تو اول بگو با کیان زیستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی

تاثیر و تاثر

تو اول بگو با کیان زیستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی

تو اول بگو با کیان زیستی / پس آنگه بگویم که تو کیستی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، جان اسپیگل از نظریه پردازان پیشگام در مشاوره خانواده بین تعامل و تبادل تفاوت می گذارد. وی باور داشت توپهای بیلیارد تعامل می کنند آنها به همدیگر می خورند و جهت همدیگر را تغییر می دهند و خود بدون تغییر باقی می مانند اما ما انسانها با هم تبادل داریم. ما در کنار هم در یک تاثیر و تاثر مداوم به سر می بریم نه تنها بر دیگری تاثیر می گذاریم و جهت او را تغییر می دهیم بلکه در دورن خود نیز تغییر می کنیم.

همه در گستره عمر با افراد زیادی در تعامل و تبادل هستم. بسته اهمیت شخص و سطح صمیمیت و باهم بودن تاثیرات گوناگونی را پذیرفته و می گذاریم.

گاه کسانی با ما دوست و هم صحبت می شوند که تاثیرات شگرفی چه خوب یا ناخوب بر ما می گذارند.

در این میانه هم سران به سبب نوع رابطه و مدت آن و تبادلات پیاپی و گوناگون بیشتر تاثیر را ازهم می پذیرند. برای نمونه اگر شما هم سری مستبد و سطله جو داشته باشید یا هوشمندانه خود را به انفعال می زنید یا در یک نبرد فرسایشی شخصی سلطه پذیر خواهید شد و جالب این که خود فرد در بیشتر موارد متوجه این سازش معیوب نمی شود.

صد البته در مصاحبت هم سری خوش مشرب، خوش طینت، خوش صورت شما در طی زمان در فضایی پراز خوشی ها، حال خوشی را خواهید داشت.

دکتر مختار عارفی درمانگرخانواده و ازدواجیک دیدگاه

  مصطفی تیر ۲۴, ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴
  0
  0

  وکونوا مع الصادقین
  ………………………………………………………
  تورا از برگ گل هرچنددامن پاکترباشد
  مشو باناکسان همدم که صحبت را اثر باشد

نقد و بررسی

مهمترین اخبار