اجحافی ناخواسته به زلزله زدگان پاوه /

اجحافی ناخواسته به زلزله زدگان پاوه /

اجحافی ناخواسته به زلزله زدگان پاوه /

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس، آنچه عینی است متاسفانه به زلزله زدگان شهرستان پاوه اجحافی ناخواسته صورت گرفته است، بطوریکه هیچ خدماتی را از هیچ مرجعی دریافت نمی نمایند/ اگر کسی خانه اش خراب شده، چه آن سرا در بم، روستای کوئیک، ازگله، سرپل ویا پاوه … باشد، برای تصمیم سازان نباید چندان توفیری داشته باشد، احدی در سرپل ، ثلاث … درهنگام خدمت رسانی برای اهداء چادر وکانکس طلب سند ساختمانی نمی نماید/ سخن آخر اگر چه تاکنون بنابه دلایلی اغفالی ناخواسته  درقبال زلزله زدگان پاوه صورت گرفته، اما می تواند درصورت تمایل به جبران مافات مبادرت نمود، ارائه گزارش کار در نوبت های آتی می تواند محک عملکردی دغدغه مندان دیار تلقی گردد.

 به جهت عیادت بیماری راهی منزلی درمحله جنب مخابرات پاوه شدیم، درحین ورود ناخودآگاه متوجه ترک های عمیق  وسطحی بر در ودیوار بودیم، ترک هائیکه درجهات اربعه بر دیوار نقش بسته وپیامی را به ذهن مخاطب منتقل می نماید.

تمام تمرکز بر شکاف دیوار وسقف معطوف گردید وتا مدتی فراموش نمودیم ، آهنگ ورود به چه هدفی ونیتی صورت گرفته است، ازقضی تنی چند از اقوام وهمسایه ها نیز به نیت تصریح شده درمنزل این بازنشسته ی فرهنگی شرف حضور داشتند وهریک نیز با مشاهده ی وضعیت موجود علاوه بر تاسف وضعیت پیش آمده وبه جا آوردن شکر به جهت صحت وسقم اهل خانه، فرصت را مغتنم دانسته تا به بهانه ای تسریعی بر خروج خویش بیابند، مبادا پس لرزه ویا شرایط جوّی در تکمیل تخریب نهایی سرپناه موجود تعجیلی به وجود آورد…

تاسف وتاثر به جهت قرابت نسبی وعدم اطلاع از ماوقع ، علی رغم گذر زمان بر تشدید عذاب وجدان دوچندان افزوده بود، بطوریکه اغفال ما به فعالیت های جنبی چنان گردیده بود که حتی به اظهار نظر وهمدردی خُشک وخالی نیز بسنده ننمودیم.

چنان بر مصیبت زده گان زلزله اخیر ثلاث باباجانی وسرپل ذهاب به جهت عمق فاجعه راندیم وسرودیم و تاختیم که ازخویش غافل ماندیم، بطوریکه حتی گوشه چشمی را متوجه مصیبت زدگان  دیار ننمودیم واز آنان به نوعی دریغ ورزیدیم ؟!!

کاروان های امدادی را یکی پس از دیگری راهی شهرها وروستاها دور ودراز نمودیم و ژست انسان های حق به جانب دادیم ومفتخرانه گزارش عملکردی وبا عکس های نمایشی دادیم تا گوی سبقت از هم بروبیم غافل از اینکه درهمین نزدیکی ها نیزچشمان منتظر، نگاه مهربانانه خیرین دیار را به دق الباب خیره مانده اند، تا نسیم همنوایی همشهریان ومسئولین شهرستان را شاهد باشند وتفاوت تبعیض ظلم مضاعف به وجود نیاورد.

نقدها برخود وامثالهم وارد می نمائیم از دم زدن های حق به جانب مشمئزکننده ی خویش ودیگران باید گریست که بی اعتنا از حال واحوال ظاهری مصیبت زدگان گذشتیم ولحظه ای خود را حتی درقالب نقش، رفتاری تصنعی و ظاهر فریب، پیشه ننمودیم تا حسرت تاسف بر دلهای همچنان نقش بندد وتوجیهی برای رفتار وعملکرد خویش نداشته باشیم.

به هرحال این فرهنگی  بازنشسته که سه فرزند ذکور ارشد بیکار ونان خور بر سفره دارد، حتی با دادن تسهیلات نیز قادر به مرمت خسارت وارده نیست، حقوق یک میلیون وصدهزار تومانی اجازه هیچ فعالیت مازادی را نمی دهد چه برسد آنکه منزلی مجدداً بازسازی شود.

وی درخصوص حضور مقامات مسئول تنها به حضور مهندس سلیمی از بنیاد مسکن پاوه اشاره نمود وافزود: جناب مهندس با مشاهده وضعیت موجود واخذ تصویر سند منزل مسکونی وتعدادی تصاویر جهت تکمیل پرونده کسی دیگر مراجعه ننموده است، ازپیگیری روند سوال نمودیم وگفت: جناب مهندس برای تکمیل پرونده زحمت کشیدند اما چون ایشان دانش آموز من بودند، نخواستم سوالی طرح موضوع نمایم که تصوری سؤ برداشت گردد.

چرایی را سوال نمودیم وگفت: این منزل باید از نو تخریب وبازسازی شود، حتی اگر دولت تمام تسهیلات را در اختیار حقیرگذارد ، با توجه به وضعیت موجود قادر به بازسازی ومرمت آن نیستم ولذا اهمیتی بر پیامد تصمیمات متخذه مسئولین مربوطه ندارم.

این بازنشسته تنها به گرفتن درز شکاف با سیمان وکچ به جهت جلوگیری از ورود حشرات وسوز سرما اکتفا نمود، هرچند که عقل حکم به ماندگاری در آن واحد مسکونی را ریسکی بسیارخطرناک توصیف می نماید ، اما ماندگاری برای این مصیبت زده ها شاید ازسرناچاری باشد.

علی ایحال نگارش این سطور پیام های زیادی ممکن است در پی داشته باشد، اما فصل الخطاب نیز ممکن است تنها متوجه کسانی گردد که اینک در کسوت مسئولیتی بر امور مردم حکومت می رانند، اگر فردای امروز پس لرزه ویا شرایط جوی منجر به تبعات ناخواسته ای شود، قطعاً هزینه های وارده را برای آنان دوچندان می نماید و پاسخ گریزی به وجدان خویش به هیچ وجه نمی یابند.

یکی ازهمشهریان که درجوار قبرستان ملامقصود سکونت می نماید، منزل وی دچار خسارت شدیدی شده، اما شنیده ها حکایت برآن دارد چون خارج از محدوده است، امکان خدمات دهی برای نامبرده برابر قانون وجود ندارد، اینگونه برخوردها در خصوص بلایای طبیعی ازمنظر قیاسی، چندان توجیه پذیر بنظر نمی رسد، کسی در سرپل ویا ثلاث درهنگام خدمت رسانی برای اهداء چادر وکانکس طلب سند ساختمانی نمی نماید…(اگرچه مهندس رضایی مدیر تلاشگر ودغدغه مند شهرستان با درایت خاصه ی خویش وعده بر پیگیری مراتب بمنظور برطرف شدن مشکل این شهروند ودیگر مصیبت زدگان داده اند….)

عیادت از دو بیمار سرطانی که به جهت تبعات زلزله ترک آشیانه نمودند نیزحرفی برای گفتن باقی نمی گذارد، یکی ازعیادت شوندگان که از اهالی روستای شمشیر بود، متاسفانه سرطان استخوان لکن دارد، هزینه های سنگین مداوا از یک طرف وبیکاری از طرف دیگر ، فشارهای مضاعفی را تحمیل نموده است لکن درشرایط فعلی کوچ وپرداخت اجاره ی ماهیانه ی واحد مسکونی در بلوار ورودی شهر پاوه با مبلغی ۶۰۰ هزار تومان ، خود سرطان دیگری برای این خانوار محسوب می شود وبر محقرانه نمودن سبد غذایی این خانوار می افزاید.

