ضمن ابلاغ مراتب تقدیرازمساعدت مسئولین محترم امردرجهت تسهیل فعالیت های فرهنگی ، تجلیلی ازمساعی ۱۸ ماهه اعضای محترم هیئت مؤسس وهیئت مدیره محترم انجمن در شکل گیری و راه اندازی مؤسسه نسیم اورامان که می تواند بارقه ی امیدی را در هدایت وشکل گیری فعالیت های فرهنگی اجتماعی را در پی داشته باشد، اعلام نمایند.

 

ماموستا ملامومن نوری به نیابت ازاعضای موسسه ازحضور شورا وشهردارپاوه به نیکی یاد نمود وخشنودی خویش را از حضورمجموعه ی مدیریت شهری پاوه که درعرصه های مختلف حرفی برای گفتن دارند ابراز نمود و درادامه به داشته های اورامان در عرصه های علمی، دینی وصنایع دستی و…درطول ادوار گذشته اشاره نموده ودر این راستا افزود: وظیفه ما این است که حافظ سرمایه های پیشینیان مان باشیم.

 

نوری به سده ی ۶۰ اشاره نمود وگفت: قبلاً انجمن ادبی پاوه (درحدفاصل سالهای ۶۳و۶۴) علیرغم تعداد کم فعالیت های مفیدی در عرصه شعر، فرهنگ لغات و…نموده وخوشبختانه این چراغ همچنان روشن وپر افروخته بوده است ، هرچند که از نظر تعداد کم بودند اما شکر خدا کثرت در شرایط فعلی بحدی است که قابل تمجید وشکر است.

 

موسسه نسیم اورامان  3محمدفاروق یوسفی نائب رئیس شورای اسلامی شهر، سلام خسروی شهردار پاوه، مهدی عبدی ، حیدراسلامی نیا وآزاد حسینی اعضای شورای اسلامی در بیاناتی ضمن تبریک راه اندازی مؤسسه فرهنگی نسیم اورامان وتجلیل از مساعی وهمراهی های مربوطه به اهمیت، نقش وحوزه ی تأثیرگذاری فعالیت مؤسسه وراههای تشریک مساعی فی مابین پرداختند وضمن ارائه توصیه هایی آرزوی ماندگاری بیشتر را مسألت نمودند.

 

آنان در ادامه انجام بی حاشیه ای فعالیت ها را خواستارشدند، پوشش وگستردگی حیطه فعالیت ها نکته قابل توجه کارکرد موسسه مذکور می باشد، وجود موسسه منجر به تقویت کارکرد فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی می شود، تعمیم فعالیت ها مستلزم تعامل ، تفاهم وهم افزایی بیشتر است ، تلاش در جهت تصویب برنامه ریزی وحصول اهداف بلند مدت موسسه صورت گیرد ، تمام اصحاب فکر و نیروهای تأثیرگذار شهرستان جذب موسسه گردد تا زمینه موفقیت بیشتر حاصل گردد.

 

 آنان تنش ها وچالش ها را عاملی بازدارنده توصیف نمودند ویادآورشدند که  اگر هرچقدر هم قوی باشید با وجود تنش کاری از پیش نمی برید، حتی اگر مخالفی هم وجود داشته باشید واگر چه کم هم باشنداما می توانند بازدارنده باشند، شکست مؤسسه زیانش بیشتر از آنچه که تصور می شود ودر واقع هزینه بردار است، از نیروها وپیشنیانی که مایه گذاشته اند به نیکی یاد شود، برگزاری کلاس های ادبی ونقد وبررسی وتجزیه وتجلیل کتب، نوشتجات در دستور کار قرار گیرد.

