انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان پاوه

انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان پاوه

انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان پاوه

1016_634721500425476250_lبه گزارش خبرگزاری پاوه پرس، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهرستان پاوه در محل دفتر فرماندار و با حضور فرماندار پاوه شهرستان برگزار گردید .

در این نشست احمد فرهادی (از شهر نودشه) به عنوان رئیس شورای شهرستان ، شیرزاد صفری (از شهر پاوه) نائب رئیس ، خوشرفتار (از بخش مرکزی) به عنوان خزانه دار و کوزاد صالحی(از شهر نوسود) به عنوان نماینده شهرستان در استان انتخاب شدند.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار