تخصیص سهمیه تاکسی درون شهری واقعیت یا سرکاری؟

تخصیص سهمیه تاکسی درون شهری واقعیت یا سرکاری؟

تخصیص سهمیه تاکسی درون شهری واقعیت یا سرکاری؟

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، چندی است ، درکسوت شورای شهر برهرکوی وبرزنی وارد می شویم، خواسته ای مطرح می گردد وقبل از ارائه هر توضیحی بر ذیحق بودن خویش وداشتن شرایط تاکید واصرار می ورزند که شرایط من چنین وچنان است، اگر چنین نشود، چنین وچنان خواهم نمود…، این در شرایطی است، آنقدر در رسیدن به مطالبه ی خویش مصّرند که همزمان ، همه ی طراحی ذهنی از جمله: طرح مسئله، نتیجه گیری وحتی صدور حکم را با هم به مرحله ی اجرا می گذارد، نگون بخت آن خواهد بود که به مقابله بپردازد و واقعیتی را در عمل اذعان نماید…؟!

به عبارتی هریک از ماها، آنقدر درذهنیات خویش مغروق موضوع ایم که واقعیتی خلاف برداشت ذهنی خویش را به هیچ وجه نمی پسنددیم ویا حتی آن را فریبی بیش نمی دانیم .

سخن از تخصیص و واگذاری تاکسی در شهر پاوه است، موضعی که در واقع از اول هیچ اصل واساسی نداشته لکن به نوبه ی خود جّوی را به وجود آورده که در ادامه منجر به ارائه بیش از ۷۰۰ درخواست در شهرداری پاوه منتهی شده است.

شایعه ی ساختگی که علاوه براینکه صحت وسقم آن برهیچ کسی محرز نیست بلکه عوامل شکل دهنده و نیزاهداف مترتب برقضیه تاکنون حداقل برای نگارنده بدیهی ومحرز نشده است.

علی ایحال چند نکته را منبای یادآوری ذکر می نماید،
نکنه ی اول: همیشه پاوه با دیگر مناطق «جیاواز» متفاوت می باشد…، معلوم ومشخص نیست چرا تاکسی پاوه باید دو ویا سه برابر شهرهای دیگر قیمت داشته باشد، این درحالی است که درآمد آنان حتی معادل دیگر شهرها نیست؟!

واقعیت آن است ، واسطه گری ودلالی درپاوه سرانه زندگی را برای شهروندان عادی سخت وسخت تر نموده است ، جابجایی چندین وچندباز زمین وتاکسی و… آن هم به صورت غیرمتعارف قیمت سرسام آوری را دراین دیار به وجود آورده است. که در ادامه تاکسی پاوه را یکی از گرانترین تاکسی های ایران مبدل نموده است.

بدیهی ست، علت اصلی واساسی را می توان در وجود پول های سرگردانی دانست که درمسیر خلاف رویه (تولید واشتغالزایی) بکار گرفته می شود، امری که در دلالی خود را نشان می دهد، شاید وجود دو یا چند استاد … بتواند این معادله را به توازن واقعی برساند و با زدودن حباب کاذب قیمت های غیرواقعی آسایش وآرامشی را به مردم محروم وبینوای این دیار ارزانی بخشند. آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟!!

دراین چندساله به تجربه آموخـته ام که اکثریت پذیرای واقعیت نیستند ، اگر من نوعی صادقانه موضعی را یادآور شوم که سهمیه ای برای واگذاری  تاکسی درشرایط فعلی  وجود ندارد واگر نیز چنین چیزی روی دهد قطعاً اطلاع رسانی می شود، با کسی دیگر که یادآور شود بروید ثبت نام کنید … متفاوت مورد قضاوت می شویم؟!!….

