تجزیه وتحلیل ترافیک پاوه از بُعد نظری (اعتقادی، فرهنگی واجتماعی) / صباح مرادی

تجزیه وتحلیل ترافیک پاوه از بُعد نظری (اعتقادی، فرهنگی واجتماعی) / صباح مرادی

تجزیه وتحلیل ترافیک پاوه از بُعد نظری (اعتقادی، فرهنگی واجتماعی) / صباح مرادی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ همایش فرهنگ شهروندی با محوریت ترافیک در ۲۷ مهرماه در پاوه برگزار گردید، جمعی از مسئولین محترم و دلسوزان شهرمان به ارائه نظر پرداختند که مقرر است به سبب اهمیت موضوع در نوبت های مختلف تقدیم حضور کاربران ارجمند گردد. واقعیت آن است به سبب تراکم کار امکان ارائه هم زمان مطالب نیست، لذا برای تنویر افکار عمومی می طلبد اطلاع رسانی در گذر زمان صورت گیرد که لازم می داند از کاربران ارجمند در این راستا پوزش به عمل آید. علی ایحال جناب آقای صباح مرادی کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری مقوله ی ترافیک پاوه را از منظر اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد که اینک توجه کاربران ارجمند را بدان معطوف می نماید:

 

یکی از مهمترین پدیده های قرن بیستم، افزایش تعداد شهرهای جهان است. اگر چه زمان پیدایش اولین تمدن های بشری شهرهای مهمی در نواحی مختلف زمین پدید آمد، اما رشد شهرها و شهرنشینی به مفهوم گسترده آن در قرن نوزدهم با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شد. پس از انقلاب صنعتی، تعداد شهرها وجمعیت شهری ابتدا در اروپا وپس از جنگ جهانی دوم در سایر نواحی جهان افزایش یافت .

 

در کشورهای در حال توسعه ، روند شهرنشینی بسیار سریع و طی چند دهه اخیر رشد چشم گیری داشته که علاوه بررشد طبیعی جمعیت شهری ،عامل مهاجرت زیاد از روستاها به شهرها بوده است .

 

لازم به یادآوری است که بین مفهوم شهرنشینی وشهرگرایی تفاوت وجود دارد؛
شهرنشینی : فرآیندی که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاههای انسانی به دلیل افزایش تمرکز وتراکم جمعیت بوجود می آید یا (شهرنشینی نسبت جمعیتی است که در شهرها زندگی می کنند.)
شهر گرایی : در مفهوم وسیع آن به همه ویژگی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وشیوه زندگی شهری اطلاق میشود یا(شهر گرایی باتغییراتی در ارزش ها، آداب ورسوم ورفتارها وشیوه زندگی همراه است.)

 

باتوجه به تعریف دو واژه فوق مصداق شهرنشینی غالب ویا تمام شهرهای کشورهای در حال توسعه وشهر گرایی شهرهای کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته اروپایی وآمریکای شمالی وژاپن واسترالیا .

 

رشد سریع شهرنشینی درکشورهای در حال توسعه سبب ایجاد مسائل ومشکلات مهمی شده اند از جمله :

 

۱-  کمبود مسکن وکیفیت نامناسب وبوجود آمدن پدیده شوم وزشت زاغه نشینی .

۲-  اشتغال وبیکاری وبوجود آمدن اقتصاد دوگانه، اقتصاد رسمی وغیررسمی .

۳-  کمبود وسایل حمل ونقل عمومی وبوجود آمدن ترافیک سنگین وعدم گنجایش خیابانهای قدیمی برای وسایل نقلیه موجود .

۴- مشکلات اجتماعی چون فقر شهری که بعلت در آمد کم، بیکاری ومسکن نامناسب بوجود می آید، جرم وجنایت و…

۵- آلودگی هوا به علت فعالیت های صنعتی وگرمای ناشی از مصرف سوخت وسایل نقلیه ، ساختمان ها و…

 

در این گردهمایی تلاش بر آن است تا یکی از مهمترین مشکلات فوق یعنی ترافیک مورد بررسی قرارگیرد ودر این بحث به نقش شهروندان در بهبود وضعیت ترافیک (پاوه) در حد وسع وتوان وزمان مقرر شده پرداخته خواهد شد.

 

تعریف ترافیک : ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی است ودر قوانین به مجموعه عبورومرور وسایل نقلیه، اشخاص وحتی حیوانات در راهها اطلاق میشود واز سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه تشکیل میشود .

 

«نقش شهروندان در بهبود وضعیت ترافیک »

 

اولین خودرو در سال ۱۲۷۶هجری شمسی توسط مظفرالدین شاه رنو فرانسه از مرز روسیه وارد ایران شد. بعداز گذشت ۱۰۷سال و ورود اولین وسیله نقلیه چه کسی تصور میکرد وضعیت ناشی از افزایش تعداد وسیله نقلیه وکم عرض بودن خیابانهای قدیمی چنان وضعیتی را پیش آورد که شهر کوچک پاوه با برگزاری گردهمایی در پی چاره جویی برای رفع مشکل ترافیک باشد .هر چند موقعیت خاص جغرافیایی وتوپوگرافی این شهر خود مزید برعلت است .

 

تلاش بر آنست با ارائه راهکارهای مناسب ، شهروندان محترم نقش مفید و تاثیر گذاری در بهبود ترافیک موجود در شهر داشته باشند ، از جمله :

 

۱- شهروندان باید با تفکر ودید سیستمی به شهر بیندیشند. شهر باتمام پدیده های موجود در آن وحتی روستای اطراف آن یک سیستم را تشکیل میدهد وتوجه به موضوع ترافیک نیز باید در این دیدگاه قرار گیرد .پرهیز از تک بعدی عمل کردن ویاتحلیل ویا دفع مشکل، اگر چه مسئولین محترم در امور شهری نیز باید بیش از شهروندان به این موضوع توجه کنند .
۲- اهتمام شهروندان به اصل مشارکت در مسا ئل شهری صرف نظر از دیدگاههای فکری وحتی سیاسی واینکه همه احساس مسئولیت داشته باشند واز طرف دیگر مسئولین با سعه ی صدر از مشارکت آنان استقبال ونظرات وپیشنهادات آنان را در برنامه ریزی های شهری واز جمله حل مشکل ترافیک موضوع مورد نظر مورد توجه قرار دهند .
۳-  امروزه بهترین راه حل برای رفع مشکل ترافیک، آموزش فرهنگ ترافیک است. شهروندان برای بدست آوردن آسایش درشهر و پرهیز از مشکلات ناشی از ترافیک بایدبه آموزش فراگیری فرهنگ ترافیک برای خود وفرزندانشان علاقمند وحریص باشند. مراکز و نهادهای آموزشی دولتی وخصوصی از مهدکودک تا مقطع متوسطه می توانند در کنار آموزش درسی وعلمی به آموزش فرهنگ ترافیک نیز کمک کنند و مشارکت وخواست شهروندان نیزدر این زمینه میتواند مؤثر باشد .
۴- استفاده ازوسایل نقلیه عمومی به جای وسیله نقلیه شخصی توسط شهروندان عزیزمگر در صورت ضرورت، بعنوان یک رفتار درست وصحیح فردی واجتماعی شهروندی جهت ایجاد کاهش حجم ترافیک وتردد آسان وکاهش هزینه ، اگرچه نهادهای شهری باید برای این امربه اندازه کافی وسایل حمل ونقل عمومی رادر اختیار شهروندان قرار داده باشند .
۵- ایجاد اعتماد وحسن ظن بصورت متقابل بین شهروندان ومسئولین ذیربط وامور شهری جهت اجرای موفقیت آمیز برنامه ها برای کاهش ترافیک وبهبود آن، بعنوان نمونه روز بدون خودرو یاروز بدون ترافیک.
۶- کافی است فقط چند دقیقه زودتر به سرکار رفت، درمقابل شهرداری محترم باید بااصلاح وزیباسازی معابرپیاده رو (که الان شاهد آن هستیم )وبرداشتن موانع وسد معبر زمینه لازم رابرای استقبال شهروندان از فرهنگ پیاده روی فراهم کند .
۷- رعایت قوانین مربوط به ساخت وساز واهتمام به ساخت پارکینگ شخصی توسط شهروندان جهت رفاه حال خود وافراد جامعه .
۸گردهمایی ترافیک– همکاری وهمیاری شهروندان عزیز با شهرداری در تعیین واحداث مسیرهای جدید برای تردد آسان وسایل نقلیه بامشارکت مادی ومعنوی شهروندان .
۹- باتوجه به استقبال شهروندان از روز بدون خودرو شخصی،لازم است نه بصورت سالیانه یافصلی بلکه ماهیانه ودر صورت موفقیت بصورت هفتگی این برنامه موفقیت آمیز تکرار تا به فرهنگ شهروندی تبدیل گردد.
۱۰- شهروندان محترم در صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه شهربجای پارک کردن در خیابان اصلی یافرعی از پارکینگ عمومی استفاده کنند. در مقابل ارگانهای ذیربط اقدام به احداث پارکینگ های جدید نمایند وبخش خصوصی نیزمیتواند در این زمینه مشارکت فعال داشته باشد .(احداث پارکینگ طبقاتی باتوجه به کمبود فضا در شهر)
۱۱- اگرچه تارسیدن به شهر الکترونیک(شهروند الکترونیک)فاصله زیادی داریم اما با فراگیری وآموزش شهروندان به استفاده از اینترنت و…میتوان بسیاری از امور مالی واداری را در منزل انجام دادواین خود سبب کاهش حجم ترافیک وهزینه خواهد شد.
۱۲- روستائیان محترم روستاهای نزدیک به شهر که برای انجام امور خود وارد شهری میشوند حتی المقدورمیتوانند به جای استفاده از وسیله نقلیه شخصی وپارک کردن آن در سطح خیابانهای اصلی که سبب ترافیک میشود از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند در این زمینه امام جماعت مسجد روستا واعضای محترم شورای روستا میتوانند نقش مهمی در توجیه این مسئله داشته باشند .
۱۳- پرهیز شهروندان محترم در استفاده از وسیله نقلیه شخصی بعنوان تفریح در سطح شهر وایجاد ترافیک واین با رفتار شهروندی منافات دارد .
۱۴- توجه هنرمندان محترم به این موضوع با برگزاری نمایشگاه عکس، نقاشی، کاریکاتور، نمایشنامه وارائه تبلیغات مناسب بانصب پوستر وبنر و…توسط انجمن ها وگروههای مردمی .
۱۵- توجه به فرهنگ استفاده از دوچرخه حتی بصورت آزمایشی بخصوص برای نوجوانان و جوانان وحتی افراد میانسال بصورت یک ورزش همگانی . بعضی از مسیرهای سطح شهر: سراب هولی ومیدان فرمانداری (شهدا) بصورت رفت وبرگشت، میدان شهدا- میدان مولوی وترمینال کرمانشاه به میدان مولوی .
۱۶- برگزاری همایش وگردهمایی بصورت سالیانه ویا دو بار درسال ودر صورت امکان بصورت فصلی در رابطه با موضوع مورد نظر، تکرار این موضوع میتواند برای شهروندان مفید باشد.
۱۷- شهروندان محترم برای پرهیز از به هدردادن عمر گرانبها در پشت ترافیک ومشکلات روحی و روانی ناشی از آن باید با خواست واراده عمومی خویش نقش مفید وسازنده را در بهبود وضع موجود داشته باشند.

