ترانه یا رسول اللهَ- سامی یوسف و همخوانی پیام عزیزی

ترانه یا رسول اللهَ- سامی یوسف و همخوانی پیام عزیزی

ترانه یا رسول اللهَ- سامی یوسف و همخوانی پیام عزیزی

ترانه یا رسول الله با صدای سامی یوسف با هم خوانی خواننده کرد و اهل شهرستان پاوه پیام عزیزی از آلبوم برکت ۲۰۱۶.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار