مشروح اخبار
پرویز ایده پور فرماندار پاوه گردهمایی فرهنگ شهروندی با محوریت مدیریت ترافیک برگزار شد

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ گردهمایی فرهنگ شهروندی با محوریت مدیریت ترافیک با حضور فرماندار محترم پاوه، دکتر زاهدی دبیر ترافیک استان، فرمانده محترم انتظامی و پلیس راهور شهرستان، جمعی از معتمدین و شورایاران شورای اسلامی، اعضای شورا و شهردار پاوه صبح ...

کمیسیون عمران 1 ترافیک پاوه دغدغه ای که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر پاوه با حضور شهردار، پلیس راهور، روسای ادارات بنیاد مسکن و شهرسازی، آبفای شهری، راه و شهرسازی، برق و جمعی از کارشناسان با محوریت ترافیک...