مشروح اخبار
جلیل بهرامی نیا2 الگوسازی و ترغیب در راهبرد شورای شهر پاوه! / جلیل بهرامی نیا

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ اخیراً شورای شهر پاوه گل می کارد و دل می برد: بابت تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی و ترمیمی سطح شهر عذرخواهی می کند، شهروندان پایبند به فرهنگ همزیستی و آیین مدنی را تشویق ...