آیا طرح زوج و فرد در پاوه قابلیت اجرایی دارد؟ / راهکار شما برای کاهش معضل ترافیک چیست؟

آیا طرح زوج و فرد در پاوه قابلیت اجرایی دارد؟ / راهکار شما برای کاهش معضل ترافیک چیست؟

آیا طرح زوج و فرد در پاوه قابلیت اجرایی دارد؟ / راهکار شما برای کاهش معضل ترافیک چیست؟

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ ترافیک پاوه معضل لاینحلی است که روز به روز به سبب محدویت های موجود وافزایش بی رویه وسائل نقلیه ، عدم رعایت برخی از شهروندان و عوامل دیگر حالت بحرانی به خود گرفته و طرح موضوع آن به عنوان یکی از مهمترین خواست شهروندان این دیار همچنان باید در دستور کار قرار گیرد.

 

به گزارش خبرنگار پاوه پرس، پاوه یکی از شهرهایی است که تنها یک خیابان اصلی دارد، به عبارتی ورودی وخروجی آن منتهی به یک خیابان اصلی است، این ویژگی خود یک محدودیت بزرگ وغیر قابل انکار را در این شهر به وجود آورده است، محدودیتی که تبعات بسیار منفی می توان برای آن تصور نمود.

 

برخی از شهروندان، اعمال زوج و فرد تردد وسائل نقلیه در ایام هفته را راهکاری برای تعدیل ترافیک پاوه می دانند، که البته این برداشت نیز منبطق بر واقعیت است؛ با این تفاوت که متاسفانه این رویکرد نیزدر پاوه بنا به دلایلی قابلیت اجرایی ندارد وبه عبارتی عملی ویا امکان پذیر نمی باشد.

 

ترافیکبدیهی است محدودیت موجود به دلیل عدم وجود جاده کمربندی نمی تواند، به عنوان تسهیل کننده ترافیک پاوه از آن یاد شود، به فرض مثال اگر پلیسی وسیله نقلیه ای را به دلیل عدم رعایت محدودیت های تردد توقیف نماید ، راننده ممکن است مدعی شوند شهروند بخش غربی پاوه است وقصد مسافرت به مناطق شرق پاوه باینگان، روانسر و… را دارد.

 

این محدودیت برای شهروندان پاوه می تواند اعمال گردد اما به هیچ وجه عقلی ومنطقی نیست که یک نفر از اهالی روستای دشه و… که قصد مسافرت به روانسر را دارد وبه صرف زوج ویا فرد بودن پلاک وسیله ی نقلیه اش متحمل جریمه گردد، جریمه وقتی وجاهت قانونی دارد که قانونگذار مسیری را برای خروج از شهر برابر ضوابط ومقررات تعیین تکلیف نموده باشد.

 

بعضی در این شرایط محدودیت زوج وفرد را برای مسیر میدان شهداء به میدان مولوی توصیه می نمایند، واقعیت آن است هر دو خیابان اصلی شهر پاوه ( مسیر میدان مولوی ومسیر میدان فلسطین) تفاوتی از نظر ترافیکی ندارند وچه بسا میدان فلسطین به دلیل تردد وسایل نقلیه سنگین با ترافیک بیشتری همراه است.

 

اگر محدودیت تنها برای مسیر میدان مولوی تصور شود ، شهروندی که جهت انجام کاری مجبور به رفتن به میدان مولوی است باید مسیرطولانی میدان فلسطین- سراب هولی و…را برگزیند در این صورت نیز مجبور است زمان بیشتری را در خیابان های پاوه جولان دهد وبر بار ترافیکی مسیر نیز بیشتر از پیش بیفزاید. بنابراین زوج وفرد بودن در شرایط فعلی پاوه جواب نمی دهد ، اما می توان راهکارهای دیگری برای تعدیل ترافیک پیشنهاد نمود ویا عملیاتی نمود.

 

خیلی ها معضلات موجود را با گوشت و خون خویش احساس ولمس می نمایند وحاضر به هر نوع همراهی وهمکاری در این رابطه هستند، مسئولین باید در این خصوص به عنوان محرک وکاتالیزور عمل نمایند، مقداری ملاحظات کاری را کنار بگذارند تا در ادامه شاهد خلاقیت های کاری بیشتری باشیم.

 

برای مثال از اولین روز فعالیت کاری این شورا قرار به بازگشایی معبر جنب مسجد میرعمر به سمت آموزش وپرورش بودیم، بازگشایی این معبر یک هفته بطول نمی انجامد، اما به دلیل وجود معارض چندین بار از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آمد، چه ایرادی داشت که در این مدت معبر مذکور بازگشایی میشد و طرفین قضیه همچنان در مراجع قضایی مدعی ادعای خود باشند، حداقل این سه سال می توانست برای شهروندان تا حدودی راهگشا باشد وچه بسا هم سالهای سال دیگر نیز این طرح دعوا به نتیجه نهایی نرسد.(در واقع بهره وری از این ظرفیت مانعی برای انجام تحقیقات قضایی و… نمی شود چه بسا در ادامه منعی برای آن تصور نشود ویا اگر هم طرف موفق گردید آنگاه مسیر را توقیف نماید.)

 

ترافیکمسئولین محترم امر لازم است در شرایطی مصلحت سنجی را پیشه نموده و بنا به مقتضیات زمانی ومکانی اتخاذ تصمیم نمایند، برای مثال معنی ندارد وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم پاوه مسیر میدان مولوی به سراب هولی را راهکاری برای برون رفت ترافیک موجود می دانند، منتظر کارشناسی در فلان اداره کل استان باشیم وجواب آن ارجمند، مانعی برای مصلحت سنجی منطقه ای قلمداد گردد که ساکنین آن به گونه ی دیگر فکر می کنند.

 

آن کارشناس ارجمند که ممکن است درطول دوران حیات خویش حتی شبی را در پاوه به صبح نرسانده باشد، آیا بهتر وبیشتر از شهروندان این شهر می فهمد ویا می داند؟!! در اینجا می طلبد فرماندار دلسوز شهرمان و اعضای شورای اسلامی شهر به نمایندگی از حاکمیت ومردم به جد از طریق قانونی پیگیر خواست مردم در اسرع وقت باشند وبا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون ماده ۵ موضوع را پیگیری نمایند وخود را درگیر گذر زمان ننمایند. قطعاً حمایت وخشنودی مردم همراه کارگزاران خادم خواهد بود.

 

معبر دانشگاه پیام نور بسیار مفید، کارساز وتاثیرگذار بوده وهست، اما این نیز به تنهایی کافی نیست و نمی تواند جوابگوی نیاز شهروندان باشد، بنابراین ضرورت برقراری معبر جاده نوسود به غسالخانه باید بیشتر از پیش مورد توجه جدی متولیان امر قرار گیرد. تا راه گذری مطمئن برای تعدیل ترافیک بخش هایی از عرض خیابان های شهر فراهم گردد.(فعلاً یک معارض دارد که در آینده می تواند تعدادی بیشتر را شامل شود)

 

در پاوه یکسری زمین ها وجود دارند که تغییر کاربری آنها در شرایط فعلی بنا به درخواست مالک آنها انجام نمی گیرد واین خود یک محدودیت را برای مدیریت شهری به وجود می آورد، این فضاها عندالزوم تغییر کاربری می خورند ، بنابراین شهرداری باید با حمایت وهمراهی کمیسیون ماده ۱۰۰ و۷۷ ( قضات محترم عضو کمیسیون هستند) راهکاری برای این امر اتخاذ و با فرصت سوزی اجازه ساخت وساز غیر قانونی درمسیرهای حاشیه شهر داده نشود که انجام اینکار را در آینده با هزینه ی بیشتر همراه می نماید.

