مشروح اخبار
جلیل بهرامی نیا اصالت آشتی در سیره پیامبر (ص) / جلیل بهرامی نیا

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ این روزها و در اوج التهابات سیاسی و مذهبی در سطح منطقه و مخصوصاً با انبوه تبلیغات هدفدار و گزینشی رسانەهای مخالف،سیمایی خشن و ستیزەجویانە از دین و دینداران به ذهن و ضمیر م...