پاوه پرس 
پاوه پرس
اجتماعی و اقتصادی
۱۴۰۰ هکتار باغ جدید در زمین های شیبدار حاشیه سد سیروان احداث می شود

۱۴۰۰ هکتار باغ جدید در زمین های شیبدار حاشیه سد سیروان احداث می شود

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: با تخصیص میزان آبی که از امور آب استان از سد داریان درخواست کرده ایم ...

گزارش و گفتگو
گوشه و کنار استان کرمانشاه


عکس و فیلم