 

ترافیک پاوه1جاده پاوه نقش سرعت گیر را دارد، نصب سرعت گیرهای غیر اصولی به قول فرماندار محترم که صد البته بیشتر از حد استاندارد هم هستند خود معضلی بر مشکلات موجود است،… نصب دروبین های مدار بسته می تواند تعدیل کننده سرعت غیرمجاز ویا رفتارهای غلط رانندگی باشد، این دوربین ها علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر اجتماعی و… باید در همچنان دستور کار مدیریت شهری قرار گیرند، معنی ندارد ماشینی برای دور زدن مانع تردد صدها وسیله نقلیه دیگردرعرض خیابان گردد.( اینک اکثر کشورهای پیشرفته مترصد کاربرد این تکنولوژی هستند …باید اهرم های نظارتی را برای تسهیل شرایط زندگی در دستور کار قرار دهیم …)

 

جاده بالادست (شاهو) و سایر معبرهای مطرح شده ویا پیش بینی گریده هریک نیز می تواند در ادامه موثر واقع شود، واقعیت آن است اگر تفکر بسیجی در ذهن هریک از ماها وجود داشته باشد وبسیجی عمل کنیم، خیلی امور به سهولت شکل می گیرندو صد البته هزینه چندانی را در پی هم نخواهد داشت.

 

علی ایحال انتظار می رود هریک از کارشناسان وصاحب نظران خویش را مکلف به اظهار نظر و ارائه راهکار نمایند و در این راستا و در تأیید ویا اصلاح نظرات پیشنهادی، ورودی عالمانه و حکیمانه داشته باشند، البته ادامه بحث را در گروه تلگرامی پاوه پرس نیز دنبال خواهیم نمود  تا ان شاء الله جمع بندی نظرات کاربران ارجمند به سان چراغی در ادامه مسیر حرکت کارگزاران را روشن ومنور سازد.

 

به هرحال بخشی از مشکلات را همگی با هم می توانیم در این خطه حل و فصل نمائیم، بخش دیگر نیاز به همراهی جدی جناب آقای شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی دارد، امیدواریم این بزرگوار بتواند در ادامه معضل ترافیک پاوه را در قالب طرح استانی و یا ملی به مسئولان محترم امر بقبولاند، قطعا حضور و ورود نماینده در این مسئله می تواند سرنوشت ساز و کارگشا باشد.۳۷ دیدگاه

  علی محمدی نوسودی آذر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱
  0
  0

  با سلام
  بارها گفته ام مشکلات شهر پاوه زیاد است وبرای حل آنها نیاز به یک همدلی بین مردم ومسئولین می باشد .اما در مورد ترافیک باید گفت هر کدام از راهکارهای که دوستان اشاره نموده اند بی تاثیر نبوده بلکه چگونه باید بهترین گزینه ها را انتخاب کرد نیاز دارد به یک مدیر جسور که بدون ملاحظه دوست وآشنا وقوم وفامیل قدم بردارد و زیر ساخت های رفع ترافیک اساسی حل نماید بله وصل کردن نقاط مختلف شهر به هم میتواند خیلی تاثیر گذار باشد وایجاد پارکینگ ها و فضاهای مناسب در نقاط مختلف که نیاز به سفر به دیگر نقاط از بین ببرد.ایجاد پارک جنگلی در بالا دست شهر پاوه ودر تپه کوله و سمت نوریاب میتواند جاذبه های خاصی برای مردم در نقاط مختلف شهر ایجاد کرد ویک کمر بندی برای تردد ماشی الات سنگین که قصد سفر به مرز را دارند خیلی تاثیر گذلر خواهد بود.

  فرهاد آبان ۶, ۱۳۹۵ - ۰۴:۰۲
  0
  0

  طرح زوج فرد تو کرمانشاه انجام میشه واقعا تاثیر داره تو ترافیک حالا پاوه با توجه به ماشینهای کمتر بهتر عمل میکنه البته اگه عزیزان تک سرنشین کمتر دور شهر از ۱۰۰بار به ۵بار برسانن

  پیمان آبان ۱, ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۹
  1
  0

  متاسفانه مسئولین شهر از موقعیت استفاده نکردن در زمان اغاز پروژسد می توانستند از پیمانکاران درخواست نمایند که تونلی را از سراب هولی به سرده حفر نمایند که مسئولین خود را دست کم گرفتند واین موقعیت از بین رفت