نکته ی دوم: درهمه جای نقاط شهری کشور ما تفریباً بالغ بر۳۰ درصد تاکسی های درون شهری فرسوده اند، اما در پاوه با تدابیر واحد تاکسیرانی شهرداری پاوه وهمراهی رانندگان محترم ، از ناوگان تاکسیرانی برخورداریم که تاکسی فرسوده درآن یافت نمی شود، البته انجام این مهم با صرف هزینه هایی همراه بوده است، بطوریکه هریک از تاکسیرانان برای نوسازی نوگان تاکسیرانی پاوه وتبدیل به احسن نمودن تاکسی خویش مجبور به دریافت وامی با بهره ۱۶ درصد وبازپرداخت اقساط ماهیانه به مبلغ ۵۷۰ هزار تومان به مدت ۴ سال می باشند….

نکته سوم: سرانه استاندارد جهانی تاکسی به ازای هر۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر یک تاکسی (شاخص های شهری ایران و جهان/ انجمن جغرافیایی دانشگاه پیام نور) است، این نسبت در ایران به ازای هر۲۸۰ نفر یک تاکسی است، این درحالی است که پاوه فراتراز دیگر مناطق دنیا بیش از دوبرابر ظرفیت اسمی از تاکسی استفاده می کند( در مجموع ۲۰۶ تاکسی و ون دارد .)

حساب وکتاب آمار با توجه به جمعیت شهر پاوه وسرانه کشوری وجهانی مشخص است ، فرض کنیم جمعیت پاوه ۲۸ هزار نفر باشد ( که اینگونه هم نمی باشد، خیلی کمتر است) به هرحال با این شرایط پاوه به ازای این جمعیت تنها به ۱۰۰ تاکسی نیاز دارد، به عبارتی تاکسی های پاوه دوبرابر ظرفیت متوسط کشوری است وبه همین ترتیب است که اکثراً بصورت نیمه خالی درحال ترددند.

همه ی مردم حق دارند زندگی نمایند وبرای برخورداری از معیشت حداقلی خویش، به تکاپوی یافتن شغلی بپردازند، بنابراین هدف از تدوین گزارش مورد نظر، دفاع ویا مخالفت با تخصیص سهمیه تاکسی به شهروندان نیست، از رژیم سابق تاکنون قریب ۲۰۰ تاکسی دراین شهر توزیع شده است، عقل سلیم هم حُکم می نماید اگر افزایشی هم صورت گیرد ، درصدی محدود را شامل شود، این هم شاید در ادامه سبب کاهش منبع درآمد جمع و متضرر شدن کلیه شاغلین در این حرفه گردد…

هرچند بیکاری یک معضل کشوری است این مهم را بنابه دلایلی در مناطق مرزی باید بطور ویژه وحساس بدان نگریست، به هرحال مرزی بودن، وجود سدها ودیگر ظرفیت های بلفعل وبلقوه منطقه برای مدیران اجرایی واقتصادی این ظرفیت را به وجود می اورد تا علاوه براینکه تعادلی در بازار کاری سایر مشاغل به وجود آورند ، زمینه ی اشتغالزایی بیشتر نیزبه نوعی فراهم گردد.

 ۳ دیدگاه

  شهروند تیر ۲۴, ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳
  0
  0

  یکی از مهمترین دلایل گرانی تاکسی در پاوه آن است که بجز پاوه در تمام شهرها ی ایران ماشین های شخصی مسافر کشی می کنند اما در پاوه این کار فقط مخصوص تاکسی است و اگر این کار (مسافر کشی شخصی ) انجام گیرد بلا فاصله راننده خاطی سرنگون می شود.

  رامین تیر ۲۳, ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵
  0
  0

  در هنگام تبلیغات انتخابات این شایعه آغاز و عده ای از کاندیداها که شایعه را ساختند قول و قرارهایی را به جمعی از جوانان جویای کار دادند و اتفاقا آرای خوبی را هم جمع آوری کردند که اصلی ترین آنها آقای …. و آقای …..بودند که در محافل و مجالس خصوصی قول و قرار رد وبدل می کردندکه آقای ….. به حدود ۵۰ جوان از جمله خود من قول تاکسی داده بود.

  واقع بین تیر ۲۳, ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵
  0
  0

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت و کاربران محترم ، گزارش خوبی بود ولی این شایعه ابزاری برای تبلیغات شورای دوره پنجم بود و بهره برداری لازم را هم از آن کردن

نقد و بررسی

مهمترین اخبار