اینجا زمین سجاده است با وضو وارود شوید / محمود رستمی تبار

اینجا زمین سجاده است با وضو وارود شوید / محمود رستمی تبار

اینجا زمین سجاده است با وضو وارود شوید / محمود رستمی تبار

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، محمود رستمی تبار به بهانه تصاویر متن، توصیفی از منطقه به شرح ذیل تقدیم حضور نمود که توجه کاربران ارجمند را بدان معطوف می نماید.

اینجا زمین سجاده است با وضو وارود شوید.

اینجا زمین سجاده است

قامتها راست ایستاده است.

 چه زیباست صحنه های سرشار از معنویت و خداپرستی  در سرزمینی که زمین هنوز از غرش ناگهانی بسترهایش, آرام نگرفته و می لرزد.

زمین می لرزد اما دلها نمی لرزند.

زمین می گسلد  اما رابط بین عبد و معبود نمی گسلد.

کوه قامتش خم می شود اما ستون زیبای فطرت پاک، خم نمی شود.

اینجا واقعیت درونی ساکنان زمین لرزان در اقامه نماز دیده شد .

 اینجا در گستره مادیات تخریب شده معنویت ترسیم شد..

اینجا زمزمه عبد با معبود و بنده با بنده پرور بارها به تصویر کشید شد.

اینجا قبل از  قیام چادر, نماز  اقامه شد .

اینجا سرود ملایم عشق سروده شد. , زمزمه توحید با لنز دوربین ثبت شد. , سجده بر خاک شخم خورده از زلزله, ساجد را به مسجود رساند. , اینجا با آب امدادی  وضو ساختند و در آستانه خانه ی خراب و جلوی چادر عاریتی به عظمت خدای زلزله  تعظیم کردند.

اینجا ندای منادیان یگانگی در لحظات دیوانگی زمین شنیده شد و شهادتین در دوربین ضبط شد.

اینجا سرزمین سجده و ساجدین و سجاده است. اینجا سجدگاه, شاهد عروج شد .

اینجا هرگز عفت زنان فدای خشم زمین نگشت. اینجا زنان با حجاب سرپناه ساختند و الوار بدوش کشیدند و فریاد زدند .

اینجا نماز و عفت و عفاف و حرمت به نمایش گذاشته شد. اینجا سرزمین شاکرانی است که شکرگزاری را از سوره حمد آموخته اند.

اینجا زمین سجاده است با وضو وارود شوید.

پدری که بر خرابه های یک عمر تلاش نماز شکر به جای می آورد و معنویت را به تصویر کشید.

ماموستای شهید، این تصویر (به پا داشتن نماز درهنگام زلزله) تا قیام ، قیامت گواه برسجودت خواهد بود. خوشا به سعادتت

اگرچه شرای اضطراری حاکم است، اما مردم همچنان به ادای نماز جماعت اهتمام می ورزند

احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق دربین نمازگزاران ازگله اییک دیدگاه

    م... آذر ۲, ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۴
    0
    0

    بارک الله فیکم

نقد و بررسی

مهمترین اخبار