 

و اما راهکارعملی برای ایجاد انگیزه وتشویق شهروندان به اجرای راهکارهای ارائه شده چیست؟

 

حضور علما،ماموستایان ،امامان جمعه وجماعت وحتی فرهنگیان در مساجد ،مدارس وسایرمراکز عمومی وحتی خصوصی وبه مناسبت های مختلف با تکیه بر باورهای دینی وایمان در توجیه کمک وهمیاری دررفع مشکلات همدیگر کاملا ضروری ولازم است واین خود سبب حضورفعال شهروندان درعمل به راهکارهای فوق ویا مشابه آن درراستای بهبود ترافیک وسایر مشکلات شهری به انگیزه اجرو پاداش اخروی و رضایت خداوند خواهد بود. ازجمله:

 

۱- حدیث ایمان شصت ویا هفتاد واندی شعبه دارد، مهمترین آن گفتن لااله الاالله وکوچکترین آن برداشتن مانعی ویا شیئی برسر راه است. آیا پارک کردن یک وسیله نقلیه در شهر بدون ضرورت در خیابان اصلی ویا فرعی که سبب تراکم وازدحام سایر وسایل نقلیه گردد ، برداشتن آن برسرراه عبور و مرور مردم مصداق این حدیث نیست.
۲- اهتمام به همسایه احادیث زیادی وجود دارد از جمله: کسی که همسایه اش از اذیت وآزاراو در امان نباشد وارد بهشت نمیشود .آیا آن کاسب ، کارمند یا عابر محترمی که وسیله نقلیه شخصی اش را در خیابان پارک میکند وتوقف آن مانع تردد ویا کسب درآمد وانجام امور روزمره میشود اذیت وآزار به هسمایه اش نیست.
۳- اهتمام دادن به حل مشکل دیگران حدیث: هر کسی مشکلی از مشکلات دنیا را ازمسلمانی برطرف کند خداوند مشکلی از مشکلات او را در روز قیامت برطرف می کند .آیا کمک به رفع مشکل ترافیک کمک به مشکلات شهروندان نیست ؟
۴- حدیث: ایمان هیچکدام از شما کامل نخواهد شد تا آنچه را برای خود میخواهد برای برادرش بخواهد. تنها با اتکاء براین باور است که میتوان دیگران را بر خود ترجیح داد وبرای حقوق دیگران احترام و…ایثار کرد .
۵- توجیه شهروندان در استفاده درست ازعمر وپرهیز از هدر دادن وقت که همان حیات است واینکه در قیامت از این نعمت سوال وبازخواست میشود (سوره والعصر)آخرین آیه سوره تکاثر (ولنسئلن یومئذ عن النعیم )
۶- اهتمام به یادآوری وتذکر برای هم تا عادات نادرست اصلاح وبصورت رفتار مناسب وعبادت تبدیل شود ,آیات بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد . وإنَّ الذِکرِی فَإِ نَّ الذِکرِی تَنفَعُ المؤمِنین

در نهایت تغییر وضع موجود اگر مشکل اما ناممکن نیست ،باید هم بخواهیم چون خواستن توانستن است وچه نیک ودرست فرمود خدای سبحان :

 

إِنَّ اللهَ لا یُغَیرُمابقوم حَتی یُغَیروا ما بِأَنفُسِهِم
وَالسّلامُ علیکُم ورَحمه الله

 ۶ دیدگاه

  آسوخان مهر ۳۰, ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۰
  0
  0

  آقای یوسفی عزیز
  اگر نگاهی به مطالب و اخبار منتشره شهرستان در فضاهای مجازی از جمله سایت خودتان بیاندازید
  تقریباً بیش از ۵۰ درصد آنها یا با موضوع ترافیک بوده یا انکه ارتباط مستقیمی با آن دارند
  این نشان از حاد بودن مسئله ترافیک و وضعیت بحرانی ان در شهر و دیارمان می باشد.
  آیا بعد از این همه بحث کردن، نیازی نمی بینید که بعنوان نماینده مردم و نیز بعنوان ناظر بر شهرداری (که ارگان اصلی در مواجه با این مسایل شهری محسوب می گردد) شروع به اقدامات عملی نمایید.
  از هر کس (پیر، جوان، زن، مرد و …) در شهرمان اگر بپرسی بخوبی می تواند معضل ترافیک، علل حادث شدن ان و حتی راهکارهای عملی در حل و یا کاهش ان را برایت بحث خواهد نمود. آیا زمان آن نرسیده است که شما مسوولین شهر با اتخاذ تصمیمات اجرای صحیح مبتنی بر موازین فنی و مهندسی و استفاده کارآمد از متخصصین و کارشناسان بومی، به اجرای راهکارهای عملی در دارزمدت و کوتاه مدت بپردازید؟!

   مدیریت سایت آبان ۱, ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۶
   0
   0

   جناب آسوی عزیز، انعکاس موضوع موردنظر(ترافیک) ازجهات مختلف قابل تأمل است، تبیین تبعات معضل مذکور، خود حرکتی مهم واساسی محسوب می شود، تکرار مکررات بی شک در ذهن ها نقش می بندد و به عنوان ضرورت اصلی در نگاه مسئولین محترم شهرستانی واستانی می تواند جای پیدا کند و در برنامه ریزی های بعدی بکار آید.
   حالت دوم قضیه، آگاهی بخشی به جامعه در خصوص مراعات نکاتی است که به تعدیل مشکل مذکور می انجامد..
   مرحله سوم نیز تأمین نیاز مالی است. وجود منابع مالی شرط هر حرکتی است که بدون آن هیچ کارعملی صورت نمی گیرد، موضوعی که شهرداری پاوه با آن دست به گریبان است، از آنجائیکه خیلی از شهروندان در جریان امور نیستند انتظار توقعات خارج از توان این دستگاه می باشد ، علی ایحال شورا وشهرداری این موضوع را در صدر مطالبات مردم دنبال وپیگیری می نماید به این امید که با حصول مجوزهای لازم وتامین اعتبارات مورد نیاز اقدام عملی در شهرمان شکل گیرد.

  == مهر ۲۹, ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۱
  0
  0

  جناب مرادی باسلام ( در طول سالیان جلسات زیادی را در حوزه ترافیک مستمع بوده ام) به نظر اینجانب (عملگرایانه )گلچینی از موثر ترین های حوزه تخصصیتان را ارائه فرمودید! موفق وسلامت باشید (انشاالله)

  همشهری مهر ۲۹, ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰
  0
  0

  ممنون واقعا سخنان جالبی بودند مخصوصا اگر ما آموزه های دینی را بکار بگیریم خیلی از مشکلات حله.

  . مهر ۲۹, ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۱
  0
  0

  کاک صباح عزیز در مورد بند ۸ اظهاراتتون باید عرض کنم مردم نهایت همکاری دارند مثلا جاده دره آسیابان تمامی باغداران با بخشیدن بخشی از زمینهایشان بیش از ۵ سال پیش برای کشیدن جاده به شهرداری اقدام کرده اند که هم به خودشان و هم به شهرشان منفعتی برسانند ولی متاسفانه هیچ خبری نیست و حتی شنیدم که تعدادی از باغداران منصرف شده اند

  ضیایی مهر ۲۹, ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۱
  0
  0

  با تشکر فراوان از نگارنده محترم
  از زحمات جنابعالی و دیگر عزیزان در برگزاری این همایش قدردانی می گردد.
  نکاتی را که بر شمردید همگی مفید و در عین حال کاربری و قابل اجرا بوده که امید است همگی ما با عمل به آنها بتوانیم سهم خود و یا بهتر بگویم وظیفه خود را نسبت به همشهری، همسایه، کوچه و خیابان و … ادا نماییم.
  کرمانشاه – ضیایی

نقد و بررسی

مهمترین اخبار