مشروح اخبار
گردهمایی نه به اعتیاد11 شهروندان پاوه ای در همایشی باشکوه به اعتیاد نه گفتند + گزارش تصویری

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ اپیدمی در حال گسترش اعتیاد در جامعه و تهدیدات حاصله شورای اسلامی شهر پاوه را بر آن داشت تا این موضوع را به عنوان معضلی اجتماعی در دستور کار خود قرار داده و با اهتمام شهرداری پاوه و همراهی دلسوزانه دو تشکل مردم نهاد شهرمان...