  پیمان آبان ۱, ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۴
  0
  0

  سلام بهترین کارشناس خود مردم هستند که با مشکلات درگیر میباشند تمرکز زدایی از میدان مولوی یک راهکار اساسی ولی ناکافی است
  البته فقط به میدان مولوی ختم نمی شود آمدن داروخانه دکتر حسنی نیز به روبروی زندان شهر یکی دیگر از عوامل تشدید ترافیک گردیده

  ناشناس مهر ۳۰, ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۷
  1
  0

  فرماندار اگر می تواند که نمی تواند مسیر مسدود شده و حلبی کاری شده پشت بنیاد آوار را باز کند تا مردم آنقدر گرفتار نشوند مسئول کرمانشاه در همین رسانه اعلام کرده بود بازگشایی تا ۴ ماه دیگر سه ماه گذشته هنوز یک سنگ از جای خودش تکان نخورده از سایت تلاشگر پاوه پرس خواهشمند یم بار دیگر این مسئله را با مسئولین مطرح کند ببینیم اینبار چه تحویل مردم ساده لوح و همیشه در صحنه می دهند

   مدیریت سایت آبان ۱, ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵
   0
   0

   دوست عزیز خوشبختانه با تلاش مسئولین شهرستان واستان در نهایت پروژه مذکور تحویل پیمانکار گردید واینک در محل مشغول کار می باشند.

  شهرام کنعانیان مهر ۳۰, ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۵
  0
  0

  مشکل از مسولین شهره اگه الان ساخت وسازی میشه قانونی باشه ده سال دیگه وبیشتر سمرشو میبینیم ده سال پیش جاده کمربندسی ساخت ساز شد اگه حریمها رعایت میشد پانزده تا بیست سال شهرک فرهنگیان درست شد اگه دو سه تا خروجی داشت اگه الان اخر پاوه ساخت ساز میشه مسولین مربوطه نظارت داشته باشن ده سال دیگه ثمره نظارت امروز رو میبینن هر چند که جناب اقای یوسفی تا به حال سه بار در مورد خروجی پاوه به طرف نوسود در همین سایت و سلام پاوه خدمتتون یاداور شدم ولی هر روز بهتر از دیروز ساخت وساز بیشتر میشه حریم راه هم کمتر و کمتر رعایت میشه ولی هیچ کاری رو متوقف نکردین هیچ کاری رو تخریب نکردین در این مورد از شهردار گرفته تاکوچکترین عضو شهرداری از لحاظ پست و اعضای شورا همگی مقصر هستین

  شهروند مهر ۳۰, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۲
  0
  0

  با سلام
  ۱- ارتباط جاده میدان مولوی به سراب هولی
  ۲- ارتباط جاده میدان مولوی به کمربندی ( از کنار اساو فعلی به طرف پل دره نیشه) برای زمانی که ترافیک خیابان ۲۶ مرداد زیاد است بهترین مسیر است
  ۳- انتقال مطب دکتر ها و داروخانه ها به محل مناسب که هم مردم راحت بتونن برن و هم باعث ترافیک نشن.
  ۴- شهرداری پاوه هم برای رفع این مشکل باید هزینه زیادی بده و این مشکل فقط باید پول خرج کرد تا نتیجه بده شهرداری باید تمام تمرکز و بیشتر بودجه خودش رو به معضل ترافیک اختصاص بده تا ایشلا با همکاری مردم و مسولین محترم مشکل حل بشه

  قادری مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۴
  0
  0

  اگر شهردار قبلی تاکنون سرکار بود الن معضل ت رافیک خیلی کمتر شده بود هم فرهنگی کار می کرد هم معبر باز می کرد

  ناشناس مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۷
  0
  0

  البته قسمتی از ترافیک هم بر میگرده به نبود پیاده رو هر جا یه خرده پیاده روی هست شهرداری دکه گذاشته مردم مجبورن بیان سر جاده و سرانجام ترافیک …خدا کنه اتفاقی هم پیش نیاد که رسیدن سر حادثه کار هر کسی نیست

  ناشناس مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۳
  0
  0

  با سلام ممنوع بودن خودروهای شخصی صبح ۱۱الی ۱۳ودر عصر۱۶الی۱۸مردم از تاکسی و آژانس استفاده کنند

  ویمیر مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷
  0
  0

  باز کردن معبر میدان به هولی

  هانه باکه مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱
  0
  0

  باسلام خدمت همشریان و مدیریت سایت تنها راه حل ترافیک پاوه بازکردن معبر میدان مولوی به هولی و روبروی مسحد میر عمر است

  هیوا مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰
  0
  0

  با سلام به نظر اینجانب طرح زوج و فرد وقتی جوابگوست که یک خیابان در رو داشته باشیم . شما فکر کنید شخصی مجبور شود در روز فرد با ماشین شماره زوج به کرمانشاه برود . تکلیف این بنده خدا چیه ؟

  شهریار مهر ۲۹, ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۷
  0
  0

  با درود
  از زمانی که کرنا و دهل دموکراسی را سیاستمداران وارد حیات اجتماعی کردند از زمانی که پای مردم به سیاست باز شد از همان زمان و درست از همان زمان عموم مردم کارشناس شدند و درست از همان زمان کارشناسی از حیات اجتماعی رخت بربست چون کارشناسان کارنشناس راه را بر کارشناسان بستند می پرسید چرا؟چون تعدادشان بسیار است و در نبردی نابرابر ، کارشناسان واقعی تنها و تنها پس از سپری شدن عمر به شهرت می رسند.
  جناب یوسفی عزیز آمد و شد و راه بندان را در سنجش عمومی قرار دادن کارنشناسانه به پیشواز موضوع رفتن است و کارشناسی کردن چنین موضوعی به توان و دانش بالا و وقت و هزینه نیاز دارد که نه در شورا و نه در شهرداری و نه در کارگروههای به اصطلاح تخصصی و یا کمسیونهای عمرانی و نه در کارشناسیهای عمومی مردم چنین توانی یافت می نشود .
  امیدوارم این خرده را حمل بر بی ادبی نینگارید که حقیر جز بیان واقعیت تقصیری در خود نمی بیند. نخستین پرسش در این باب از کجا آغاز کردن است. به برکت دموکراسی یا مردم سالاری رسم بر این است که از میانه وارد موضوع شوند از جاییکه آغاز مناسبی نیست و به همین خاطر علت و معلول از هم باز شناخته نخواهد شد و ای بسا معلول همچون یک علت مورد توجه قرار می گیردبه عنوان نمونه می توان به زوج و فرد و یا کنار گذر یا روگذر و یا توقف ممنوع و یا ایجاد پارکینگ و یا باز نمودن معبر اشاره نمود .با اندکی توجه در خواهیم یافت تمام این به اصطلاح راهکارها معلول راه بندان هستند و نمی توانند از راه بندان بکاهند و یا آن را ریشه کن نمایند و در امر راه بندان باید علت راه بندان را به درستی شناسایی نمود براستی علت راه بندان چیست؟ارزیابی ما از راه بندان چیست؟آیا راه بندان امری مثبت است یا منفی ؟ و آیا اراده جامعه در برابر امور مثبت نیرومند تر است یا در برابر امور منفی؟به گمان من ارزیابیهای مثبت ، جامعه و توان آن را سست می گرداند و به عکس در برابر ارزیابیهای منفی خویش شدیدا تلاش خواهد کرد و علت اینکه توان و نیروی جامعه کوچک ما در برابر راه بندان به زانو در آمده است کمبود پول و سرمایه نیست یا کمبود تشکیل جلسه و یا کارگروه و یا نظر سنجی عمومی نیست بلکه علت آن به ارزیابی درونی ما از راه بندان برمی گردد آیا شما باور می کنید اگر بگویم در عمق وجود ما راه بندان امری مثبت است و هیچگاه آن را همچون خطری جدی احساس نکرده ایم و تمامی جلسات و سخنان ما در این رابطه من باب باری به هر جهت است؟ شاید این سخن اندکی گران آید اما به گمان من واقعیت همین است و چه بهتر که با خود صادق باشیم احتمالا مزه تو ترافیک ماندن را چشیده ایم احتمالا از بوی اگزوز ماشینها لذت می بریم از سخنرانی در مورد ترافیک سرمست می شویم و تنها چیزی که مورد توجه ما نیست علت ترافیک است براستی علت ترافیک چیست و برای ریشه کن نمودن آن از کجا آغاز کنیم؟

  بابک مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۵
  0
  0

  اگر ی پمپ گاز سمت جاده نوسود باشه خود من شاید هفته ای ی بار هم نرم سمت ترمینال.

