از رمضان تا زندگی / نورالدین بهرامی

از رمضان تا زندگی / نورالدین بهرامی

از رمضان تا زندگی / نورالدین بهرامی

 پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛  در این نوشته بر آنیم تا چهار نوع برداشت از  روزه و گرسنگی را بطور خلاصه بررسی کنیم و در واقع  از چهار منظر وبا چهار رویکرد موجود و متفاوت به رمضان بنگریم وبا این سنجه های متفاوت با ارزیابی روزه ورمضان بپردازیم سپس ببینیم که آیا بین رمضان و زندگی چه رابطه ای وجود دارد و این عنوان چرا انتخاب شده است ؟ که در برداشت آخر به کمال مطلوب خواهیم رسید.

 

برداشت اول:

 

نورالدین بهرامی رویکردی مغرضانه میباشد البته نمی توان گفت هر غیرمسلمانی در این زاویه می گنجد چراکه بسیاری از غیرمسلمانها وجود دارند که یا با فلسفه ی گرسنگی آشنایند ویا احترام به عقاید غیر خود می گذارند درنتیجه در این رویکرد صرفاً معاندان ومخالفان روزه و رمضان قرار دارند.

 

اینها معتقدند که ماه رمضان در واقع ماه رکود، ایست، توقف  وپسرفت وارتجاع اجتماعی و حتی اقتصادی است. روزه را از موجبات کاهلی وتنبلی وتضعیفِ جسم وجان و از بی رگی می دانند .برای تبلیغات خود به تمسخُر ولطایف حِیَل متصل می شوند و از مغالطه واستنتاج باطل از حق بهره میبرند. مثلا می گویند: مگر نه این است که در ماه رمضان در میان مسلمانان آمار جرم و جنایت کاسته می شود و نسبت آن در طول در ماه رمضان حد اقل است.پس متخلفان همان مؤمنان هستند در نتیجه اسلام وایمان را اساساً موجب ناهنجاری اجتماعی می دانند. ارزیابی روزه و رمضان با این سنجه(وسیلۀ اندازه گیری) ،تقریباً نمره ی منفی میگیرد. در این رویکرد ماه رمضان جامعه را به قهقرا و سقوط میبرد.

 

برداشت دوم :

 

عامل این رویکرد درواقع از طرفی نا آگاهی و جهل نسبت به فلسفه ی روزه و رمضان می باشد و از طرفی میوه ومحصول آگاهانه ی رویکرد اول است یعنی در واقع تبلیغ رویکرد اول با زبان تمسخر به وسیله ی بخشی از توده ی نا آگاه مردم می باشد.

 

در این رویکرد فرا رسیدن ماه رمضان صرفاً رنج وخستگی  جامعه را در برمی گیرد و ماه رمضان برای این طیف طولانی تر از هرماه دیگری میباشد. این طیف از جامعه که با چنین رویکردی به روزه ورمضان می نگرند ، اینها در واقع مسلمان هستند و روزه می گیرند اما در اثر نا آگاهی از فلسفه ی روزه ورمضان و نیز آلتِ دست گروه اول شدن به مصداق حدیث مشهور پیامبر اکرم(ص) میباشند که می فرماید: کم من صائم حضه من صیامه الجوع والعطش و کم من قائم……که می فرماید چه بسیارند روزه دارانی که از روزه به غیر از گرسنگی و تشنگی چیزی عاید آنها نمی شود ونیز چه بسیارند نماز گزارانی که از نمازشان بهره ای جز خستگی نمی برند.

 

اینها شورایار-مسجدصلاح الدین ایوبی7نیز از روزه فقط رنج وگرسنگی  عایدشان می شود. تفاوت این رویکرد با رویکرد اول در این است که افرادی که با رویکرد اول به روزه و رمضان می نگرند اهل روزه نبوده و روزه نمی گیرند در واقع اعتقادی به آن ندارند برای بسیاری از آنها ماه رمضان کِسل کننده است واین ماه برای آنها زجراور است و دیده می شود که انزجار خود را با تجاهر و تظاهر به روزه خواری و شیوه های غیر متعارف دیگری اعلام می کنند. 

 

این ها بطور تجربی در اقلیت هستند به هر حال بخشی از عاید شان در ماه رمضان ،  آشِ نخورده و دهن سوخته می باشد. در حالیکه گروه دوم اهل روزه و رمضان هستند و این خود یک اختلاف مبنایی در باب مسائل اعتقادی و ارزشی است که با گروه اول دارند اما به دلیل نداشتن اگاهی از فلسفه ی روزه و یا بازیچه ی تعلیمات گروه اول شدن، ظاهراً غیر از خستگی وگرسنگی و تشنگی چیز دیگری عایدشان نمی شود واللهُ اعلم.

 

برداشت سوم:

 

این رویکرد در واقع یک منظر برون دینی و نگاهیست که از زاویۀ صرفاً پدیدار شناسی وسنومنولُژیک به قضیه میباشد. یعنی بررسی پدیدارشناسانه ی موضوع گرسنگی و روزه . یعنی همانگونه که این موضوع (گرسنگی اختیاری)در اسلام، مسیحیت، یهود و آئین های احتمالاً آسمانی مانند بودا ،کنفوسیوس ،لائوتسه،شینتو و….. دارای فلسفه وموضوعیت خاص و جایگاه ارزشی بالایی است ؛ می خواهیم بدانیم که از منظر علمی وغیر دینی این مسئله چه جایگاهی میتواند داشته باشد.

 

در این رویکرد خیلی مواقع دیده میشود که گرسنگی های در مدل انواع رژیم های غذایی تجویز می شود مثلاً در پزشکی کم خوردن واندازه خوردن مبنایی برای سلامتی قرار میگیرد  ویا رژیم های غذایی و نخوردن و گرسنگی هایی وجود دارند که علم پزشکی آنها را برای کاهش فشار، کاهش چربی ،کاهش وزن و رسیدن به تعادل بین دریافت و مصرف انرژی و……تجویز میکند و نیز مسائل زیادی از این دست وجود دارند که رویهمر فته بر این  اتفاق نظر دارند که گرسنگی های اختیاری دارای جایگاه ویژه ای میباشند که در این راستا به اهل فن نیاز بیشتری میرود.

 

برداشت چهارم :

 

این رویکرد مربوط به کسانی است که اهل روزه و آشنا با فلسفه ی رمضان می باشند اینها نه تنها عالِم به این قضیه می باشند بلکه عامل به آن نیز هستند. 

شورایار مسجد انقلاب      1نگاه متفاوت این گروه به رمضان از کجا شروع میشود؟ اصولاً برای زنده ماندن نیاز به خوراک ، پوشاک ومسکن نیازی مبرم است وتوانمندی های خاص را برای رفع این نیازها به بهترین شیوه را میطلبد حتی اگر این توانمندی ها بصورت ضعیف برطرف شوند فقر(نداشتن) در آنها مطرح می گردد که در این صورت حیاتِ جسم (زنده ماندن) به خطر می افتد.

 

اما برای زندگی کردن نیاز ها وسُعت می یابند مثلاً نیاز به صبر، نیاز به کنترل شهوت وغضب ، نیاز به سخاوت وهمدردی اجتماعی، نیاز به طراوت وشادابی روح و جان، ….وفضیلت های زیاد دیگری مطرح است تا زندگی در سایه ی آنها میّسر ولذت بخش گردد  هنگامیکه توان وقدرتی  برای تامین این نیازها موجود نباشد زندگی مختل میشود ونیز هنگامیکه ضعفی در تامین این ارکان غیر مادیِ زندگی  وجود داشته با شد زندگی دچار اختلال یا بهتر بگوییم دچار بحران میشود همان گونه که دیده میشود بحران در زندگی موجود ،ملموس و بصورت یک تهدید در آمده است

 

بحرانهایی که ریشه ی آنها فقر(نبودن) محبت، فقرِ سازش، فقرِصبر، فقرِسخاوت وهمدردی اجتماعی، فقرو خلإ بزرگ اخلاق منشا آنها است که رفع  اینها نیز توانمندیهای خاص خود را می طلبند. براستی این توانمندی ها از کجا بوجود می آیند؟ یکی از محصولات عبادات از جمله  روزه و رمضان ، اخلاق وفضائلی است که برای جریان زندگی مورد نیاز می باشند. یعنی حداقل یکی از متغیرهای تعیین کننده ی فضیلت ،روزه میباشد این رابطه را فقط کسانی کشف و درک می کنند که اهل روز وآشنای با آن باشند و تا نباشی آشنا زین پرده رازی نشنوی. پس برای اهل روزه رابطه ی مستقیم بین روزه  و فضیلت و در نتیجه یک رابطه ی غیر مستقیم  بین روزه وزندگی و جود دارد

 

اهل روزه بر روزه حریص میباشد و به استقبال آن در روزهای گرم سال میروند و رمضان را نسیمی میپندارد که قبل از گذشتن ،در صدد استفاده ی حداکثر از آن هستند  چنانچه پیامبر(ص) میفرماید: أالا فی دهرکُم لنفحات فتعّرضوها ولا تُعرضوا عنها یعنی آگاه باشیدکه در زندگیتان نفحه ها(موسم ها)یی وجود دارند خود ر ادر مقابل آنها قرار دهید و به آنها پشت نکنید .

 

imagesبراستی رمضان یکی از آن نسیم های گذرا میباشد. رمضان در نزد اهل معرفت  تمرینِ صبوری وسازگاری وسلامتی است. رمضان تمرین همدردی وسیمپاتی اجتماعی است در واقع به برکت این گرسنگی است که سلولهای سخاوت روزه داران باز میشود  و در این ماه میزان خیرات و صدقات به حداکثر خود میرسد

 

گرچه روزه  برای روزه داران در این رویکرد نیز سخت پُر رنج میباشد اما این جزِ طبیعت این فرایند توانمند سازاست  وگرنه بقول مولانا این رنج شما گنج شما باد  واین رنج لازمه ی آن است و در مقابل توانمندیهایی از دل آن بیرون می آیند ناچیز است این رنجهای آن است که جلای جان می دهد و صفا ی روح وصیقلِ روان ایجاد میکند

 

لهذا اهل روزه این نسیمِ رمضان را غنیمت شُمُرندش صحبت. برای این افرادی که آگاه به رمضان وبرکات وتولیدات آن هستند و ازمدرسه ی رمضان استفاده می برند رمضان را کافی نمی دانند بلکه با روزه های مستحب در طول سال، علاوه بر رمضان دو تاسه ماه را روزه می گیرند.

 

باشد که در پیشاپیش این ماه آگاهانه برخورد کنیم وخود را در معرض این نسیمِ توان افزا قرار دهیم و بیشترین استفاده را از آن ببریم وفضیلت هایمان را تقویت کرده و در زندگی بکار گیریم ولذت ببریم وفایده برسانیم.انشاالله

مسجد نبی 8مسجد دلیری   2مسجد دلیری   1

مسجد شافعی     2کلاس قرآن مسجد قباسفره رمضان

نورالدین بهرامی ۹۴/۰۳/۲۳۶ دیدگاه

  نیکوقدم شهریور ۲۳, ۱۳۹۴ - ۰۱:۱۶
  0
  0

  دوست عزیز و گرامی کاک نورالدین بهرامی
  بسیار خرسندم ازاینکه بدنبال مطالبی در مورد فرضیه رنج آگاهانه به مطالب شما برخوردم .و بسیار مایه مسرت که این نکته از قول شما به من منتقل گردید.((آگاه باشیدکه در زندگیتان نفحه ها(موسم ها)یی وجود دارند خود ر ادر مقابل آنها قرار دهید و به آنها پشت نکنید )).
  آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم .

  نظیف صالحی خرداد ۲۵, ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۵
  0
  0

  پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک و تهنیت می گوییم .جالب و مفید بود آقای بهرامی

  123 خرداد ۲۵, ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۰
  0
  0

  تحلیل جالبی بود جناب بهرامی اما لازم است بدونید که ادمی هر اعتقادی داشته باشد هزار جور صغری کبری نی بافد که اعتقاد و نظرشو در هر زنینه ای که هس توجیه کرده و انو ختم همه نظرات بدونه…. با وجود این هبچ کس حق ندارد دیگران را به خاطر نظرشان ولو اینکه اون نظر بر خلاف نطر خود باشد به تجاهل متهم کند همه باید یاد بگیریم به اعتقادات همدیگه احترام بگذاریم بخصوص وقتی که قلم دست می گیریم.

  ماه رمضان ماهی است که مورد احترام بیش از یک میلیارد مسمان بوده و کسی حق نداره اونو بیهوده بدونه اما در مقابل کسی هم که به این ماه اعتقاد ندارد نباید مورد تمسخر استهزا و نگاه اای عاقل اندر سفیه قرار بگیرد…. روزه حق الله است و عبادتی ایت بین بنده و خدایش . شما به عنوان یک ادم معتقد شایسته است کنی با تامل بیشتر بنگارید پیشاپیش طاعات و عبادات هنه مسلمین در این ماه مبارک قبول باشد بیایید یاد بگیریم لز تریبونایی که در اختیارمان است با وسواس و دقت نظر بیشتری استفاده کنیم و همیشه خودمان را نادان بدانیم تا تشنه داتایی باقی بمانیم دیگران را نادان تصور کردن ان هن در استانه ماه مبارک و به دلیل عدم هم نظری با ما انتهای تاداتی است نه دانایی….مدیریت سایت اگر نشد که این کامنت را به ننایش بگذارید خواهشا یه جوری به گوش این دوستمون برسونید… متشکر

  مسعود رسولی خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۶
  0
  0

  پیشا پیش حلول ماه دعا و تراویح را تبریک گفته برای آقای بهرامی که با نگاهی علمی به موضوع دیدگاههای مختلف را تبین نمودند سلامت و سعادت آرزومندیم.

  سعدی قادری خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹
  0
  0

  پیشاپیش حلول ماه عشق، بندگی، برکت، انسان سازی و ماه قران را به همه هموطنان و عاشقان رمضان تبریک می گویم.

  مختار برزگر خرداد ۲۴, ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۳
  0
  0

  ضمن تبریک پیشاپیش حلول ماه ضیافت الهی و ماه خودسازی و ماه دعا و خیرات و تراویح
  از مطلب علمی و دینی همکار عزیزم بهره برده و تلاش ایشان در راه نهادینه کردن اعتقادات و باورها را تحسین نموده و سعادت و سلامت دنیا و آخرت را خواستارم

نقد و بررسی

مهمترین اخبار