مشروح اخبار
عارف قادریان جدال فرزندان با والدین / عارف قادریان

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ آنچه بر هشیاران و بیداران زمانه عیان است و نامحتاج به بیان، گذر روزگار است و تغییر دوران. تغییر و گذر روح و سنت روزگار است و دست و اراده هیچ‌کس یارای متوقف سازی در آن نیست...

سلام به مهربانی و همدردی که دلهای انسانها را به هم گره می زند سلام به مهربانی و همدردی که دلهای انسانها را به هم گره می زند

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ نماینده آموزش وپرورش ،مدیر وعوامل اجرایی و آموزشی دبیرستان دوره دوم متوسطه امام محمد غزالی با حضور در منزل افشین صالحی پدر یکی از دانش آموزان دبیرستان امام محمد غزالی از ا...