  ناشناس مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۹
  0
  0

  سلام خواهشا برای مراسم سوگواری و فاتحه خوانی را به جای مسجد شهدا یه مسجد دیگر انتخاب کنید این کار دیگه راحته حداقل مقداری به کم شد ترافیک کمک میکنه

  هوشیار پاوه مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۶
  0
  0

  باسلام متاسفانه بیشتر ین عامل ترافیک تاکسی‌ها هستند که به علت نبود ایستگاه هروقت وهرجا که بخواهند توقف نموده وتمام ماشین ها اجبارا باید ترمز کنند.پس نسبت به ایجاد ایستگاه اقدام وماموران محترم پلیس تاکسی‌ها یی راکه خارج از ایستگاه توقف مینمایند جریمه نموده تا به توقف در ایستگاه عادت شود.ودر صورت امکان درساعات معینی که صلاح است میدان مولوی به میدان شهدا یکطرفه شود ولطفا نام مسیر جنب مرقد را به اسم صاحب زمین اهدایی(مرحوم حاج عنایت شیانی )نامگذاری کنید.

  میدانی مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۲
  0
  0

  زوج و فرد آن هم فقط در ساعات پیک ترافیک+دوربینهای نظارتی در بقیه ساعات

  همشهری مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۷
  0
  0

  با سلام خواهشا کوچه شهید خوشخو که قابلیت ماشین رو شدن رو داره رو درست کنید…حداقل ۵تا۶خودرو در خیابانها پارک نمیشن و کمک میکنه به این طرح…جناب یوسفی پیگیری کنید لطفا

  علی مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۵
  0
  0

  خیابان ارشاد رادریابید ساختمان بنیاد مسکن هم داستان هزارویک شب داره ازبارترافیکی خیلی خیلی کاسته خواهد شد

  همکار مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۸
  0
  0

  استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حلقه‌های تکمیلی جلسات سرپرستی در کرمانشاه برای بررسی پروژه‌ها برگزار می‌شود، تأکید کرد: تخصیص صددرصدی اعتبارات سفر دولت نسبت به تأمین پروژه‌های استان کرمانشاه قطعی است.

  وی با اشاره به اصلاحی در مصوبات پروژه‌های مطروحه استان، بیان کرد: جابه‌جایی در خصوص تکمیل و پیشبرد چهار پروژه اولویت‌دار استان به‌ویژه تکمیل راه اسلام‌آباد غرب به حمیل با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان، راه جوانرود به ثلاث باباجانی با ۳۷ میلیارد تومان، تکمیل مجموعه آب‌شرب و تصفیه خانه کرمانشاه با ۴۰ میلیارد تومان و تکمیل مجموع پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی با ۱۰ الی ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تعیین و در ردیف پروژه‌های هزار میلیاردی استان قرار دارد.

  عشایر مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۳
  0
  0

  ۱-عدم اجازه پارک کردن ماشین بطور کلی از بانک ملی شعبه ۲۶مرداد تا میدان فرمانداری
  ۲-انتقال پمپ بنزین آقای قادری
  ۳-باز نمودن مسیر میدان مولوی به سراب هولی
  ۴-احداث پل های زیر گذر وروگذر

  ۵-احداث کمر بندی از ورودی چورژی وعبور از خانقاه وغیره بخصوص برای وسایل نقلیه سنگین
  ۶-تعریض جاده ورودی بیمارستان به سراب هولی
  ۷-احداث دو خیابان به موازات دره باسام
  ۸-خارج کردن واحدهای صنعتی وتولیدی وغیره داخل شهر به بیرون شهر
  ۹-اجرا نمودن زوج وفرد در بعضی مسیرها بعد از اجرای شدن بعضی از بند های اشاره شده
  ۱۰-برداشتن صد معابر ورعایت ساخت وساز بر اساس شهر سازی و……

