برنامه ای در جهت ارتقای سلامت در حوزه شهر، شهروند و کارکنان شهرداری نوسود

برنامه ای در جهت ارتقای سلامت در حوزه شهر، شهروند و کارکنان شهرداری نوسود

برنامه ای در جهت ارتقای سلامت در حوزه شهر، شهروند و کارکنان شهرداری نوسود

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، طب کار یک رشته تخصصی ازپزشکی جدید است که به عنوان طب پیشگیری ازآن یاد می شود ودر زمینه سلامت شغلی یکسری اقدامات بالینی و برنامه‌های پیشگیری را با توجه به شرایط محیط کار انجام میدهند  و از این طریق به سلامت شاغلین اهتمام می ورزد.امری که درنهایت به راندمان کار می انجامد وهمین نیز سبب گردید تا شهرداری نوسود منطبق به قوانین ومصوبات مورد نظر به این مهم بپردازد.

دکتر برهان ولدبیگی با توجه به تجارب کاری وشناختی که از محیط کار( خطرات وعوامل زیان آور) دارند طی معاینات دوره ای وغربالگری به تشخیص زودرس ودرمان  به موقع بیماری های ناشی کار اهتمام می ورزند.

شهردار نوسود با علم بر اهمیت موضوع وارجحیت تندرستی کارگران وکارکنان تحت تصدی خویش قراردادی با مجری طرح در سطح شهرستان منعقد نمود وهمین نیز در ادامه سبب گردید تا دکتر ولدبیگی در یوم جاری نسبت به انجام معاینات تخصصی اولیه کارگران وکارکنان شهرداری نوسود مبادرت نماید.

سلام خسروی در ادامه تصریح نمود: ارتقای شاخص های سلامت بدون آگاهی بخشی میسور نخواهد بود ودر همین راستا از جناب دکتر ولدبیگی درخواست تشکیل کارگاه آموزشی ارتقای سواد زیست محیطی کارکنان وسطح شهر تبادل نظر گردید واولین نشست با مجموعه پرسنل شهرداری نوسود برگزار گردید.

خسروی در ادامه نشست با فعال زیست محیطی شهرستان به اصالت وپیشینیه فرهنگی شهر نوسود ونیز جاذبه های گردشگری آن پرداخت واز دکتر ولدبیگی درخواست نمود تا در راستای حس مسئولیت پذیری اجتماعی ودغدغه ی وافری شان به عنوان فعال زیست محیطی شهرستان واستان از توان وظرفیت خویش درجهت معرفی جاذبه های این دیار بهره جویند.

دکتر ولدبیگی توضیحاتی درخصوص ظرفیت های بلفعل وبلقوه ی شهرستان بلاخص بخش نوسود پرداخت ومراتب آمادگی خویش را درجهت ارتقای فرهنگ شهروندی اعلام نمود .

این فعال زیست محیطی به معرفی یکی دیگر از برنامه های کارکردی خویش در حیطه ی بهداشت محیطی پرداخت وکیسه ی مخصوص زباله ی داخل خودرو را بیانگر شخصیت اجتماعی شهروندان برشمرد وآرزو نمود با همراهی وحمایت گسترده ی اقشار مختلف اجتماعی شهرستان پاوه به عنوان اولین شهرستانی در ایران شناخته شود که از این شخیصه بهره می جویند و برندی بر برندهای افتخار دیار افزوده شود.

دکتر ولدبیگی در خاتمه تعداد ۱۰ عدد کیسه مخصوص زباله‌ی داخل خودرو را به شهردار و کارکنان شهرداری نوسود اهداء نمود ودر ادامه اعلام آمادگی نمود حسب اعلام شورای محترم اسلامی نوسود به تعداد کلیه ی رانندگان درون وبرون شهری کیسیه زباله ی بزرگ تحویل نمایند.بدون دیدگاه

نقد و بررسی

مهمترین اخبار