اصلاح طلبی یا رفرماسیون / کژال میرآبادی

اصلاح طلبی یا رفرماسیون / کژال میرآبادی

اصلاح طلبی یا رفرماسیون / کژال میرآبادی

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ اصلاح طلبی: یک جریان سیاسی است که تغییر در جامعه را با انجام اصلاحات در قوانین و سیاست ها و نه از طریق انقلاب و تعویض حکومت خواستار است ، و به تبع آن اصلاح طلب کسی است که خواستار تغییر در وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، و سیاسی جامعه است بدون آنکه در اصل جامعه دگرگونی ایجاد شود و به اصطلاح انقلابی صورت گیرد.

تفکر اصلاح طلبی ، حرکت در چارچوب قانون و پیگیری خواسته ها بدون قانون شکنی است و هدف اصلی اصلاحات ، بهبود وضعیت کشور ، مبارزه با فساد و حرکت به سوی یک جامعه ی مدنی و قانون مدار و در یک کلام رسیدن به دموکراسی است.

در تبیین واژه ی اصلاح طلبی ، اصلاح در سطح اجتماعی نه فردی مد نظر است.

شهید مطهری در این مورد معتقد است که اصلاحات به دو معنی خاص و عام به کار می رود ، گاه به پیروی از واژه ی «رفرم»مراد از اصلاحات:تغییرات و سامان دادنهای آرام و تدریجی و غیر بنیادی است که در مقابل آن انقلاب به معنی تغییرات دفعی ، بنیادی و ساختار شکنانه قرار می گیرد ، و گاه دیگر مراد از آن بهبودی و سامان بخشی اموری است که دچار بحران، کاستی و نقص و فساد شده باشد ، و این در مقابل افساد قرار می گیرد ، و گسترده تر از معنای اول است زیرا شامل تغییرات و سامان بخشی تدریجی ، ظاهری ، عرضی یا بنیادی و جوهری و دفعی نیز می شود.

در حوزه ی فرهنگ اسلامی واژه ی اصلاح الهام گرفته از قرآن کریم است و به معنی «بهبود بخشیدن» به کرات در قرآن تکرار شده :« و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین»و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در بین قومم باش ، و اصلاح کن ، واز راه مفسدان تبعیت مکن.

در جامعه شناسی اصلاحات به تحولات رو بنایی و سطحی گفته می شود که با حفظ نظام موجود صورت می پذیرد. ودر علوم سیاسی ، به تغییرات آرام و تدریجی در جهت بهبود اوضاع اجتماعی در چارچوب نظام ، اطلاق می گردد.

اصلاحات در ایران:

اصلاح طلبان یکی از دو جناح و جریان سیاسی اصلی در ایران به شمار می روند ، که پس از انتخابات دوم خرداد این نام را بر خود نهادند.

بعد از دوره ی ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ و با پیروزی در انتخابات هفتمین دوره ی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ، اصلاح طلبان وارد عرصه ی سیاسی شده و اکثریت مجلس ششم و نخستین شورای شهر تهران را به دست گرفتند . با انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری سال ۹۲ و پیروزی دکتر حسن روحانی اعتدال گرا که نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان است ، این جریان سیاسی پس از یک وقفه ی ۸ساله دوباره قدرت را در دست گرفت.

از آنجائیکه اصلاح طلبان با دیدگاه بازتری به مسائل قومیتها و اهل سنت می نگرند و معتقدند که تفاوت ها را باید به عنوان یک سرمایه به حساب آورد نه تهدید ، در نتیجه تمایل مردم این مناطق به این جریان سیاسی گسترده تر است، و مصداق بارز آن آمارهای موجود از نتایج انتخاباتهای گذشته ، که نشان از حمایت حداکثری مردم این مناطق از این طیف سیاسی در کشور دارد .

و این خود مطالبات قانونی و منطقی این اقوام و اقلیتها را به دنبال می آورد ، مطالباتی که تماما از مجرای قانون می گذرد. و از سوی دیگر یکی از شعارهای اصیل دوران انقلاب اخوت و برادری است و به وجود آمدن فضای اخوت و وحدت زمان انقلاب نتیجه ی چندین دهه کار کارشناسانه بوده است ، اینک گاه آن است که عوامل کم رمق کردن این وحدت ، که مهمترین آن عدم توجه به مسائل و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی است شناسایی شده و در جهت بهبود آن گام برداشته شود ودر این راستا بهترین محمل برای محقق کردن این مطالبات جریان اصلاحات و حمایت از کاندیدای معرفی شده ی آنان است.

کژال میرآبادی، کارشناس ارشد تاریخ اسلامبدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار