مشروح اخبار
اسلامی نیا حیدر گوشه ای از ناگفته ها وگلایه های شهردار پاوه از زبان حیدر اسلامی نیا

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ درطول هفته ی گذشته مطلبی تحت عنوان یادی از آموزگار به بهانه ی آغاز مهر از طرف شهردار پاوه درهمین سایت خبری منتشر گردید، خسروی با زبان کنایه و طنز، برگرفته از خاطرات دوران تحصیل، به واکاوی خاطراتی پر رمز و راز از وضعیت گذش...