مشروح اخبار
هانه برآلو  9 تیغه زنی جاده های “سردره” و “ویمیر” مطالبه ی برحق شهروندان / گزارش تصویری

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ با جوشش و خروش چشمه هانه برالو به تفرجگاه سردره جان تازه ای بخشید و هرروز حضور خیل عظیمی از شهروندان گویای این واقعیت است، مردم علیرغم تخریب جاده دسترسی با مرارت به مکان موردنظر می روند تا شاهد شور و نشاطی باشند که در اثر...