مشروح اخبار
حسن قادری محورهای گردهمایی فرهنگ شهروندی با محوریت ترافیک از زبان حسن قادری (دبیرهمایش)

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ خیلی ها کاک حسن قادری را می شناسند، کارشناس ارشد ادبیات عرب و دبیر توانمند آموزش و پرورش شهرستان پاوه که سالهای پایانی خدمت خویش در خدمت فرهنگ منطقه به عنوان سکاندار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاوه انجام وظیفه نمو...

ابراهیم یوسفی “التیام” مرهمی بر اسیران دیو شیر پنجه / ابراهیم یوسفی

الا اگر طالب کار اهل دلی / زخدمت مکن یک زمان غافلی به حال دل خستگان در نگر / که روزی تو دلخسته باشی مگر درون فروماندگان شاد کن / ز روز فروماندگی یاد کن   آنگاه که خداوند حکیم آدم را خلق نمود ...