در کانال های تلگرامی پیوسته ومستمر به دراختیار گذاشتن واحد مسکونی به زلزله زدگان اشاره گردیده است، بعضی تصور می نمایند هرکسی که در تازه آباد وسرپل باشد، زلزله زده ی واقعی است واین القاب تنها به اهالی آن مناطق اختصاص دارد، غافل از اینکه بسیاری از منازل آن سامان اگرچه در بطن زلزله بودند لکن بدون تغییر باقی مانده اند…،  پیامد زلزله نباید برای مسئولین دولتی ومردمی تفاوتی داشته باشد، اگر کسی خانه اش خراب شده، چه آن سرا در بم، کوئیک، ازگله، سرپل ویا پاوه باشد نباید برای تصمیم سازان محلی چندان توفیری داشته باشد، آنچه عینی است متاسفانه به زلزله زدگان پاوه اجحافی ناخواسته صورت گرفته است وهیچ خدماتی را از هیچ مرجعی دریافت نمی نمایند چه بسا شاید کسی متوجه این حجم از مشکلات نباشد…

به هرحال آنچه نقل گردید، تنها نمونه ای کوچک ازخیل مشکلات جمعی از شهروندان این دیار است، طرح موضوع نیز بیشتر بدان جهت رسانه ای  گردید چه بسا ممکن است بنابه دلایلی اغفالی ناخواسته صورت گرفته وغرضی درکار نباشد که قطعاً نیز چنین است، به هرحال درج این سطور سبب گردد تا مسئولین محترم اکیپی به جهت بررسی مشکلات، همدردی با مصیبت زده گان ودر صورت لزوم رفع نیازمندی هامبادرت نمایند، قطعاً برونداد این امر خیر رضایت خالق ومخلوق را با هم درپی دارد.

 ۹ دیدگاه

  ناشناس آذر ۱۷, ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۱
  0
  0

  سلام

  موضوع بجایی بود.

  در بعضی روستاها، پول نقد برای کمک به زلزله زدگان جمع شده.

  با اینکه چند خانه در این روستاها، کاملا برای سکونت مناسب نمانده و تخریب شده

  اما اذهان عمومی هنوز معتقدند که باید این پول حتما برای زلزله زدگان سرپل خرج بشه.

  با آنکه افراد زلزله زده بیخ گوششون هستن

  ولی ظاهرا این فقط دولت نیست که خسارت پاوه از چشمش پنهان مانده

  بلکه مردم خودمون هم هنوز به این باور نرسیدند که فلاکت زده ی جلو چشم، فلاکت زده است

  فلاکت زده حتما باید دور باشد.

  خداوند به ما بصیرت عطا نماید.

  خداوندا زلزله را از سر ما دوربگردان

  بدبخت آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۴
  0
  0

  واقعا از نظرات بعضی کاربران متعجبم اگر پاوه ویران نشد دلیل بر این نیست و نخواهد بود که پاوه زلزله زده نیست من یه کاسب خرده پا هستم یه خانه کوچک کلنگی دارم متاسفانه ترک برداشت کارشناسهای بنیاد گفتن وام بهش تعلق نمیگیره ولی زیادم مطمن نیستن وبا این پس لرزه های شدید خطرناکن خانوادم حالا یک هفته است خونه نمیان از طرفی بعد از زلزله بازار که بد بود حالا داغون شده بخدا۳روزه ۳۰تومن فروش داشتم دلیلش هم فقط زلزله است تمام اقساطم عقب افتاده متاسفانه برعکس جوانرود حتی یک مسول هم حال این بازاریان رو نپرسیده حالا ما زلزله نیستیم پس کی زلزله زده است
  حالاهم که شنیدیم دوسال تنفس وام تنها شامل پاوه نمیشه اگرم بشه فقط سفارشی ها ازش استفاده میکنن با سفارش ستاد بحران!!!!
  دوستان حواسشون به حرف زدنشون باشه خدا شما رو به روز ما بندازه که حالمون رو بفهمین
  حاج فاروق عزیز تورو بخدا این پیام من را به دادستان برسان شنیدم مدافع حقوق مردمن شاید ایشان کاری بکنن اجرتون با الله متعال