 

 یکی از محورهای قابل توجه می توان به برگزاری کلاس های آموزشی زبان هورامی،شناسایی نیروهای توانمند در عرصه های مختلف به جهت الگوبرداری نسل جواناشاره نمود. جلب اعتماد عمومی یکی از کارکردهای موسسه باشد بطوریکه اگر برونداد فعالیت ها را برای عامه مردم محرز گردد،خود تبلیغی مثبت در جهت پویایی کار و عاملی درجهت حمایت بیشتر می گردد. از بروز اختلافات درون گروهی اجتناب گردد، کار سخت وپُرمشقتی است که نیاز به هوشیاری بیشتر دارد، دیگران غافل نمی مانند وممکن است که اهدافی را طراحی نمایند که شما را به سرنوشت پیشنینان دچار نمایند،…

 

در ادامه مقرر گردید شورا وشهرداری پاوه ۱۰ جلد دیوان اشعار شاعرای را درجهت غنی بخشی به کتابخانه موسسه اهداء نماید، اولین تشریک مساعی در برگزاری شبی با میرزا عبدالقادر پاوه ای است که قبلا در شورا مصوب ومقرر است در اردیبهشت پیش درآمد فعالیت ها بصورت مشترک اجرایی گردد….

 

ابراهیم شمس که بیشترین مساعی را در راه اندازی وکسب موسسه نسیم اورامان  1مجوزهای لازم معمول نموده وسایرعزیزان حاضر(محمدرشید امینی، فایق لطفی، باقی شفیعی، محمدغریب معاذی نژاد، عطاء حیدری، مومن یزدانبخش ، فتح اله رضایی، و فرهاد صالحی) در سخنانی ضمن تمجیدواهتمام شورا وشهردار پاوه وتقدیر ازحضور جناب آقای لهونی به مشکلات فرا رو وضرورت شکل گیری موسسه پرداختند :با توجه به اینکه شهرهای مجاور از جمله جوانرود ومریوان در این عرصه پیشرو بودند و تشکلات مختلفی دارند بطوریکه فقط در مریوان ۶ انجمن رسمی هورامی زبان وجود دارد، خلاء آن برای شهرستان فرهنگی پاوه محرز وقابل تأمل بود.

 

وی در ادامه اهم مباحث مطروحه به شرح مقابل یادآورشدند، هدف ازتشکیل موسسه وضرورت های آن تشریح گردید، اهمیت موسسه صرفاً برگزاری مراسم ویا قرائت پارچه شعری نیست چرا که قبل از ما نیز تشکلاتی بوده اند(انجمن چیرکه ) اما چون تقویت نشد از بین رفتند، اگر در پاوه قلم بدستان نیز همراهی نداشته باشند ما نیز به نتیجه نمی رسیم وموفق نخواهیم شد، ضرورت راه اندازی روزنامه مکتوب وخلاء آن در شهرستان موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دربخشی دیگر تصریح نمودند: وجود کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر خلاء موسسه را بخوبی پوشش داده است والان نیز همراهی بیشتر این کمیسیون درهم افزایی وتشریک مساعی را انتظار داریم، تقویت فعالیت های فرهنگی شهرداری به ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه منتهی می شود، قطعاً تضمینی برای آینده بهتر می شود.

 

ماندگاری فعالیت هدف ماست اگر تند روی ویا کند عمل نمائیم به نتیجه نمی رسیم وبا وضعیت موجود نیز مورد تمسخر قرار می گیریم وتعطیلی آن بهتر از دایر بودنش می باشد، افکار مختلف را در کنار هم جمع می نمائیم ، سیاست ما حول همگرایی است وبنا را بر آن داریم که جاذبه داشته باشیم واز دافعه بپرهیزیم، مشترکات را تقویت نمائیم. زبان هورامی برابر لیست ارائه شده یونسکو درحال انقراض می باشدما هم در حد مقدورات وتوان کاری بنا را بر آن داریم تا زبان را حفظ کنیم ، اگر زبان حفظ شود نسل وآینده هویتی همچنان برقرار می ماند.

 

نیروهای فرهنگی زیادی داشتیم اما نیرویی که بتواند مجموعه را مدیریت نماید خلایی بود که با اهتمام جناب شمس پوشش داده شد، پاوه از بُعد صنعت و… کاستی هایی دارد ، بَرند پاوه فرهنگی است وباید قطب فرهنگی باقی بماند همایش اورامان شناسی در سنندج برگزار می گردد اما می شود با برگزاری فستیوال هایی مبلغی جهت ترغیب وتشویق بیشتر برای توسعه شهر داشته باشیم ودر این خصوص شورا وشهرداری بیشترین نقش را می توانند ایفاء نمایند. مسئولین محترم شهرستان اگرمقرراست هدیه ای را اهداء نمایند به جهت حمایت وتقویت نویسندگان شهرستان از کتب نویسندگان محلی استفاده نمایند.

 

برهان لهونی به عنوان فعال اجتماعی علیرغم بُعد مسافت همچنان درعرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی دیارمان حضور فعالی دارند نیز درراستای اهمیت موضوع گفت: ورود در این عرصه، کار هرکسی نیست وازاینکه مجموعه ای توانمند گردهم آمده اند تاحامی زحمات گذشته باشند تقدیر نمود وخواستار هم افزایی درعرصه منطقه ای وملی شد.

 

لهونی در ادامه با توجه به صاحب امتیازی ومدیرمسئولی روزنامه آشتی که با زبان کُردی وفارسی همچنان مجوز فعالیت و انتشار دارد پیشنهاد نمود:حاضرم ، روزنامه مذکور را در اختیار مؤسسه نهم تا سردبیری انتخاب نمائید بصورت ماهیانه، هفتگی ویا روزانه مطالبی را در گستره استانی ومنطقه ای منتشر نمائید ودرحد مقدوران نیز حمایت مالی می نمایم.

 

وی در ادامه افزود: ما می توانیم با کاستن وکم رنگ نمودن بخش سیاسی روزنامه به فرهنگ و… تأکیدی ویژه ای داشته باشیم وضمن هدیه پنج میلیون ریال خواستار ارسال شماره حساب موسسه شد تا درآینده ودر حد مقدورات کمک مالی نماید.

 

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان پاوه با تقدیرازعنایت شورا وشهرداری وآرزوی موفقیت موسسه نسیم اورامان افزود: با تجلیل از پیشینیان وتقدیر از همراهمی مسئولین محترم امر به ثمر نشستن مساعی دیگران در دوران خدمت خویش را سعادتی توصیف نمودواز همه دلسوزان تشکر نمود.

 

دکتر هدایت محمودی گفت: موسسه نسیم اورامان  4زمان زیادی طول کشید اما به نتیجه رسید و خوشبختانه طلسم خودساخته در نهایت با پشتیبانی جمع وحمایت مسئولین به نتیجه رساندیم.

 

وی افزود: مؤسسه با ۵ ویا ۷ نفر نمی تواند به اهداف مورد انتظار برسد مکر آنگه حمایت مردمی پشتیبان آن باشد، می طلبد که صندوق حمایت از فعالیت های فرهنگی را راه اندازی نمائیم، اگر این سرمایه ها متمرکز شوندجای پای کارکردها هم مشخص می گردد.

 

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان پاوه در ادامه گفت: موفقیت شورا مرهون ترکیب جوانی ومیانسال است ، ترکیبی که دیروز، امروز وفردا را به خوبی می بیند، آقای خسروی نیز شخصیتی برجسنه دارند البته اگر شورا حمایت نکند، بی شک نتیجه نمی گیرند، ان شاء الله در این خصوص نیز با حمایت های مادی ومعنوی شورا وشهرداری پاوه بتوانیم برای غنی بخشیدن به فرهنگ دیارمان گام های اساسی برداریم.

 

وی گفت: سوژه ی فرهنگی زیادی داریم، شخصیت هایی که نیاز به تکریم والگو برداری دارند، همایش ویا مراسم استانی ویا کشوری نداریم که از ماحصل آن اعتباری جذب شود، کسانیکه به نوعی در دوره ی مدیریتی اینجانب ویا در گذشته به نوعی قهر کرده اند را باید گرد هم آوریم چراکه صاحب فکر واندیشه هستند وکدورت ها را برداریم .