  همشهری مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۹
  0
  0

  مشکل ترافیک با اتصال خیابانها و ایجاد میان بر قابل حل است از جمله ۱- اتصال خ امام خمینی از طریق کوچه سنگفرش به چهار راه خانقاه نقشبندی ( ازکنار مرقد) ۲- اتصال خ خانقاه نقشبندی از طریق ادامه مسیر کوچه موازی با خ انقلاب و منتهی به سه راهی جاده خانقاه ( مسیر کانال فاضلاب به تصفیه خانه ) ۳- اتصال خ سرای هولی به خ امام شافعی از دو راه منتهی به منبع آب سرای هولی به سراب هولی ودیگری راه منتهی به زمین مدرسه مخروبه شهید چمران قدیم جنب مغازه استاد صابر بسطامی (رویروی مسجد میر عمر ) ۴- اتصال خ امام خمینی به خ مرکزی ( محله میرآباد ) از طریق کوچه منتهی به دالان قدیمی ( پشت منزل حاج اسماعیل عبدی ) ۵- اتصال خ جنب بانک ملت به طرف سه راهی پارک کویمکال که فقط ۵۰ متر دیگر امتداد یابد وصل می شود اگر این کارها انجام شد و مشکل ترافیک حل نشد آنوقت به فکر زوج و فرد کردن باشیم

  شهروند مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۶
  0
  0

  از متن بالا((((مسئولین محترم امر لازم است در شرایطی مصلحت سنجی را پیشه نموده و بنا به مقتضیات زمانی ومکانی اتخاذ تصمیم نمایند، برای مثال معنی ندارد وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم پاوه مسیر میدان مولوی به سراب هولی را راهکاری برای برون رفت ترافیک موجود می دانند، منتظر کارشناسی در فلان اداره کل استان باشیم وجواب آن ارجمند، مانعی برای مصلحت سنجی منطقه ای قلمداد گردد که ساکنین آن به گونه ی دیگر فکر می کنند.
  آن کارشناس ارجمند که ممکن است درطول دوران حیات خویش حتی شبی را در پاوه به صبح نرسانده باشد، آیا بهتر وبیشتر از شهروندان این شهر می فهمد ویا می داند؟!! در اینجا می طلبد فرماندار دلسوز شهرمان و اعضای شورای اسلامی شهر به نمایندگی از حاکمیت ومردم به جد از طریق قانونی پیگیر خواست مردم در اسرع وقت باشند وبا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون ماده ۵ موضوع را پیگیری نمایند وخود را درگیر گذر زمان ننمایند. قطعاً حمایت وخشنودی مردم همراه کارگزاران خادم خواهد بود.)))))))
  چند ساله دارم سایت وکلام شورا و غیره رو پیگیری میکنم تا حالا به این وضوح و کامل نشنیده بودم دفاع کنید
  صد رحمت به پدر و مادرت آقای یوسفی
  لپ کلام رو فرمودی آقا کارشناس ۴ ساله داره میاد و هیچ کاری انجام نداده و مردم پاوه هرروز اعصاب خوردتر میشن واسه ترافیک
  یک پیشنهاد جناب یوسفی
  آقا خودتون با همکاری فرماندارو شهردار این معابر رو باز کنید از کسی هم اجازه نگیرید اعدامتون که نمیکنن شایداخراج بشین خوب شما واسه خدمت اومدین و هدفتون مردمه خوب اخراج هم بشید بهرحال برای همیشه تو دل مردم جا دارین تمام
  البته مطمنم شما راه سریع و قانونی هم بلدین ولی چرا اقدام سریع نمیکنید نمیدانم
  خواهشا این نظر بنده رو تو جلسات به همه مسئولین بگین
  با تشکر ویژه از این مطلب جامع و کامل شما بالاخره از دل مردم یک مقاله خوب دیدیم

  F مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸
  0
  0

  باید دنبال راهکار کلی بود زوج و فرد درشهرهای بزرگ هم اجرا نمیشود و یا اجرا میشود و باشکست مواجه میشود سیاست ترافیکی الان در کلانشهرها ایجاد متروها و پل های طویل هست ولی خب در شهر ی مث پاوه که شرایط جغرافیای و توپوگرافی بی نظمی دارد تنها راهکار موثر ایجاد زیرگذر و روگذر میباشد که اونم نیازمند داریت مسئولین از جمله فرماندار و نماینده میباشد

  همشهری مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰
  0
  0

  نصب دستگاه عابر بانک در محدوده ترمینال تا چورژی البته نه مثل عابر بانک سه راهی دوریسان تا روزی کار میکند ده روز کار نمیکند.