  شهروند آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳
  0
  0

  این وامهایی که مسئولان مدام تکرار میکنند هیچ دردی رادوا نمی کند . احتمالا مسئولینی که این تسهیلات رامصوب کرده اند از هزینه های بالای ساخت یک واحد مسکونی خبر ندارند یا لااقل خود رابه بی خبری زده اند . از آنجایی که قریب به اتفاق خانه هایی که نیاز به بازسازی دارندمتعلق به قشر ضعیف وکم درآمد می باشندودراین شرایط هیچ پس اندازی از خود ندارند آیا با۳۵ میلیون وام و۶میلیون بلا منزل تخریب شده را دوباره می توانند بسازند؟؟؟یا حتی در این اوضاع اقتصادی چگونه اقساط وامها را پرداخت کنند ؟

  ناشناس آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۷
  1
  0

  سلام خدا رو شکر پاوه آسیب چندانی ندید
  از شما تعجب میکنم پاوه رو با ثلاث و سرپل مقایسه می کنید؟
  اینکه به فکر همشهریان باشیم خوبه اما بگونه ای نباشه که فکر کنیم تو سرپل و ثلاث قراره همه رو ثروتمند کنن
  کسی که رفته باشه سرپل و ثلاث واقعا خنده داره بگه پاوه زلزله زده س

  .
  مدیریت سایت
  دوست عزیز کسی درمقام مقایسه بر نیامده استوچنین قیاسی نیز به ثواب نزدیک نیست
  چه کسی کسی مدعی ثروتمند شدن مصیبت زده شدگان را داشته است که اینگونه به خطا برداشت نمودید
  همشهری گرامی یادآوری موضوع تنها بدان جهت است که بدانیم اگر بر کسی مصیبتی وارد آمده در هرجای این استان باشد چندان برای آن خانواده فرقی نمی کند، مکر اینکه شما به گونه ای دیگر بیندیشید

  احمد آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۲
  0
  0

  در معنای این جمله ای که نوشته اید اندکی تعمق کنید لطفا: «ازقضی تنی چند از اقوام وهمسایه ها نیز به نیت تصریح شده درمنزل این بازنشسته ی فرهنگی شرف حضور داشتند». این عبارت یعنی شما شاه و اعلی حضرت هستید و مردم در مقام رعیت افتخار حضور در بارگاه شما را داشته اند. در نوشته های یک فرهنگی بازنشته شایسته نیست چنین خطاهایی دیده شود. و این تنها نمونه نیست متأسفانه. گاهی تصور میکنم معنای برخی کلمات را درست نمیدانید. این توضیح را برای درج کردن زیر مقاله شما ننوشته ام. برای اطلاع مدیریت سایت نوشته ام. هدفم این نیست که اشتباهات شما را به مخاطبانتان گوشزد کنم. ولی لطفا قبل از انتشار مطالبتان، بگذارید یک بار شخص دیگری که آشنایی بیشتری با ادبیات فارسی دارد، متن را بخواند تا این خطاها تکرار نشوند. شأن یک رسانه ی جدی را حفظ کنید لطفا.

  .
  .
  مدیریت سایت
  دوست عزیز ، نوشته ی تنی چند از اقوام وهمسایه ها درمنزل آن بازنشسته ی فرهنگی شرف حضور داشتند
  شرف حضور به جهت احترام به مهمانان آن بازنشسته است، و ربطی به نویسنده ندارد توصیه می کنم که اینگونه به خطا رفتید لطفا بار دگر متن را قرائت نمایید تا متوجه اشتباه برداشت خویش شوید

  دوست عزیز کسی منکر خطا نیست وادعایی نیز در این راستا نداشته وندارم ، درنوشته هایی که چند نفر بر آن ویرستاری دارند باز اشتباه دیده می شود لکن ایراد وارده دراینجا صحیح نمی باشد

  شهروند آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳
  0
  0

  مطلب به جایی بود
  هنوز وضعیت وامها هم مشخص نشده که چه وامهایی شامل تنفس و یا امتیازات می شوند
  تو روستا ها خونه های زیادی آسیب دیده اند. ولی هنوز کارشناس برای برسی نیومده زلزله هم که اصلا قابل پیشبینی نیست اگه یه زلزله بزرگ بیاد آیا این خونه ها تحمل زلزله رو دارن در صورت خسارات جانی کی پاسخگو است
  چرا جامعه رو برای زلزله آماده نمیکنند. چرا به مردم آموزش ن نمیدهند که چگونه با زلزله برخورد کنند.که کمترین زیان رو ببینند
  ظاهرا همه خوابیدن و منتظرن زلزله بیاد و فقط جنازها رو دفن کنند.
  با توجه به اهتمام ویژه ای که دادستان محترم پاوه به عنوان مدعی‌العموم دارند لازم است که ایشان در این امر مهم که بحث جان و مال مردم است وارد شوند

   احمد آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲
   0
   0

   در این مورد حق با شماست. اشتباه از من بود و از این بابت عذرخواهی میکنم.

   مدیریت سایت
   عزیز ما هستید و بزرگواری شما قابل تقدیر است

  همراه آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳
  0
  0

  ما مردم پاوه تابع احساسات می باشیم وهمیشه به عواقب فکر نمی کنیم در این شهر زلزله زده هم ازنطر مالی هم از نظر روحی وروانی که دچار خسارات شده ایم با هم دیگر همکاری نداریم خارج از کمکهای دولتی آیا شهر وندان این شهر نمی توانند به این قبیل خانوادها کمک کنند اگر همت کنند می توانند این قبیل خانه ها را باز سازی کنند چون در این شهر ظرف مدت ده روز بیش از دویست میلیون تومان پول جمع شده برای ساخت دو مسجد در ثلاث وسرپل حداقل فر هنگیان این شهر همت کنند این خانه فرهنگی را باز سازی نمایند با پرداخت مبلغ هر نفر پنج هزار تومان بیایید همت کنید جناب یوسفی عزیز از شما خواهش می کنم تا پایان هفته آینده یک کمپین در خصوص مشکل این فرهنگی عزیز که ایشان را هم نمی شناسم همت کنید به قول معرف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

  .

  .
  مدیریت سایت:

  اقدامات شایسته مردم دیار در همراهی با مصیبت زدگان زلزله اخیر در ثلاث باباجانی وسرپل ذهاب را ارج می نهیم وبرای نیت های پاک مردم نیک سیرت ارزش واحترام وافر قائل هستیم، ساخت مسجد از نظر سمبلیک برای مردم شهرستان که داعیه مذهبی دارد امری مبارک وبجاست وباید تلاش های معمول در این راستا را به جد تکریم نهاد
  چه بسا کمک های فراوان این مردم درحافظه ی تاریخ زدوده شود، لکن اهتمام مردم در ساخت این مساجد ، کماکان تا سالهای دور ودراز به بزرگی مردمان دیار حکایت و دلالت نماید.
  طرح موضوع نه به جهت فراموش کردن مصیبت عظمی سایر مناطق زلزله زده است بلکه یادآوری این موضوع که در دیار ما نیز افرادی زیادی وجود دارند که به سان این فرهنگی با سیمان وگچ درجهت زدودن آثار وتبعات زلزله اهتمام می ورزند….
  خوشبختانه وی ارتباطی با دنیای مجازی ندارد واگر متوجه شود که نامی از وی برده شود نیز نگران گردد، به هرحال یکی ازنقاط قوت مردم ما که در مواردی به ضعف تعبیر می گردد شاید همین عزت نفس است ، عزتی که اجازه ی مانور را یک نیازمند واقعی به نوعی سلب می نماید.

  شهروند آذر ۱۶, ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳
  0
  0

  سلام جناب حاج فاروق دست مریزاد قبل جناب عالی بندهم جهت عیادت بیمار آن فرهنگی بازنشیته درآن منزل حضورداشتم خیلی تاسف خوردم که گفت توان ساخت دوباره ساختمان ندارم وسه فرزندبیکارکه به خاطر مسکلات مالی سن ازدواج آنها گذشته این همه ماننده بی توجی مسولین وقت به منطقه جنگی پاوه چون هیچ مسولی دراین شهرماننده فرماندارمحترم جوانرود که تمام مسولین استان را به جوانرودکشند تاامکانات بگیرد دورودخدا براوباد

نقد و بررسی

مهمترین اخبار