 

دکتر محمودی از شورای اسلامی شهربه سبب نوع ارتباطات وتعاملات موجود درخواست نمود که مشکلات اداره مربوطه را با مسئولین محترم امر منعکس نمایند به امید که در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای آن فکر اساسی به عمل آید، اگر برای تعمیرات ساختمانی فکری  اساسی نشود، حمایت سال آینده دیگر توفیری نمی نماید.

 

در ادامه ملا مومن نوری جمع بندی مطالب را با پندی از کتاب احیاء العلوم امام محمد غزالی به اتمام رساند که در آن اشاره نموده است روزی رهگذری از قبرستان شهری عبور می نمایند با کمال تعجب مشاهده می نماید که قبرهای قبرستان همگی عمری ۵، ۶، ۷، ۹ ساله دارند متعجب از اینکه آیا بزرگسالی نمی میرد ویا اینکه چگونه ممکن است قبرکودک ۵ ساله دومتری می باشد ؟!! این استفهام را از رفیق وساکن محل جویا می شود و آن نیز در جواب پاسخ می دهد مردمان این شهر تمام لحظاتی را که مفید واقع شده اند به حساب عمر خویش می آورند وهمین است که این اعداد را بر قبور خود می نگارند، وی در ادامه اظهار امیدواری نمود هریک از ما بتوانیم در شرایطی که امکان ارائه خدمات بهتری وجود دارد بتوانیم مفیدتر از گذشته عمل نمائیم.۲ دیدگاه

  == اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱
  0
  0

  جناب یک دوست سلام: با قسمت اول فرمایشتان موافقم . اما: با توهم جناح بازی و سکوی پرتاب و چهره های جنجالی و…انتخابات… درمنطقه کاملا مخالفم
  چه برسد به آنکه نسیم فرهنگ … را عده ای نا بخردانه وسیله ی نیل به مقصود ی آنچنانی بدانند !!!
  چنین پدیده ای در این شهرستان بسیار نادراست !!!
  تعجب میکنم در شهری که تنها جنجالش تجمع جوانان اکثرا تحصیل کرده بیکار وبی سرمایه وابزار در گوشه هایی از شهر و یا ترافیک حاصل از عدم کشش خیابانهای تنگ می باشد ؛با وجود آنهمه … ، کسی رغبت جنجالی بودن وجنجال آفرینی وحتی نامزد شدن …داشته باشد !!!
  نسیم فعلا سکویی ندارد که ابزار پرتاب شود ! لذا: اگر توسعه و تعمیم فرهنگ منطقه… را از زیر ساخت ها و پیشنیاز های توسعه میدانیم وباور داریم ؛ همه باید با درایت تمام شانه های خود را ستون های ایجاد بنائی رفیع و برجی بلند به منظور تولید ، باز تولید ،نصب آنتن برای پخش فرهنگ با اصل وریشه ی هورامان… نموده و در جهت نیل به مقصود، همدلی ،همکاری و حمایت از این نوزاد نحیف…را … همت خود قرار دهیم

  یک دوست اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۱
  0
  0

  اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در ۶:۳۵ ق.ظ
  ضمن خسته نباشی به تمام عزیزان زحمتکش یک هشداری را در بدو تاسیس به دوستان می دهم که امیدوارم با دیدی مثبت ونگاهی واقع گرایانه به ان بنگرند دوستان عزیز شک نداشته باشید استقبال بی نظیر مردم از این تشکل صرفا بخاطر مستقل بودن و رویکرد فرهنگیش بود اما در همین بدو تاسیس من تحرکاتی را می بینم که بوی ساست ورزی می دهد قطعا اگر این موسسه بزرگ الوده به ساست بازی وجناحی شود خیلی زود اهدافش به شکست نزدیک می شوند امیدوارم دوستان متوجه عرایض بنده شده باشند ومانع از حضور چهره های جنجالی با اهداف خاص در جلساتشان شوند حال که انتخابات هم نزدیک است ممکن است این موسسه نو پا را سکویی برای پرتاب خود انتخاب کنند که قطعا اگر دوستان زحمتکش موسسه اگاه نباشند این معضل گریبانشان را خواهد گرفت ……

نقد و بررسی

مهمترین اخبار