  مسعود مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۱
  0
  0

  در مورد طرح زوج و فرد میشه اجرائیش کرد تعداد ماشین های عبوری از پاوه هم زیاد نیستند میتوان از مسیر خیابان مرکزی برای عبور انها استفاده کرد.
  معزل ترافیک پاوه تردد غیر ضروری ساکنین است.
  در بعضی شهرها طرح را در ساعات اوج ترافیک اجرا میکنند

  شهروند02 مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶
  0
  0

  اتفاقا بهترین راهکار همین طرح زوج فرد و بس مطمن باشید.

  محمودی مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶
  0
  0

  الان متاسفانه ترافیک میدان شهدا به آتش نشانی بیشتر آزار دهنده است شهری که همه مسولین آن از بازگشایی خیابان ارشاد بعد از یک سال ناتوانند به خدا مایه شرمساری است و خجالت دارد هم فرمانداری هم شهرداری هم بنیاد مسکن و هم شورا کاملا بی مدیریتی را به اوج رساندند

  فرهنگی مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
  0
  0

  باز گشای معبر میدان مولوی هولی انتقال پمپ بنزین آقای قادری انتقال مراسم تعزیه مسجد شهدا انتقال بهداری شاید مسکنی برای کم کر دن بارترافیکی باشند

  اروین مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴
  0
  0

  به نظر من مهمترین عامل ترافیک در مسیر میدان شهدا-مولوی پارک کردن ماشین و جریمه نشدن ماشین هاست (به دلیل خواهش و تمنای راننده و یا هر چیز دیگری) و بهترین کار نصب چند دوربین در این مسیر است که بدون هیچ رودربایستی جریمه کند . لازم به ذکر است که در این مسیر سه پارکینگ وجود دارد

  ع مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰
  0
  0

  مسولین با دید اغماض به ساخت و ساز ها ننگرند که این فلانی است و ان دیگری از همین حالا که شده باید به فکر ۲۰سال دیگر بودخوب به ساخت و سازهای جاده پاوه کرمانشاه توجه کنید که مال چه کسانی جز سرمایداران است محرومی در سر جاده اصلی نیست انان در قالب در کنار مسولین بودن همه چیز خراب کردند

  فرهنگی مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴
  0
  0

  تنها کار که باید انجام شود احداث پل رو گذر و زیر گذر است و بس. زوج و فرد. مسکن است

  احمد مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴
  0
  0

  زوج وفرد جوابگو نیست مطمان باشید شکست می خورد .

  احمد مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲
  0
  0

  باسلام خدمت مدیریت سایت اگر به بایگانی و آرشیو خودتان نظری بیندازی به اندازه کافی نظرات گوناگون عشایری وکارشناسانه زیادی می یابی اگه ممکنه بیشتر به عمل فکر کنید وخودتان مستحضرید بعضی اوقات اقدام وعمل باید از طریق راههای پنهانی و جدی وبه دور از هیاهوی رسانه انجام گیرد هر کاری در این زمینه شدنی است باید هزینه داد صبور وبا گذشت بود و نباید دست از سر کارشکنان ومانع تراشان چه شخصی چه دولتی برداشت حالا اکراه ,اجبار ,تهدید,تطمیع ,تشویق و… .باتشکر

  کریمی مهر ۲۸, ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲
  0
  0

  با سلام
  طرح زوج وفرد،پراکندگی بانکها ومراکزخرید یا هرطرح دیگری،که باعث کاهش تردد غیر ضروری خودرو در مسیرهای اصلی وپرترافیک شهرپاوه شود باید در اولویت کار مسئولین قرار بگیرد

نقد و بررسی

مهمترین اخبار